Sveip ut for å se årsrapporten!

Årsrapport

2023

Årsrapport
2023

I 2023 har bygg- og eiendomsbransjen møtt betydelige utfordringer. Året var preget av en rekke forhold som krig, høy inflasjon, økte kostnader og ustabile rentenivåer. Kombinert med usikkerhetene i boligmarkedet, har dette satt eiendomsverdiene under press og skapt betydelige svingninger i markedet.

Til tross for disse utfordringene har vi lyktes i å opprettholde en aktivitet som samsvarer med våre målsetninger. Dette kan i stor grad tilskrives vår fleksible forretningsmodell, som har muliggjort rask og effektiv tilpasning til de skiftende markedsvilkårene. Vår prestasjon er et resultat av arbeidet som legges ned av våre kompetente og dedikerte medarbeidere, samt vår sterke relasjon til gode kunder og samarbeidspartnere.

I Vedal tenker vi langsiktig, og vi ønsker et langsiktig og robust eierskap for vår virksomhet. I 2023 ble eierstrukturen endret.  Fra å være et rent familieeiet selskap, ble medarbeiderne i Vedal tilbudt medeierskap. Vedal har nå

Kort oppsummert

Tower block, Urban design, Residential area, Sky, Building, Window, Cloud, Neighbourhood, Condominium

137 aksjonærer som alle er aktive i våre virksomheter. Vi er trygge på at en modell som fortsatt sikrer aktivt eierskap av dedikerte ansatte, også sikrer fremtidig suksess for selskapet.  Samtidig viser det vår anerkjennelse av menneskene som er verdien i kompetansebedriften Vedal.  

Til tross for utfordrende markedsforhold, ser også 2024 ut til å bli et år med høy aktivitet i konsernet. Vi fortsetter å levere verdiskapning for kunder, brukere og medarbeidere. Vi skaper varige verdier.

I 2023 har bygg- og eiendomsbransjen møtt betydelige utfordringer. Året var preget av en rekke forhold som krig, høy inflasjon, økte kostnader og ustabile rentenivåer. Kombinert med usikkerhetene i boligmarkedet, har dette satt eiendomsverdiene under press og skapt betydelige svingninger i markedet.

Til tross for disse utfordringene har vi lyktes i å opprettholde en aktivitet som samsvarer med våre målsetninger. Dette kan i stor grad tilskrives vår fleksible forretningsmodell, som har muliggjort rask og effektiv tilpasning til de skiftende markedsvilkårene. Vår prestasjon er et resultat av arbeidet som legges ned av våre kompetente og dedikerte medarbeidere, samt vår sterke relasjon til gode kunder og samarbeidspartnere.

I Vedal tenker vi langsiktig, og vi ønsker et langsiktig og robust eierskap for vår virksomhet. I 2023 ble eierstrukturen endret.  Fra å være et rent familieeiet selskap, ble medarbeiderne i Vedal tilbudt medeierskap. Vedal har nå 137 aksjonærer som alle er aktive i våre virksomheter. Vi er trygge på at en modell som fortsatt sikrer aktivt eierskap av dedikerte ansatte, også sikrer fremtidig suksess for selskapet.  Samtidig viser det vår anerkjennelse av menneskene som er verdien i kompetansebedriften Vedal.  

Til tross for utfordrende markedsforhold, ser også 2024 ut til å bli et år med høy aktivitet i konsernet. Vi fortsetter å levere verdiskapning for kunder, brukere og medarbeidere. Vi skaper varige verdier.

Kort oppsummert

Tower block, Urban design, Residential area, Sky, Building, Window, Cloud, Neighbourhood, Condominium

I 2023 har bygg- og eiendomsbransjen møtt betydelige utfordringer. Året var preget av en rekke forhold som krig, høy inflasjon, økte kostnader og ustabile rentenivåer. Kombinert med usikkerhetene i boligmarkedet, har dette satt eiendomsverdiene under press og skapt betydelige svingninger i markedet.

Til tross for disse utfordringene har vi lyktes i å opprettholde en aktivitet som samsvarer med våre målsetninger. Dette kan i stor grad tilskrives vår fleksible forretningsmodell, som har muliggjort rask og effektiv tilpasning til de skiftende markedsvilkårene. Vår prestasjon er et resultat av arbeidet som legges ned av våre kompetente og dedikerte medarbeidere, samt vår sterke relasjon til gode kunder og samarbeidspartnere.

I Vedal tenker vi langsiktig, og vi ønsker et langsiktig og robust eierskap for vår virksomhet. I 2023 ble eierstrukturen endret.  Fra å være et rent familieeiet selskap, ble medarbeiderne i Vedal tilbudt medeierskap. Vedal har nå 137 aksjonærer som alle er aktive i våre virksomheter. Vi er trygge på at en modell som fortsatt sikrer aktivt

eierskap av dedikerte ansatte, også sikrer fremtidig suksess for selskapet.  Samtidig viser det vår anerkjennelse av menneskene som er verdien i kompetansebedriften Vedal.  

Til tross for utfordrende markedsforhold, ser også 2024 ut til å bli et år med høy aktivitet i konsernet. Vi fortsetter å levere verdiskapning for kunder, brukere og medarbeidere. Vi skaper varige verdier.

Kort oppsummert

Tower block, Urban design, Residential area, Sky, Building, Window, Cloud, Neighbourhood, Condominium

Nøkkeltall 2023

Rectangle, Window

Medinvestor i prosjekter med totalverdi:

18,7  mrd

Sorteringsgrad på byggeplass:

93,4%

Ca. 1400

Boliger under utvikling:

340 068 m² BTA

Kvadratmeter under utførelse:

562 310 m² BTA

Kvadratmeter under utvikling:

Nye medarbeidere:

39

Antall ansatte

257

20,6%

Kvinneandel:

Rectangle, Window

Nøkkeltall 2023

340 068 m²  BTA

Kvadratmeter
under utførelse

Ca. 1400

Boliger
under utvikling

Kvadratmeter
under utvikling

562 310 m² BTA

93,4%

Sorteringsgrad på
byggeplass

Rectangle

Antall ansatte

257

Kvinneandel

20,6%

Nye medarbeidere

39

Verdi på prosjekter
under utvikling

18,7 mrd

2023

Ansatte blir eiere
i Vedal

2001

Vedal Entrepenør

2012

Vækerøveien 3

2017

Vedal
Eiendomspartner

2011

Vedal Investor
Norske Bæresystemer

2008

Vedal Utvikling

1986

Vedal AS blir stiftet
Vedal Prosjekt

1986

Vedal AS blir stiftet
Vedal Prosjekt

2001

Vedal Entrepenør

2011

Vedal Investor
Norske Bæresystemer

2017

Vedal
Eiendomspartner

2008

Vedal Utvikling

2012

Vækerøveien 3

2023

Ansatte blir eiere
i Vedal

I 1986 ble Vedal AS etablert, og i løpet av de snart 40 siste årene har vi trinnvis styrket vår posisjon som en av landets ledende bygg- og eiendomsbedrifter. Konsernet er i dag organisert i de fire selskapene Vedal Utvikling, Vedal Prosjekt, Vedal Entreprenør og Norske Bæresystemer. Samlet kan Vedal-selskapene tilby bransjeledende kompetanse for alle faser av et eiendomsprosjekt. Vår brede erfaring og spisskompetanse gjør oss til en aktuell samarbeidspartner når de mest kompliserte oppgavene i vår bransje skal løses. Målet er alltid å realisere prosjekter av høy kvalitet og skape varige verdier. 

Konsernet Vedal

I 1986 ble Vedal AS etablert, og i løpet av de snart 40 siste årene har vi trinnvis styrket vår posisjon som en av landets ledende bygg- og eiendomsbedrifter. Konsernet er i dag organisert i de fire selskapene Vedal Utvikling, Vedal Prosjekt, Vedal Entreprenør og Norske Bæresystemer. Samlet kan Vedal-selskapene tilby bransjeledende kompetanse for alle faser av et eiendomsprosjekt. Vår brede erfaring og spisskompetanse gjør oss til en aktuell samarbeidspartner når de mest kompliserte oppgavene i vår bransje skal løses. Målet er alltid å realisere prosjekter av høy kvalitet og skape varige verdier. 

Konsernet Vedal

I 1986 ble Vedal AS etablert, og i løpet av de snart 40 siste årene har vi trinnvis styrket vår posisjon som en av landets ledende bygg- og eiendomsbedrifter. Konsernet er i dag organisert i de fire selskapene Vedal Utvikling, Vedal Prosjekt, Vedal Entreprenør og Norske Bæresystemer. Samlet kan Vedal-selskapene tilby bransjeledende kompetanse for alle

Konsernet Vedal

faser av et eiendomsprosjekt. Vår brede erfaring og spisskompetanse gjør oss til en aktuell samarbeidspartner når de mest kompliserte oppgavene i vår bransje skal løses. Målet er alltid å realisere prosjekter av høy kvalitet og skape varige verdier. 

Vedal
Prosjekt

Vedal Prosjekt har kjernekompetanse på prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse og entreprisestyring. Vi er byggherrens samarbeidspartner i hele prosjektgjennom-føringen, og sørger for at kunden til enhver tid har de de beste ressursene tilgjengelig. Nå er vi 55 medarbeidere som arbeider som byggherrens nærmeste rådgiver. Vår prosjektledergruppe innehar kompetanse innen alt fra regulering, planlegging, gjennomføring, entreprisestyring og overlevering av byggeprosjekter. 

Vi har et stor nettverk av dyktige rådgivere med erfaring og kompetanse innen blant annet kontor-, bolig- og næringsbygg, både fra nybyggs- og rehabiliteringsprosjekter. Den gode tilgangen på kompetanse internt og eksternt, er sentralt for at Vedal Prosjekt får gjennomført gode prosjekter med fornøyde kunder.

Vi arbeider aktivt med å hele tiden utvikle et godt prosjektledermiljø. Det siste året har vi arbeidet med kontinuerlig erfaringsoverføring ved å sette sammen team med forskjellig bakgrunn. Alle prosjektledere møtes jevnlig i egne prosjekt-ledermøter der forskjellige faglig tema

Geir Kåre Taklo, Prosjektansvarlig, Vedal Prosjekt

Det er artig å se at «Vedalmodellen» fungerer i praksis, og at vi utfyller hverandre på en veldig god måte på tvers av selskapene.

Vi har i løpet av 2023 hatt noen gode tilbudsprosesser sammen med Vedal Entreprenør og Vedal Utvikling som har ført frem til store kontrakter i 2023 og 2024.

Dress shirt, Forehead, Smile, Jaw, Sleeve, Gesture, Collar

diskuteres, og muligheten for erfaringsutveksling foregår. I tillegg møtes mange gjennom lederkurs på tvers i konsernet og i forum som prosjekteringsledersamlinger. I samlingene legges det vekt på aktuelle tema som kompliserte grunnarbeider, ettermarked, SHA i prosjektering, miljørådgivning mm.  Vi er opptatt av grunnleggende god  kompetanse innen bygg- og eiendomsfaget. Vi har prosjektledere som synes det er morsomt med spennende og kompliserte prosjekter og motiveres av utfordringer som løses i samarbeid med byggherrer og entreprenører.

Gjennom godt samarbeid med våre kunder har Vedal Prosjekt i 2023 jobbet med flere prosjekter som markerer viktige milepæler i utviklingen av Oslos nye bydeler og destinasjoner. Vi har blant annet hatt ansvar for prosjektutvikling og prosjektledelse i Mariakvartalet, lokalisert i Bispevika, et område hvor Vedal har vært engasjert i nærmere to tiår. I tillegg blir Stortingsgata 28 etter mange år med prosjektutvikling endelig realisert – det i samarbeid med Vedal Entreprenør.

Vedal Prosjekt har siden høsten 2019 hatt rollen som prosjektleder for Den tysk-norske skolen på vegne av Myren Eiendom. Vi har bistått med regulering, prosjektutvikling, planlegging, samt kontrahering og oppfølging av total-entreprenør. Den tysk-norske skolen holdt tidligere til på to lokasjoner i Oslo. De ønsket å samlokalisere sin virksomhet og samtidig utvide tilbudet til også å omfatte videregående utdanning. Valget falt på Myraløkka på Sagene i Oslo. Tomten ligger mellom Akerselva i øst og Myraløkka park i vest. Når prosjektet står ferdig, består tilbudet av barnehage, barneskole, SFO, ungdomsskole og videregående skole.

Bygningsmassen består av gammel industribebyggelse som frem til nå har vært benyttet til diverse virksomheter. Myren Eiendom tilbød ombygging fra kontor til skole, opparbeidelse av skolegård og et nybygg med stor kantine, klasserom og takterrasser.

Høsten 2019 begynte arbeidene med prosjektering og omregulering. Nærhet til  

Den tysk-norske skolen

Urban design, Window, Sky

vernesonen for Akerselva, verneverdig bygningsmasse og kvikkleire i grunnen gjordereguleringsarbeidet krevende. Første byggetrinn med barnehage og barneskole stod ferdig høsten 2022. Andre byggetrinn skal stå ferdig høsten 2024.

Nybygg og rehabilitering av gammel bygningsmasse, samtidig med en skole i full drift, gjør gjennomføringen av byggetrinn 2 spesielt utfordrende. Prosjektet har vært avhengig av et godt samarbeid mellom bruker og utleier.

Eksisterende kontorbygg er omregulert til undervisning. Det blir bygget nye inngangspartier, samt et tilbygg på ca. 1 500 kvm BTA. Eksisterende parkeringsplass omgjøres til skolegård og gjøres tilgjengelig for publikum.

Vedal
Prosjekt

Vedal Prosjekt har kjernekompetanse på prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse og entreprisestyring. Vi er byggherrens samarbeidspartner i hele prosjektgjennomføringen, og sørger for at kunden til enhver tid har de de beste ressursene tilgjengelig. Nå er vi 55 medarbeidere som arbeider som byggherrens nærmeste rådgiver. Vår prosjektledergruppe innehar kompetanse innen alt fra regulering, planlegging, gjennomføring, entreprisestyring og overlevering av byggeprosjekter. 

Vi har et stor nettverk av dyktige rådgivere med erfaring og kompetanse innen blant annet kontor-, bolig- og næringsbygg, både fra nybyggs- og rehabiliteringsprosjekter. Den gode tilgangen på kompetanse internt og eksternt, er sentralt for at Vedal Prosjekt får gjennomført gode prosjekter med fornøyde kunder.

Vi arbeider aktivt med å hele tiden utvikle et godt prosjektledermiljø. Det siste året har vi arbeidet med kontinuerlig erfaringsoverføring ved å sette sammen team med forskjellig bakgrunn. Alle prosjektledere møtes jevnlig i egne prosjektledermøter der forskjellige faglig tema diskuteres, og muligheten for erfaringsutveksling foregår. I tillegg møtes mange gjennom lederkurs på tvers i konsernet og i forum som prosjekteringsledersamlinger. I samlingene legges det vekt på aktuelle tema som kompliserte grunnarbeider, ettermarked, SHA i prosjektering, miljørådgivning mm.  Vi er opptatt av grunnleggende god  kompetanse innen bygg- og eiendomsfaget. Vi har prosjektledere som synes det er morsomt med spennende og kompliserte prosjekter og motiveres av utfordringer som løses i samarbeid med byggherrer og entreprenører.

Gjennom godt samarbeid med våre kunder har Vedal Prosjekt i 2023 jobbet med flere prosjekter som markerer viktige milepæler i utviklingen av Oslos nye bydeler og destinasjoner. Vi har blant annet hatt ansvar for prosjektutvikling og prosjektledelse i Mariakvartalet, lokalisert i Bispevika, et område hvor Vedal har vært engasjert i nærmere to tiår. I tillegg blir Stortingsgata 28 etter mange år med prosjektutvikling endelig realisert – det i samarbeid med Vedal Entreprenør.

Geir Kåre Taklo, Prosjektansvarlig, Vedal Prosjekt

Det er artig å se at «Vedalmodellen» fungerer i praksis, og at vi utfyller hverandre på en veldig god måte på tvers av selskapene. Vi har i løpet av 2023 hatt noen gode tilbudsprosesser sammen med Vedal Entreprenør og Vedal Utvikling som har ført frem til store kontrakter i 2023 og 2024.

Dress shirt, Forehead, Smile, Jaw, Sleeve, Gesture, Collar

Vedal Prosjekt har siden høsten 2019 hatt rollen som prosjektleder for Den tysk-norske skolen på vegne av Myren Eiendom. Vi har bistått med regulering, prosjektutvikling, planlegging, samt kontrahering og oppfølging av totalentreprenør. Den tysk-norske skolen holdt tidligere til på to lokasjoner i Oslo. De ønsket å samlokalisere sin virksomhet og samtidig utvide tilbudet til også å omfatte videregående utdanning. Valget falt på Myraløkka på Sagene i Oslo. Tomten ligger mellom Akerselva i øst og Myraløkka park i vest. Når prosjektet står ferdig, består tilbudet av barnehage, barneskole, SFO, ungdomsskole og videregående skole.

Bygningsmassen består av gammel industribebyggelse som frem til nå har vært benyttet til diverse virksomheter. Myren Eiendom tilbød ombygging fra kontor til skole, opparbeidelse av skolegård og et nybygg med stor kantine, klasserom og takterrasser.

Høsten 2019 begynte arbeidene med prosjektering og omregulering. Nærhet til vernesonen for Akerselva, verneverdig bygningsmasse og kvikkleire i grunnen gjordereguleringsarbeidet krevende. Første byggetrinn med barnehage og barneskole stod ferdig høsten 2022. Andre byggetrinn skal stå ferdig høsten 2024.

Nybygg og rehabilitering av gammel bygningsmasse, samtidig med en skole i full drift, gjør gjennomføringen av byggetrinn 2 spesielt utfordrende. Prosjektet har vært avhengig av et godt samarbeid mellom bruker og utleier.

Eksisterende kontorbygg er omregulert til undervisning. Det blir bygget nye inngangspartier, samt et tilbygg på ca. 1 500 kvm BTA. Eksisterende parkeringsplass omgjøres til skolegård og gjøres tilgjengelig for publikum.

Den tysk-norske skolen

Urban design, Window, Sky

Vedal
Prosjekt

Vi arbeider aktivt med å hele tiden utvikle et godt prosjektledermiljø. Det siste året har vi arbeidet med kontinuerlig erfaringsoverføring ved å sette sammen team med forskjellig bakgrunn. Alle prosjektledere møtes jevnlig i egne prosjektledermøter der forskjellige faglig tema diskuteres, og muligheten for erfaringsutveksling foregår. I tillegg møtes mange gjennom lederkurs på tvers i konsernet og i forum som prosjekteringsledersamlinger. I samlingene legges det vekt på aktuelle tema som kompliserte grunnarbeider, ettermarked, SHA i prosjektering, miljørådgivning mm.  Vi er opptatt av grunnleggende god  kompetanse innen bygg- og eiendomsfaget. Vi har prosjektledere som synes det er morsomt med spennende og kompliserte prosjekter og motiveres av utfordringer som løses i samarbeid med byggherrer og entreprenører.

Gjennom godt samarbeid med våre kunder har Vedal Prosjekt i 2023 jobbet med flere prosjekter som markerer viktige milepæler i utviklingen av Oslos nye bydeler og destinasjoner. Vi har blant annet hatt ansvar for prosjektutvikling og prosjektledelse i Mariakvartalet, lokalisert i Bispevika, et område hvor Vedal har vært engasjert i nærmere to tiår. I tillegg blir Stortingsgata 28 etter mange år med prosjektutvikling endelig realisert – det i samarbeid med Vedal Entreprenør.

Geir Kåre Taklo, Prosjektansvarlig, Vedal Prosjekt

Det er artig å se at «Vedalmodellen» fungerer i praksis, og
at vi utfyller hverandre på en veldig god måte på tvers av selskapene. Vi har i løpet av 2023 hatt noen gode tilbuds-prosesser sammen med Vedal Entreprenør og Vedal Utvikling som har ført frem til store kontrakter i 2023 og 2024.

Dress shirt, Forehead, Smile, Jaw, Sleeve, Gesture, Collar

Vedal Prosjekt har kjernekompetanse på prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse og entreprisestyring. Vi er byggherrens samarbeidspartner i hele prosjektgjennomføringen, og sørger for at kunden til enhver tid har de de beste ressursene tilgjengelig. Nå er vi 55 medarbeidere som arbeider som byggherrens nærmeste rådgiver. Vår prosjektledergruppe innehar kompetanse innen alt fra regulering, planlegging, gjennomføring, entreprisestyring og overlevering av byggeprosjekter. 

Vi har et stor nettverk av dyktige rådgivere med erfaring og kompetanse innen blant annet kontor-, bolig- og næringsbygg, både fra nybyggs- og rehabiliteringsprosjekter. Den gode tilgangen på kompetanse internt og eksternt, er sentralt for at Vedal Prosjekt får gjennomført gode prosjekter med fornøyde kunder.

Vedal Prosjekt har siden høsten 2019 hatt rollen som prosjektleder for Den tysk-norske skolen på vegne av Myren Eiendom. Vi har bistått med regulering, prosjektutvikling, planlegging, samt kontrahering og oppfølging av totalentreprenør. Den tysk-norske skolen holdt tidligere til på to lokasjoner i Oslo. De ønsket å samlokalisere sin virksomhet og samtidig utvide tilbudet til også å omfatte videregående utdanning. Valget falt på Myraløkka på Sagene i Oslo. Tomten ligger mellom Akerselva i øst og Myraløkka park i vest. Når prosjektet står ferdig, består tilbudet av barnehage, barneskole, SFO, ungdomsskole og videregående skole.

Bygningsmassen består av gammel industribebyggelse som frem til nå har vært benyttet til diverse virksomheter. Myren Eiendom tilbød ombygging fra kontor til skole, opparbeidelse av skolegård og et nybygg med stor kantine, klasserom og takterrasser.

Høsten 2019 begynte arbeidene med prosjektering og omregulering. Nærhet til vernesonen for Akerselva, verneverdig bygningsmasse og kvikkleire i grunnen gjordereguleringsarbeidet krevende. Første byggetrinn med barnehage og barneskole stod ferdig høsten 2022. Andre byggetrinn skal stå ferdig høsten 2024.

Nybygg og rehabilitering av gammel bygningsmasse, samtidig med en skole i full drift, gjør gjennomføringen av byggetrinn 2 spesielt utfordrende. Prosjektet har vært avhengig av et godt samarbeid mellom bruker og utleier.

Eksisterende kontorbygg er omregulert til undervisning. Det blir bygget nye inngangspartier, samt et tilbygg på ca. 1 500 kvm BTA. Eksisterende parkeringsplass omgjøres til skolegård og gjøres tilgjengelig for publikum.

Den tysk-norske skolen

Urban design, Window, Sky

Vedal
Entreprenør

I Vedal Entreprenør er vi spesialister på total-entrepriser i samarbeid. Vi tilbyr våre kunder en komplett gjennomføring i totalentreprise med medarbeidere som har lang erfaring fra store og kompliserte byggeprosjekter. Vi legger stor vekt på å forvalte kundens ressurser på best mulig måte.

Rehabilitering, modernisering og bevaring av eksisterende bygninger er en viktig del av Vedal Entreprenør sin verdiskapning. I 2023 ferdigstilte vi det 32 000 kvm store rehabiliteringsprosjektet Stortorvet 7. Gjennom tett samarbeid med Schage Eiendom har Vedal sin oppgave vært å sy

Tower block, Material property, Sky, Daytime, Rectangle, Building, Fixture, Line, Wood

Trine Berge, Innkjøpskoordinator, Vedal Entreprenør

spennende og gøy. Det gir ikke bare muligheten til å vokse faglig og personlig, men også til å være en del av et fellesskap som tror på ens potensial og er dedikert til å se en lykkes.

Det unike med å jobbe i Vedal er den støtten man får fra et mangfoldig nettverk av både unge talenter og erfarne seniorer. Å være ung og nyutdannet i Vedal er utrolig

Flash photography, Face, Smile, Eyebrow, Jaw, Sleeve, Iris, Gesture, Happy, Eyelash

de 5 ulike byggene sammen, for å skape en forbindelse og helhet innad i bygningsmassen.

I tillegg til ferdigstillelsen av Stortorvet 7, har vi i 2023 overlevert prosjektene World Seafood Center og Speslog på Gardermoen, og nybygget Fridtjof Nansens vei 12 på Majorstuen. Dessuten har vi i løpet av året igangsatt en rekke spennende prosjekter, som Sophies Minde, Stortingsgata 28, Setra vei, Storgata 38, Gjerdrums vei 10, Sannergata og Karl Johans gate 8.

Med en omsetning på ca. 2,249 milliarder i 2023, utelukkende gjennomført som «totalentrepriser i samarbeid», er Vedal Entreprenør å anse som en ledende aktør innen vårt segment. Våre 98 medarbeidere er vår absolutt viktigste ressurs, og den samlede kompetansen er selve forutsetningen for vår virksomhet. Gjennom 2023 har deres innsats sørget for god verdi-skapning for både oss og våre oppdragsgivere, samt sørget for gode utsikter for 2024.

For Oslobygg KF rehabiliterer Vedal Entreprenør det verneverdige bygget Sophies Minde ved Carl Berners plass i Oslo. Bygget på totalt 13 200 kvadratmeter har behov for rehabilitering, både innvendig og utvendig.

Sophies Minde, 100% utslippsfri byggeplass

Interior design, Property, Window, Building, Wood, Fixture, Architecture, Wall, Floor, Line

Foto: Tove Lauluten

Jon Aunet, Entrepriseansvarlig, Vedal Entreprenør

byggeplassen skal være hundre prosent utslippsfri. Transport til og fra gjennomføres med biodiesel, men innenfor byggeplassgjerdene vil ingen maskiner som avgir klimagassutslipp være i bruk.

Rehabilitering og ombruk er viktige bærekrafttiltak, men det mest bemerkelsesverdige grepet som er gjort i planleggingen og gjennom-føringen av prosjektet, er at

Flash photography, Smile, Eye, Jaw, Sleeve, Gesture, Collar, Happy, Eyelash

Rehabiliteringen overgår alle grenser når det kommer til miljøvennlig bygging. Prosjektet gjennomføres med hundre prosent elektriske maskiner innenfor byggeplassgjerdene, og er antakeligvis verdens største utslippsfrie byggeplass.

Vedal
Entreprenør

I Vedal Entreprenør er vi spesialister på totalentrepriser i samarbeid. Vi tilbyr våre kunder en komplett gjennomføring i totalentreprise med medarbeidere som har lang erfaring fra store og kompliserte byggeprosjekter. Vi legger stor vekt på å forvalte kundens ressurser på best mulig måte.

Rehabilitering, modernisering og bevaring av eksisterende bygninger er en viktig del av Vedal Entreprenør sin verdiskapning. I 2023 ferdigstilte vi det 32 000 kvm store rehabiliteringsprosjektet Stortorvet 7. Gjennom tett samarbeid med Schage Eiendom har Vedal sin oppgave vært å sy de 5 ulike byggene sammen, for å skape en forbindelse og helhet innad i bygningsmassen.

I tillegg til ferdigstillelsen av Stortorvet 7, har vi i 2023 overlevert prosjektene World Seafood Center og Speslog på Gardermoen, og nybygget Fridtjof Nansens vei 12 på Majorstuen. Dessuten har vi i løpet av året igangsatt en rekke spennende prosjekter, som Sophies Minde, Stortingsgata 28, Setra vei, Storgata 38, Gjerdrums vei 10, Sannergata og Karl Johans gate 8.

Med en omsetning på ca. 2,249 milliarder i 2023, utelukkende gjennomført som «totalentrepriser i samarbeid», er Vedal Entreprenør å anse som en ledende aktør innen vårt segment. Våre 98 medarbeidere er vår absolutt viktigste ressurs, og den samlede kompetansen er selve forutsetningen for vår virksomhet. Gjennom 2023 har deres innsats sørget for god verdiskapning for både oss og våre oppdragsgivere, samt sørget for gode utsikter for 2024.

Trine Berge, Innkjøpskoordinator, Vedal Entreprenør

Det unike med å jobbe i Vedal er den støtten man får fra et mangfoldig nettverk av både unge talenter og erfarne seniorer. Å være ung og nyutdannet i Vedal er utrolig spennende og gøy. Det gir ikke bare muligheten til å vokse faglig og personlig, men også til å være en del av et fellesskap som tror på ens potensial og er dedikert til å se en lykkes.

Flash photography, Face, Smile, Eyebrow, Jaw, Sleeve, Iris, Gesture, Happy, Eyelash
Tower block, Material property, Sky, Daytime, Rectangle, Building, Fixture, Line, Wood

For Oslobygg KF rehabiliterer Vedal Entreprenør det verneverdige bygget Sophies Minde ved Carl Berners plass i Oslo. Bygget på totalt 13 200 kvadrat-meter har behov for oppgradering, både innvendig og utvendig.

Rehabiliteringen overgår alle grenser når det kommer til miljøvennlig bygging. Prosjektet gjennomføres med hundre prosent elektriske maskiner innenfor byggeplassgjerdene, og er antakeligvis verdens største utslippsfrie byggeplass.

Sophies Minde, 100% utslippsfri byggeplass

Interior design, Property, Window, Building, Wood, Fixture, Architecture, Wall, Floor, Line

Foto: Tove Lauluten

Jon Aunet, Entrepriseansvarlig, Vedal Entreprenør

Rehabilitering og ombruk er viktige bærekrafttiltak, men det mest bemerkelsesverdige grepet som er gjort i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, er at byggeplassen skal være hundre prosent utslippsfri. Transport til og fra gjennomføres med biodiesel, men innenfor byggeplassgjerdene vil ingen maskiner som avgir klimagassutslipp være i bruk.

Flash photography, Smile, Eye, Jaw, Sleeve, Gesture, Collar, Happy, Eyelash

Vedal
Entreprenør


I tillegg til ferdigstillelsen av Stortorvet 7, har vi i 2023 overlevert prosjektene World Seafood Center og Speslog på Gardermoen, og nybygget Fridtjof Nansens vei 12 på Majorstuen. Dessuten har vi i løpet av året igangsatt en rekke spennende prosjekter, som Sophies Minde, Stortingsgata 28, Setra vei, Storgata 38, Gjerdrums vei 10, Sannergata og Karl Johans gate 8.

Med en omsetning på ca. 2,249 milliarder i 2023, utelukkende gjennomført som «totalentrepriser i samarbeid», er Vedal Entreprenør å anse som en ledende aktør innen vårt segment. Våre 98 medarbeidere er vår absolutt viktigste ressurs, og den samlede kompetansen er selve forutsetningen for vår virksomhet. Gjennom 2023 har deres innsats sørget for god verdiskapning for både oss og våre oppdragsgivere, samt sørget for gode utsikter for 2024.

Trine Berge, Innkjøpskoordinator, Vedal Entreprenør

Det unike med å jobbe i Vedal er den støtten man får fra et mangfoldig nettverk av både unge talenter og erfarne seniorer. Å være ung og nyutdannet i Vedal er utrolig spennende og gøy. Det gir ikke bare muligheten til å vokse faglig og personlig, men også til å være en del av et fellesskap som tror på ens potensial og er dedikert til å se en lykkes.

Flash photography, Face, Smile, Eyebrow, Jaw, Sleeve, Iris, Gesture, Happy, Eyelash

I Vedal Entreprenør er vi spesialister på totalentrepriser i samarbeid. Vi tilbyr våre kunder en komplett gjennomføring i totalentreprise med medarbeidere som har lang erfaring fra store og kompliserte byggeprosjekter. Vi legger stor vekt på å forvalte kundens ressurser på best mulig måte.

Rehabilitering, modernisering og bevaring av eksisterende bygninger er en viktig del av Vedal Entreprenør sin verdiskapning. I 2023 ferdigstilte vi det 32 000 kvm store rehabiliteringsprosjektet Stortorvet 7. Gjennom tett samarbeid med Schage Eiendom har Vedal sin oppgave vært å sy de 5 ulike byggene sammen, for å skape en forbindelse og helhet innad i bygningsmassen.

Tower block, Material property, Sky, Daytime, Rectangle, Building, Fixture, Line, Wood

For Oslobygg KF rehabiliterer Vedal Entreprenør det verneverdige bygget Sophies Minde ved Carl Berners plass i Oslo. Bygget på totalt 13 200 kvadratmeter har behov for oppgradering, både innvendig og utvendig.

Rehabiliteringen overgår alle grenser når det kommer til miljøvennlig bygging. Prosjektet gjennomføres med hundre prosent elektriske maskiner innenfor byggeplassgjerdene, og er antakeligvis verdens største utslippsfrie byggeplass.

Sophies Minde, 100% utslippsfri byggeplass

Interior design, Property, Window, Building, Wood, Fixture, Architecture, Wall, Floor, Line

Foto: Tove Lauluten

Jon Aunet, Entrepriseansvarlig, Vedal Entreprenør

Rehabilitering og ombruk er viktige bærekrafttiltak, men det mest bemerkelsesverdige grepet som er gjort i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet, er at byggeplassen skal være hundre prosent utslippsfri. Transport til og fra gjennomføres med biodiesel, men innenfor byggeplassgjerdene vil ingen maskiner som avgir klimagassutslipp være i bruk.

Flash photography, Smile, Eye, Jaw, Sleeve, Gesture, Collar, Happy, Eyelash

Vedal
Utvikling

Land lot, Woody plant, Building, Sky, Window, Tree, House

Vedal Utvikling har sin spisskompetanse i eiendomsprosjektets tidligfase. Vi er utviklere og rådgivere som utarbeider konsepter, kalkyler, markedsvurderinger og leder reguleringsfasen. I gjennomføring av prosjektene tar Vedal Utvikling eier-/byggherreansvar og realiserer prosjektene sammen med våre partnere. Vi arbeider kontinuerlig med å identifisere nye prosjekter med utviklingspotensial, parallelt med videreutvikling av prosjektporteføljen til Vedal.

Vedal Utvikling har sin spisskompetanse i eiendomsprosjektets tidligfase. Vi er utviklere og rådgivere som utarbeider konsepter, kalkyler, markedsvurderinger og leder reguleringsfasen. I gjennomføring av prosjektene tar Vedal Utvikling eier-/byggherreansvar og

realiserer prosjektene sammen med våre partnere. Vi arbeider kontinuerlig med å identifisere nye prosjekter med utviklings-potensial, parallelt med videreutvikling av prosjektporteføljen til Vedal.

Prosjektene er med på å forme by og nærmiljø, og er vår viktigste referanse. I Vedal Utvikling legger vi stor vekt på å ta hensyn til miljøet og de omkringliggende eiendommene i ethvert prosjekt. Vi fokuserer på å utvikle kvalitetseiendommer i nært samarbeid med våre kunder og partnere.

Vedal Utvikling bestod i utgangen av 2023 av 12 medarbeidere som med sin samlede kompetanse og erfaring dekker alle fasene i et eiendomsprosjekt - fra kjøp til overlevering. Vi har gjennom året videreutviklet og forbedret vårt styringssystem basert på en erkjennelse om at kvalitet og kompetanse alltid er god risikostyring.

Vårt hovedfokus er å skape verdi gjennom aktivt utviklingsarbeid, og ved å trekke på den samlede kompetansen som Vedal-systemet besitter til det beste for våre prosjekter og partnere.  

Landbrukskvartalet var lenge ett av to operative meierianlegg i sentrale Oslo. Sammen med Norges Bondelag og Aspelin Ramm skal Vedal utvikle kvartalet i Schweigaards gate mellom Grønland og Gamlebyen med flere sentrale og gode boliger, fine byrom og attraktive tilbud til Oslos befolkning. 

Reguleringen av Landbrukskvartalet
ble vedtatt

Urban design, Road surface, Sky, Cloud, Building, Daytime, Window

Ola Thon, prosjektansvarlig, Vedal Utvikling

byutvikling og merkevarebygging. I dette prosjektet ser jeg, som ny i selskapet, særlig nytten av kompetansen vi har på tvers av selskapene Vedal.

Landbrukskvartalet er et svært komplekst og sammen-satt prosjekt. Det består av nybygg, påbygg og rehabil-itering, samtidig som det er bevaring av industrihistorie,

Human body, Flash photography, Facial hair, Smile, Shirt, Jaw, Sleeve, Beard, Gesture, Collar


Reguleringsplanen, som gir ca. 50 000 kvm bebyggelse, ble vedtatt av Oslo bystyre i mars 2023. Landbrukskvartalet skal bli et attraktivt område for alle, med et tilgjengelig bygulv og publikumsrettede funksjoner. Hensikten med planen er å tilrettelegge for et flerfunksjonelt bymiljø som kan imøtekomme en rekke behov og interesser for allmennheten.

Tower block, Urban design, Building, Sky, Plant, Window, Infrastructure, Tree, Skyscraper, Condominium

Vedal
Utvikling

Vedal Utvikling har sin spisskompetanse i eiendomsprosjektets tidligfase. Vi er utviklere og rådgivere som utarbeider konsepter, kalkyler, markedsvurderinger og leder reguleringsfasen. I gjennomføring av prosjektene tar Vedal Utvikling eier-/byggherreansvar og realiserer prosjektene sammen med våre partnere. Vi arbeider kontinuerlig med å identifisere nye prosjekter med utviklingspotensial, parallelt med videreutvikling av prosjektporteføljen til Vedal.

Prosjektene er med på å forme by og nærmiljø, og er vår viktigste referanse. I Vedal Utvikling legger vi stor vekt på å ta hensyn til miljøet og de omkringliggende eiendommene i ethvert prosjekt. Vi fokuserer på å utvikle kvalitetseiendommer i nært samarbeid med våre kunder og partnere.

Vedal Utvikling bestod i utgangen av 2023 av 12 medarbeidere som med sin samlede kompetanse og erfaring dekker alle fasene i et eiendomsprosjekt - fra kjøp til overlevering. Vi har gjennom året videreutviklet og forbedret vårt styringssystem basert på en erkjennelse om at kvalitet og kompetanse alltid er god risikostyring.

Vårt hovedfokus er å skape verdi gjennom aktivt utviklingsarbeid, og ved å trekke på den samlede kompetansen som Vedal-systemet besitter til det beste for våre prosjekter og partnere.  

Land lot, Woody plant, Building, Sky, Window, Tree, House

Landbrukskvartalet var lenge ett av to operative meierianlegg i sentrale Oslo. Sammen med Norges Bondelag og Aspelin Ramm skal Vedal utvikle kvartalet i Schweigaards gate mellom Grønland og Gamlebyen med flere sentrale og gode boliger, fine byrom og attraktive tilbud til Oslos befolkning. 

Reguleringsplanen, som gir ca. 50 000 kvm bebyggelse, ble vedtatt av Oslo bystyre i mars 2023. Landbrukskvartalet skal bli et attraktivt område for alle, med et tilgjengelig bygulv og publikumsrettede funksjoner. Hensikten med planen er å tilrettelegge for et flerfunksjonelt bymiljø som kan imøtekomme en rekke behov og interesser for allmennheten.

Reguleringen av
Landbrukskvartalet ble vedtatt

Urban design, Road surface, Sky, Cloud, Building, Daytime, Window
Tower block, Urban design, Building, Sky, Plant, Window, Infrastructure, Tree, Skyscraper, Condominium

Ola Thon, prosjektansvarlig, Vedal Utvikling

Landbrukskvartalet er et svært komplekst og sammensatt prosjekt. Det består av nybygg, påbygg og rehabilitering, samtidig som det er bevaring av industrihistorie, byutvikling og merkevarebygging.
I dette prosjektet ser jeg, som ny i selskapet, særlig nytten av kompetansen vi har på tvers av selskapene Vedal.

Human body, Flash photography, Facial hair, Smile, Shirt, Jaw, Sleeve, Beard, Gesture, Collar

Vedal
Utvikling

Vedal Utvikling har sin spisskompetanse i eiendomsprosjektets tidligfase. Vi er utviklere og rådgivere som utarbeider konsepter, kalkyler, markedsvurderinger og leder reguleringsfasen. I gjennomføring av prosjektene tar Vedal Utvikling eier-/byggherreansvar og realiserer prosjektene sammen med våre partnere. Vi arbeider kontinuerlig med å identifisere nye prosjekter med utviklingspotensial, parallelt med videreutvikling av prosjektporteføljen til Vedal.

Prosjektene er med på å forme by og nærmiljø, og er vår viktigste referanse. I Vedal Utvikling legger vi stor vekt på å ta hensyn til miljøet og de omkringliggende eiendommene i ethvert prosjekt. Vi fokuserer på å utvikle kvalitetseiendommer i nært samarbeid med våre kunder og partnere.

Vedal Utvikling bestod i utgangen av 2023 av 12 medarbeidere som med sin samlede kompetanse og erfaring dekker alle fasene i et eiendomsprosjekt - fra kjøp til overlevering. Vi har gjennom året videreutviklet og forbedret vårt styringssystem basert på en erkjennelse om at kvalitet og kompetanse alltid er god risikostyring.

Vårt hovedfokus er å skape verdi gjennom aktivt utviklingsarbeid, og ved å trekke på den samlede kompetansen som Vedal-systemet besitter til det beste for våre prosjekter og partnere.  

Land lot, Woody plant, Building, Sky, Window, Tree, House

Landbrukskvartalet var lenge ett av to operative meierianlegg i sentrale Oslo. Sammen med Norges Bondelag og Aspelin Ramm skal Vedal utvikle kvartalet i Schweigaards gate mellom Grønland og Gamlebyen med flere sentrale og gode boliger, fine byrom og attraktive tilbud til Oslos befolkning. 

Reguleringsplanen, som gir ca. 50 000 kvm bebyggelse, ble vedtatt av Oslo bystyre i mars 2023. Landbrukskvartalet skal bli et attraktivt område for alle, med et tilgjengelig bygulv og publikumsrettede funksjoner. Hensikten med planen er å tilrettelegge for et flerfunksjonelt bymiljø som kan imøtekomme en rekke behov og interesser for allmennheten.

Reguleringen av Landbrukskvartalet ble vedtatt

Urban design, Road surface, Sky, Cloud, Building, Daytime, Window
Tower block, Urban design, Building, Sky, Plant, Window, Infrastructure, Tree, Skyscraper, Condominium

Ola Thon, prosjektansvarlig, Vedal Utvikling

Landbrukskvartalet er et svært komplekst og sammensatt prosjekt. Det består av nybygg, påbygg og rehabilitering, samtidig som det er bevaring av industrihistorie, byutvikling og merkevarebygging.
I dette prosjektet ser jeg, som ny i selskapet, særlig nytten av kompetansen vi har på tvers av selskapene Vedal.

Human body, Flash photography, Facial hair, Smile, Shirt, Jaw, Sleeve, Beard, Gesture, Collar

Norske Bæresystemer

Hard hat, High-visibility clothing, Construction worker, Cloud, Sky, Tradesman, Workwear, Engineer, Helmet, Building

Vi utvikler, planlegger og gjennomfører bæresystemprosjekter, i nært samarbeid med våre kunder. Kostnadseffektive løsninger i kombinasjon med god og sikker drift for denne delen av et byggeprosjekt, er viktig for suksess.

Norske Bæresystemer

Norske Bæresystemer signerte i 2023 flere spennende avtaler. Gjerdrums vei for SiO var blant annet en av prosjektene. Her skal det bygges 472 boenheter fordelt på 3 bygg, med et totalareal på ca. 15 000 kvm. I tillegg signerte vi Elvebredden for Backe Romerike og Parkgata på Gjøvik for Betonmast.

Vi skal være best i bransjen på HMS, noe som krever at vi tør å prøve oss frem og teste nye løsninger. At vi er en endringsvillig bedrift, gjør det lettere for oss å lykkes. For å oppnå hovedmålet er vi i Norske Bæresystemer ydmyke for at vi hele tiden har forbedringspotensial og at vi ved å jobbe målrettet og systematisk med HMS og kvalitet, kontinuerlig blir bedre.

Marius Pettersen, Avdelingsleder Montasje,
Norske Bæresystemer

prosjekter bestående av prefabrikkerte og plasstøpte bæresystemer. De er en nøkkelfaktor for vår suksess.

I NBS er vi stolte av vår dedikerte montasjeavdeling, sammensatt av 60 hardt-arbeidende montører. I løpet av 2023 har de lagt ned en betydelig innsats i våre

Beard, Neck, Jaw, Eyelash, Gesture, Grey, Sleeve

Ut fra kundens ønsker og prosjektets kriterier til miljø, bærekraft, utforming, tekniske løsninger og totaløkonomi, utvikler og bygger vi bæresystem av prefabrikkert massiv tre, plattendekker/ skallvegger, stål og betong, samt hybridløsninger av disse.

I 2023 hadde vi mange spennende prosjekter under gjennomføring. Urtekvartalet var særlig et stort og viktig prosjekt for oss. I tillegg bygget vi bæresystemet til den største og mest moderne løsningen for fremtidens eksport av fersk fisk og sjømat til hele verden, World Seafood Center på Gardermoen.

Norske Bæresystemer

Vi utvikler, planlegger og gjennomfører bæresystemprosjekter, i nært samarbeid med våre kunder. Kostnadseffektive løsninger i kombinasjon med god og sikker drift for denne delen av et byggeprosjekt, er viktig for suksess. Ut fra kundens ønsker og prosjektets kriterier til miljø, bærekraft, utforming, tekniske løsninger og totaløkonomi, utvikler og bygger vi bæresystem av prefabrikkert massiv tre, plattendekker/skallvegger, stål og betong, samt hybridløsninger av disse.

Norske Bæresystemer

Hard hat, High-visibility clothing, Construction worker, Cloud, Sky, Tradesman, Workwear, Engineer, Helmet, Building

Marius Pettersen, Avdelingsleder Montasje, Norske Bæresystemer

I NBS er vi stolte av vår dedikerte montasjeavdeling, sammensatt av 60 hardtarbeidende montører. I løpet av 2023 har de lagt ned en betydelig innsats i våre prosjekter bestående av prefabrikkerte og plasstøpte bæresystemer. De er en nøkkelfaktor for vår suksess

Beard, Neck, Jaw, Eyelash, Gesture, Grey, Sleeve

I 2023 hadde vi mange spennende prosjekter under gjennomføring. Urtekvartalet var særlig et stort og viktig prosjekt for oss. I tillegg bygget vi bæresystemet til den største og mest moderne løsningen for fremtidens eksport av fersk fisk og sjømat til hele verden, World Seafood Center på Gardermoen.

Norske Bæresystemer signerte i 2023 flere spennende avtaler. Gjerdrums vei for SiO var blant annet en av prosjektene. Her skal det bygges 472 boenheter fordelt på 3 bygg, med et totalareal på ca. 15 000 kvm. I tillegg signerte vi Elvebredden for Backe Romerike og Parkgata på Gjøvik for Betonmast.

Vi skal være best i bransjen på HMS, noe som krever at vi tør å prøve oss frem og teste nye løsninger. At vi er en endringsvillig bedrift, gjør det lettere for oss å lykkes. For å oppnå hovedmålet er vi i Norske Bæresystemer ydmyke for at vi hele tiden har forbedringspotensial og at vi ved å jobbe målrettet og systematisk med HMS og kvalitet, kontinuerlig blir bedre.

Norske Bæresystemer

Marius Pettersen, Avdelingsleder Montasje, Norske BæresystemerVi utvikler, planlegger og gjennomfører bæresystemprosjekter, i nært samarbeid med våre kunder. Kostnadseffektive løsninger i kombinasjon med god og sikker drift for denne delen av et byggeprosjekt, er viktig for suksess. Ut fra kundens ønsker og prosjektets kriterier til miljø, bærekraft, utforming, tekniske løsninger og totaløkonomi, utvikler og bygger vi bæresystem av prefabrikkert massiv tre, plattendekker/skallvegger, stål og betong, samt hybridløsninger av disse.

I 2023 hadde vi mange spennende prosjekter under gjennomføring. Urtekvartalet var særlig et stort og viktig prosjekt for oss. I tillegg bygget vi bæresystemet til den største og mest moderne løsningen for fremtidens eksport av fersk fisk og sjømat til hele verden, World Seafood Center på Gardermoen.

Norske Bæresystemer

Hard hat, High-visibility clothing, Construction worker, Cloud, Sky, Tradesman, Workwear, Engineer, Helmet, Building

I NBS er vi stolte av vår dedikerte montasjeavdeling, sammensatt av 60 hardtarbeidende montører. I løpet av 2023 har de lagt ned en betydelig innsats i våre prosjekter bestående av prefabrikkerte og plasstøpte bæresystemer. De er en nøkkelfaktor for vår suksess.

Marius Pettersen, Avdelingsleder Montasje,
Norske Bæresystemer

Beard, Neck, Jaw, Eyelash, Gesture, Grey, Sleeve

Norske Bæresystemer signerte i 2023 flere spennende avtaler. Gjerdrums vei for SiO var blant annet en av prosjektene. Her skal det bygges 472 boenheter fordelt på 3 bygg, med et totalareal på
ca. 15 000 kvm. I tillegg signerte vi Elvebredden for Backe Romerike
og Parkgata på Gjøvik for Betonmast.

Vi skal være best i bransjen på HMS, noe som krever at vi tør å prøve oss frem og teste nye løsninger. At vi er en endringsvillig bedrift, gjør det lettere for oss å lykkes. For å oppnå hovedmålet er vi i Norske Bæresystemer ydmyke for at vi hele tiden har forbedringspotensial og at vi ved å jobbe målrettet og systematisk med HMS og kvalitet, kontinuerlig blir bedre.

Utvalgte høydepunkter

For å sikre en fremtidig robust eierstruktur ble alle medarbeidere invitert inn på eiersiden i Vedal AS høsten 2023. Introduksjonen av medeierskap ble tatt svært godt imot med stor interesse blant medarbeiderne i Vedal, og selskapet fikk totalt 134 nye aksjonærer med en tilhørende total eierandel pånesten 5 %. 

Medarbeiderne blir eiere i Vedal

Interior design, Rectangle, Art, Fixture

Under Oslo Urban Week i 2023 inviterte Vedal til et arrangement hvor vi fokuserte på utvikling av historisk verdifulle bygg og potensialet disse kan ha for nærings- og sentrumsutvikling.

Hvilke eksempler har vi på god videreutvikling av bevaringsverdige bygg, og hva har disse betydd for utvikling av byen? Gjennom faglige innlegg og en panelsamtale ønsket vi å få frem ulike perspektiver på forholdet mellom vern og utvikling.

Arrangement under «Oslo Urban Week»

Tower block, Urban design, Sky, Building, Window, Fixture, Condominium, Brick

For byggherre Schage Eiendom AS har Vedal bistått gjennom prosjektets ulike faser med blant annet utvikling,  prosjektplanlegging og gjennomføring.

Prosjektet omfatter total rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, etablering av nytt påbygg i niende etasje og innfill-bygg mot Karl Johans Gate og Grensen.

Det omfattende og kompliserte prosjektet stakk av med de gjeve prisene «Cityprisen» og «Årets Bygg».

Stortorvet 7 vant Cityprisen og Årets Bygg 2023

Tower block, Urban design, Residential area, Sky, Building, Window, Cloud, Neighbourhood, Condominium

Utvalgte høydepunkter

Landbrukskvartalet var lenge ett av to operative meierianlegg i sentrale Oslo. Sammen med Norges Bondelag og Aspelin Ramm skal Vedal utvikle kvartalet i Schweigaards gate mellom Grønland og Gamlebyen med flere sentrale og gode boliger, fine byrom og attraktive tilbud til Oslos befolkning. 

Reguleringsplanen, som gir ca. 50 000 kvm bebyggelse, ble vedtatt av Oslo bystyre i mars 2023. Landbrukskvartalet skal bli et attraktivt område for alle, med et tilgjengelig bygulv og publikumsrettede funksjoner. Hensikten med planen er å tilrettelegge for et flerfunksjonelt bymiljø som kan imøtekomme en rekke behov og interesser for allmennheten.

Medarbeiderne blir eiere i Vedal

Interior design, Rectangle, Art, Fixture

Under Oslo Urban Week i 2023 inviterte Vedal til et arrangement hvor vi fokuserte på utvikling av historisk verdifulle bygg og potensialet disse kan ha for nærings- og sentrumsutvikling.

Hvilke eksempler har vi på god videreutvikling av bevaringsverdige bygg, og hva har disse betydd for utvikling av byen? Gjennom faglige innlegg og en panelsamtale ønsket vi å få frem ulike perspektiver på forholdet mellom vern og utvikling.

Arrangement under «Oslo Urban Week»

Tower block, Urban design, Sky, Building, Window, Fixture, Condominium, Brick

For byggherre Schage Eiendom AS har Vedal bistått gjennom prosjektets ulike faser med blant annet utvikling,  prosjektplanlegging og gjennomføring.

Prosjektet omfatter total rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, etablering av nytt påbygg i niende etasje og innfill-bygg mot Karl Johans Gate og Grensen.

Det omfattende og kompliserte prosjektet stakk av med de gjeve prisene «Cityprisen» og «Årets Bygg».

Stortorvet 7 vant Cityprisen
og Årets Bygg 2023

Tower block, Urban design, Residential area, Sky, Building, Window, Cloud, Neighbourhood, Condominium

Utvalgte høydepunkter

For å sikre en fremtidig robust eierstruktur ble alle medarbeidere invitert inn på eiersiden i Vedal AS høsten 2023. Introduksjonen av medeierskap ble
tatt svært godt imot med stor interesse blant medarbeiderne i Vedal, og selskapet fikk totalt
134 nye aksjonærer med en tilhørende total eierandel på nesten 5 %. 

Medarbeiderne blir eiere i Vedal

Under Oslo Urban Week i 2023 inviterte Vedal til et arrangement hvor vi fokuserte på utvikling av historisk verdifulle bygg og potensialet disse kan ha for nærings- og sentrumsutvikling.

Hvilke eksempler har vi på god videreutvikling av bevaringsverdige bygg, og hva har disse betydd for utvikling av byen? Gjennom faglige innlegg og en panelsamtale ønsket vi å få frem ulike perspektiver på forholdet mellom vern og utvikling.

Arrangement under «Oslo Urban Week»

For byggherre Schage Eiendom AS har Vedal bistått gjennom prosjektets ulike faser med blant annet utvikling,  prosjektplanlegging og gjennomføring.

Prosjektet omfatter total rehabilitering av eksisterende bygningsmasse, etablering av nytt påbygg i niende etasje og innfill-bygg mot Karl Johans Gate og Grensen.

Det omfattende og kompliserte prosjektet stakk av med de gjeve prisene «Cityprisen» og «Årets Bygg».

Stortorvet 7 vant Cityprisen og Årets Bygg 2023

Medarbeidere

Menneskene i Vedal er vår viktigste ressurs, og den samlede kompetansen til våre medarbeidere danner grunnlaget for vår virksomhet. Gjennom 2023 har deres innsats, kombinert med det gode samarbeid med kunder og samarbeidspartnere, 
sørget for god verdiskapning for Vedal.  

For å kunne utvikle oss som en kompetanse-bedrift er det avgjørende at vi har fokus på utvikling av våre medarbeidere. Kompetanse- og lederutvikling står sentralt i strategien vår. I Vedal ansees vi alle som ledere. Derfor har vi etablert 
Vedal-programmet, vårt eget skreddersydde lederutviklingsprogram. Programmet består av en onboardings-modul for alle våre nyansatte,

Plant, Window, Building, Wood, Dinosaur

Ingrid Sogn Lien, HR-leder, Vedal

Å gjennomføre leder-programmet i egen regi er ressurskrevende, men gir oss betydelig merverdi. Vi får en fantastisk tilleggsgevinst av å møtes på tvers av prosjekter, avdelinger og selskaper.

Face, Smile, Eyebrow, Iris, Sleeve

sikkerhetskurs, fagkurs, samt moduler som sikrer inngående kjennskap til vår kjernevirksomhet, kunnskap om strategisk ledelse og utvikling av selskapet.

«Hun bygger» er et internt nettverk for alle våre kvinnelige ansatte. Formålet er å fremme tiltak for å rekruttere flere kvinner til entreprenør-virksomhet, bidra til at de ønsker å ta på seg større lederansvar og ikke minst beholde flere kvinner i Vedal og i bransjen for øvrig.  

Vedal skal rekruttere mennesker med ulik fagkompetanse og bakgrunn i tråd med våre strategiske satsningsområder og forventede utvikling, samt aktivt fremme likestilling og mangfold.

Medarbeidere

Menneskene i Vedal er vår viktigste ressurs, og den samlede kompetansen til våre medarbeidere danner grunnlaget for vår virksomhet. Gjennom 2023 har deres innsats, kombinert med det gode samarbeid med kunder og samarbeidspartnere, sørget for god verdiskapning for Vedal.  

For å kunne utvikle oss som en kompetansebedrift er det avgjørende at vi har fokus på utvikling av våre medarbeidere. Kompetanse- og lederutvikling står sentralt i strategien vår. I Vedal ansees vi alle som ledere. Derfor har vi etablert Vedal-programmet, vårt eget skreddersydde lederutviklingsprogram. Programmet består av en onboardings-modul for alle våre nyansatte, sikkerhetskurs, fagkurs, samt moduler som sikrer inngående kjennskap til vår kjernevirksomhet, kunnskap om strategisk ledelse og utvikling av selskapet. 

"Hun bygger" er et internt nettverk for alle våre kvinnelige ansatte. Formålet er å fremme tiltak for å rekruttere flere kvinner til entreprenørvirksomhet, bidra til at de ønsker å ta på seg større lederansvar og ikke minst beholde flere kvinner i Vedal og i bransjen for øvrig.  

Vedal skal rekruttere mennesker med ulik fagkompetanse og bakgrunn i tråd med våre strategiske satsningsområder og forventede utvikling, samt aktivt fremme  likestilling og mangfold.

Ingrid Sogn Lien, HR-leder, Vedal

Å gjennomføre lederprogrammet i egen regi er ressurskrevende, men gir oss betydelig merverdi. Vi får en fantastisk tilleggsgevinst av å møtes på tvers av prosjekter, avdelinger og selskaper.

Face, Smile, Eyebrow, Iris, Sleeve
Plant, Window, Building, Wood, Dinosaur

Medarbeidere

"Hun bygger" er et internt nettverk for alle våre kvinnelige ansatte. Formålet er å fremme tiltak for å rekruttere flere kvinner til entreprenørvirksomhet, bidra til at de ønsker å ta på seg større lederansvar og ikke minst beholde flere kvinner i Vedal og i bransjen for øvrig.  

Vedal skal rekruttere mennesker med ulik fagkompetanse og bakgrunn i tråd med våre strategiske satsningsområder og forventede utvikling, samt aktivt fremme likestilling og mangfold.

Ingrid Sogn Lien, HR-leder, Vedal

Å gjennomføre lederprogrammet i egen regi er ressurskrevende, men gir oss betydelig merverdi. Vi får en fantastisk tilleggsgevinst av å møtes på tvers av prosjekter, avdelinger og selskaper.

Face, Smile, Eyebrow, Iris, Sleeve

Menneskene i Vedal er vår viktigste ressurs, og den samlede kompetansen til våre medarbeidere danner grunnlaget for vår virksomhet. Gjennom 2023 har deres innsats, kombinert med det gode samarbeid med kunder og samarbeidspartnere, sørget for god verdiskapning for Vedal.  

For å kunne utvikle oss som en kompetansebedrift er det avgjørende at vi har fokus på utvikling av våre medarbeidere. Kompetanse- og lederutvikling står sentralt i strategien vår. I Vedal ansees vi alle som ledere. Derfor har vi etablert Vedal-programmet, vårt eget skreddersydde lederutviklingsprogram. Programmet består av en onboardings-modul for alle våre nyansatte, sikkerhetskurs, fagkurs, samt moduler som sikrer inngående kjennskap til vår kjernevirksomhet, kunnskap om strategisk ledelse og utvikling av selskapet.

Plant, Window, Building, Wood, Dinosaur

HMS, Miljø & Bærekraft

I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den fremste aktøren i bransjen på sikkerhet. Vårt viktigste mål er null skader på mennesker, omgivelser og miljø. Vi er kompromissløse innen HMS-arbeid.

Gjennom 2023 har det vært jobbet målrettet med sikkerhetsarbeid i Vedal. Dette har resultert
i høyere rapporteringsgrad og bedre læring på tvers av prosjektene.

Sikkerhet i Vedal

Hard hat, High-visibility clothing, Composite material, Building, Tradesman, Workwear, Wood, Beam, Helmet, Wall

Konsernmål

Ambisjon: Vedal skal være den fremste aktøren på sikkerhet
Hvordan: Vi skal være kompromissløse i vårt sikkerhetsarbeid

 • Vårt viktigste mål er null arbeidsulykker og skader på mennesker, infrastruktur og miljø
 • Alle som jobber sammen med oss skal ha gode og sikre arbeidsdager
 • Vedal skal ivareta våre omgivelser og de som blir berørt av våre aktiviteter, samt ha beredskap til å håndtere alle situasjoner

Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse gjennom å ha miljø og bærekraft som en integrert del av vår kjernevirksomhet, vår forretnings-modell og vårt verdigrunnlag. Miljø og bærekraft er ett av satsningsområdene i strategien «Vedal 2025».

Som en kompetansebedrift ønsker vi å være den fremste rådgiveren for våre kunder og samarbeidspartnere innen miljø og bærekraft. For oss i Vedal betyr dette at vi finner de gode, praktiske løsningene på miljøtiltak for det enkelte prosjektet. Som ISO 14001-sertifisert selskap har vi definert et sett med miljøaspekter, som reflekterer områder hvor Vedal har størst påvirkningsmulighet. Sammen med våre medarbeideres erfaring og kompetanse, danner dette grunnlaget for å ta bærekraftige valg i tett samarbeid med våre kunder, i alle faser av byggeprosjekter.

I Vedal jobber vi kontinuerlig for å styrke intern miljøkompetanse, og er i dag en gruppe med bred

Miljø og bærekraft

Maha Harur, Miljørådgiver, Vedal Prosjekt

jobber mer effektivt på tvers i organisasjonen.

I 2023 styrket vi vår interne kompetanse innen klimagassvurderinger, ombruk og utslippsfri byggeplass. Vårt forsterkede fokus på disse områdene har resultert i at vi

Flash photography, Hair, Face, Smile, Water, Head, Lip, Eyebrow, Eye, Black

kompetanse innen miljørådgivning og innehar spisskompetanse innen bl.a. sirkulærøkonomi, LCA og BREEAM.

I 2023 jobbet vi aktivt med klimagass-beregninger i våre prosjekter. Vurderingene vi gjør kan bidra til å redusere den totale miljø-påvirkningen, og dermed sikre at våreprosjekter oppfyller høye miljøstandarder, samtidig som de opprettholder et fokus på kvalitet og effektivitet.

I tillegg til et høyt fokus på utslipp ser vi at å forlenge levetiden til eksisterende materialer og konstruksjoner er et viktig klimatiltak. Vedal har lang erfaring med gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter og satser videre innenfor dette segmentet framover. Det er viktig

for oss å benytte muligheten vi har til å bidra til et velfungerende nettverk for kjøp og salg av brukte byggevarer. Derfor har vi også intensivert arbeidet med ombruk og videreformidling av brukte byggevarer fra flere av våre prosjekter. Gjennom året har vi jobbet aktivt med ombruk på bl.a. prosjektene Sannergata, Hieronomus Heyerdahls gate og Sophies Minde.

Gjennom flere tilbudsprosesser i 2023, ser vi at Vedal rangeres høyt ved evaluering av miljøaspektet. Det er gledelig å få bekreftelse på at vår satsning på feltet har gitt resultater.

HMS, Miljø & Bærekraft

I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den fremste aktøren i bransjen på sikkerhet. Vårt viktigste mål er null skader på mennesker, omgivelser og miljø. Vi er kompromissløse innen HMS-arbeid.

Gjennom 2023 har det vært jobbet målrettet med sikkerhetsarbeid i Vedal. Dette har resultert i høyere rapporteringsgrad og bedre læring på tvers av prosjektene.


Ambisjon: Vedal skal være den fremste aktøren på sikkerhet
Hvordan: Vi skal være kompromissløse i vårt sikkerhetsarbeid

 • Vårt viktigste mål er null arbeidsulykker og skader på mennesker,
  infrastruktur og miljø
 • Alle som jobber sammen med oss skal ha gode og sikre arbeidsdager
 • Vedal skal ivareta våre omgivelser og de som blir berørt av våre
  aktiviteter, samt ha beredskap til å håndtere alle situasjoner

Konsernmål

Sikkerhet i Vedal

Hard hat, High-visibility clothing, Composite material, Building, Tradesman, Workwear, Wood, Beam, Helmet, Wall

Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse gjennom å ha miljø og bærekraft som en integrert del av vår kjernevirksomhet, vår forretningsmodell og vårt verdigrunnlag. Miljø og bærekraft er ett av satsningsområdene i strategien "Vedal 2025".

Som en kompetansebedrift ønsker vi å være den fremste rådgiveren for våre kunder og samarbeidspartnere innen miljø og bærekraft. For oss i Vedal betyr dette at vi finner de gode, praktiske løsningene på miljøtiltak for det enkelte prosjektet. Som ISO 14001-sertifisert selskap har vi definert et sett med miljøaspekter, som reflekterer områder hvor Vedal har størst påvirkningsmulighet. Sammen med våre medarbeideres erfaring og kompetanse, danner dette grunnlaget for å ta bærekraftige valg i tett samarbeid med våre kunder, i alle faser av byggeprosjekter.

I Vedal jobber vi kontinuerlig for å styrke intern miljøkompetanse, og er i dag en gruppe med bred kompetanse innen miljørådgivning og innehar spisskompetanse innen bl.a. sirkulærøkonomi, LCA og BREEAM.

I 2023 jobbet vi aktivt med klimagassberegninger i våre prosjekter. Vurderingene vi gjør kan bidra til å redusere den totale miljøpåvirkningen, og dermed sikre at våreprosjekter oppfyller høye miljøstandarder, samtidig som de opprettholder et fokus på kvalitet og effektivitet.

I tillegg til et høyt fokus på utslipp ser vi at å forlenge levetiden til eksisterende materialer og konstruksjoner er et viktig klimatiltak. Vedal har lang erfaring med gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter og satser videre innenfor dette segmentet framover. Det er viktig for oss å benytte muligheten vi har til å bidra til et velfungerende nettverk for kjøp og salg av brukte byggevarer. Derfor har vi også intensivert arbeidet med ombruk og videreformidling av brukte byggevarer fra flere av våre prosjekter. Gjennom året har vi jobbet aktivt med ombruk på bl.a. prosjektene Sannergata, Hieronomus Heyerdahls gate og Sophies Minde.

Gjennom flere tilbudsprosesser i 2023, ser vi at Vedal rangeres høyt ved evaluering av miljøaspektet. Det er gledelig å få bekreftelse på at vår satsning på feltet har gitt resultater.

Miljø og bærekraft

Maha Harur, Miljørådgiver, Vedal Prosjekt

I 2023 styrket vi vår interne kompetanse innen klimagassvurderinger, ombruk og utslippsfri byggeplass. Vårt forsterkede fokus på disse områdene har resultert i at vi jobber mer effektivt på tvers i organisasjonen.

Flash photography, Hair, Face, Smile, Water, Head, Lip, Eyebrow, Eye, Black

HMS, Miljø & Bærekraft

I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den fremste aktøren i bransjen på sikkerhet. Vårt viktigste mål er null skader på mennesker, omgivelser og miljø. Vi er kompromissløse innen HMS-arbeid.

Gjennom 2023 har det vært jobbet målrettet med sikkerhetsarbeid i Vedal. Dette har resultert i høyere rapporteringsgrad og bedre læring på tvers av prosjektene.

Konsernmål

Ambisjon: Vedal skal være den fremste aktøren på sikkerhet.
Hvordan: Vi skal være kompromissløse i vårt sikkerhetsarbeid.

 • Vårt viktigste mål er null arbeidsulykker og skader på mennesker, infrastruktur og miljø
 • Alle som jobber sammen med oss skal ha gode og sikre arbeidsdager
 • Vedal skal ivareta våre omgivelser og de som blir berørt av våre aktiviteter, samt ha beredskap til å håndtere alle situasjoner

Sikkerhet i Vedal

Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse gjennom å ha miljø og bærekraft som en integrert del av vår kjernevirksomhet, vår forretningsmodell og vårt verdigrunnlag. Miljø og bærekraft er ett av satsningsområdene i strategien "Vedal 2025".

Som en kompetansebedrift ønsker vi å være den fremste rådgiveren for våre kunder og samarbeidspartnere innen miljø og bærekraft. For oss i Vedal betyr dette at vi finner de gode, praktiske løsningene på miljøtiltak for det enkelte prosjektet. Som ISO 14001-sertifisert selskap har vi definert et sett med miljøaspekter, som reflekterer områder hvor Vedal har størst påvirkningsmulighet. Sammen med våre medarbeideres erfaring og kompetanse, danner dette grunnlaget for å ta bærekraftige valg i tett samarbeid med våre kunder, i alle faser av byggeprosjekter.

I Vedal jobber vi kontinuerlig for å styrke intern miljøkompetanse, og er i dag en gruppe med bred kompetanse innen miljørådgivning og innehar spisskompetanse innen bl.a. sirkulærøkonomi, LCA og BREEAM.

I 2023 jobbet vi aktivt med klimagassberegninger i våre prosjekter. Vurderingene vi gjør kan bidra til å redusere den totale miljø-påvirkningen, og dermed sikre at våreprosjekter oppfyller høye miljøstandarder, samtidig som de opprettholder et fokus på kvalitet og effektivitet.

Miljø og bærekraft

I 2023 styrket vi vår interne kompetanse innen klimagassvurderinger, ombruk og utslippsfri byggeplass. Vårt forsterkede fokus på disse områdene har resultert i at vi jobber mer effektivt på tvers i organisasjonen.


Maha Harur, Miljørådgiver, Vedal Prosjekt

Flash photography, Hair, Face, Smile, Water, Head, Lip, Eyebrow, Eye, Black

I tillegg til et høyt fokus på utslipp ser vi at å forlenge levetiden til eksisterende materialer og konstruksjoner er et viktig klimatiltak. Vedal har lang erfaring med gjennomføring av rehabiliteringsprosjekter og satser videre innenfor dette segmentet framover. Det er viktig for oss å benytte muligheten vi har til å bidra til et velfungerende nettverk for kjøp og salg av brukte byggevarer. Derfor har vi også intensivert arbeidet med ombruk og videreformidling av brukte byggevarer fra flere av våre prosjekter. Gjennom året har vi jobbet aktivt med ombruk på bl.a. prosjektene Sannergata, Hieronomus Heyerdahls gate og Sophies Minde.

Gjennom flere tilbudsprosesser i 2023, ser vi at Vedal rangeres høyt ved evaluering av miljøaspektet. Det er gledelig å få bekreftelse på at vår satsning på feltet har gitt resultater.

Kunder og samarbeidspartnere er våre viktigste premissgivere. Fornøyde kunder er vårt viktigste bevis på en god leveranse. Derfor baserer vi oss på tett samarbeid og legger stor vekt på å tilpasse oss hvert prosjekt. Sammen finner vi de gode løsningene og vår fleksible forretnings-modell gir oss mulighet til å møte endrede rammebetingelser i en bransje og verden i rask endring.

I tillegg til videreføring av godt samarbeid med eksisterende kunder, har Vedal gjennom 2023 inngått flere større avtaler med nye samarbeids-partnere. Gjennom de forestående prosjektene skal vi sørge for at alle våre kunder, gamle og nye, verdsetter valget av Vedal og vår modell. 

Kunde og samarbeidspartner

Table, Workwear, Tradesman, Floor, Wood, Helmet

Kunder og samarbeidspartnere er våre viktigste premissgivere. Fornøyde kunder er vårt viktigste bevis på en god leveranse. Derfor baserer vi oss på tett samarbeid og legger stor vekt på å tilpasse oss hvert prosjekt. Sammen finner vi de gode løsningene og vår fleksible forretningsmodell gir oss mulighet til å møte endrede rammebetingelser i en bransje og verden i rask endring.

I tillegg til videreføring av godt samarbeid med eksisterende kunder, har Vedal gjennom 2023 inngått flere større avtaler med nye samarbeidspartnere. Gjennom de forestående prosjekteneskal vi sørge for at alle våre kunder, gamle og nye, verdsetter valget av Vedal og vår modell. 

Kunde og samarbeidspartner

Table, Workwear, Tradesman, Floor, Wood, Helmet

Kunder og samarbeidspartnere er våre viktigste premissgivere. Fornøyde kunder er vårt viktigste bevis på en god leveranse. Derfor baserer vi oss på tett samarbeid og legger stor vekt på å tilpasse oss hvert prosjekt. Sammen finner vi de gode løsningene og vår fleksible forretningsmodell gir oss mulighet til å møte endrede rammebetingelser i en bransje og verden i rask endring.

I tillegg til videreføring av godt samarbeid med eksisterende kunder, har Vedal gjennom 2023 inngått flere større avtaler med nye samarbeidspartnere. Gjennom de forestående prosjekteneskal vi sørge for at alle våre kunder, gamle og nye, verdsetter valget av Vedal og vår modell. 

Kunde og samarbeidspartner

I vår strategi fram mot 2025 er vårt største fokus på medarbeiderne i Vedal. Vi utvikler bedriften gjennom videreutvikling av de dyktige ressursene i selskapet. Dette gjør vi først og fremst ved å samarbeide og lære av hverandre. Vi er nøye når vi sammensetter våre team til prosjektene vi er engasjert i. Når vi i felleskap med kollegaer, kunder og leverandører løser de mest kompliserte oppgavene i vår bransje, tilføres hver og en av oss verdifull kompetanse og erfaring som videreføres til neste spennende utfordring.

Vedal vokser selv om vi ikke har fokus på vekst i seg selv. Vi ønsker imidlertid å være store nok til å være den foretrukne totalleverandøren for de store og kompliserte prosjektene. Samtidig ønsker vi å beholde den gode bedriftskulturen vår. Grunnlaget for kulturen er de flinke og hyggelige menneskene i Vedal som deler verdisett. De fleste vi rekrutterer er nyutdannede, og de tilegner seg kunnskap og erfaring i flere deler av vårt system.

Veien videre

I tillegg tar de del i vårt lederutviklingsprogram; Vedal-programmet. I 2023 deltok 86 av våre medarbeidere på ulike skreddersydde lederkurs. Slik sikrer vi at vi nær alltid kan rekruttere internt når viktige lederroller i selskapet skal besettes.

Vi har allerede nådd mange av målsetningene i strategien «Vedal 2025». For å sikre kontinuitet i strategiarbeidet starter vi allerede i 2024 en strategiprosess for de kommende årene. Det er en utfordrende markedssituasjon i vår bransje. Vår organisasjon må derfor ha fokus på å bli preferert som samarbeidspartner til nye og spennende prosjekter. Det gjør vi best gjennom alltid å levere kvalitet og trygge og forutsigbare prosesser i våre pågående prosjekter. De fleste av våre kunder og samarbeidspartnere er

High-visibility clothing, Hard hat, Road surface, Sky, Cloud, Workwear, Asphalt, Tradesman, Engineer

profesjonelle flergangs-
byggherrer. De er vår
viktigste premissgiver
og viktigste referanse
når vi engasjerer oss
i fremtidige
prosjekter.

I vår strategi fram mot 2025 er vårt største fokus på medarbeiderne i Vedal. Vi utvikler bedriften gjennom videreutvikling av de dyktige ressursene i selskapet. Dette gjør vi først og fremst ved å samarbeide og lære av hverandre. Vi er nøye når vi sammensetter våre team til prosjektene vi er engasjert i. Når vi i felleskap med kollegaer, kunder og leverandører løser de mest kompliserte oppgavene i vår bransje, tilføres hver og en av oss verdifull kompetanse og erfaring som videreføres til neste spennende utfordring.

Vedal vokser selv om vi ikke har fokus på vekst i seg selv. Vi ønsker imidlertid å være store nok til å være den foretrukne totalleverandøren for de store og kompliserte prosjektene. Samtidig ønsker vi å beholde den gode bedriftskulturen vår. Grunnlaget for kulturen er de flinke og hyggelige menneskene i Vedal som deler verdisett. De fleste vi rekrutterer er nyutdannede, og de tilegner seg kunnskap og erfaring i flere deler av vårt system. I tillegg tar de del i vårt lederutviklingsprogram; Vedal-programmet. I 2023 deltok 86 av våre medarbeidere på ulike skreddersydde lederkurs. Slik sikrer vi at vi nær alltid kan rekruttere internt når viktige lederroller i selskapet skal besettes.

Vi har allerede nådd mange av målsetningene i strategien «Vedal 2025». For å sikre kontinuitet i strategiarbeidet starter vi allerede i 2024 en strategiprosess for de kommende årene. Det er en utfordrende markedssituasjon i vår bransje. Vår organisasjon må derfor ha fokus på å bli preferert som samarbeidspartner til nye og spennende prosjekter. Det gjør vi best gjennom alltid å levere kvalitet og trygge og forutsigbare prosesser i våre pågående prosjekter. De

Veien videre

High-visibility clothing, Hard hat, Road surface, Sky, Cloud, Workwear, Asphalt, Tradesman, Engineer

fleste av våre kunder og
samarbeidspartnere er
profesjonelle flergangs-
byggherrer. De er vår
viktigste premissgiver
og viktigste referanse
når vi engasjerer oss
i fremtidige prosjekter.

I vår strategi fram mot 2025 er vårt største fokus på medarbeiderne i Vedal. Vi utvikler bedriften gjennom videreutvikling av de dyktige ressursene i selskapet. Dette gjør vi først og fremst ved å samarbeide og lære av hverandre. Vi er nøye når vi sammensetter våre team til prosjektene vi er engasjert i. Når vi i felleskap med kollegaer, kunder og leverandører løser de mest kompliserte oppgavene i vår bransje, tilføres hver og en av oss verdifull kompetanse og erfaring som videreføres til neste spennende utfordring.

Vedal vokser selv om vi ikke har fokus på vekst i seg selv. Vi ønsker imidlertid å være store nok til å være den foretrukne totalleverandøren for de store og kompliserte prosjektene. Samtidig ønsker vi å beholde den gode bedriftskulturen vår. Grunnlaget for kulturen er de flinke og hyggelige menneskene i Vedal som deler verdisett. De fleste vi rekrutterer er nyutdannede, og de tilegner seg kunnskap og erfaring i flere deler av vårt system. I tillegg tar de del i vårt lederutviklings-program; Vedal-programmet. I 2023 deltok 86 av våre medarbeidere på ulike skreddersydde lederkurs. Slik sikrer vi at vi nær alltid kan rekruttere internt når viktige lederroller i selskapet skal besettes.

Vi har allerede nådd mange av målsetningene i strategien «Vedal 2025». For å sikre kontinuitet i strategiarbeidet starter vi allerede i

Veien videre

2024 en strategiprosess for de kommende årene. Det er en utfordrende markedssituasjon i vår bransje. Vår organisasjon må derfor ha fokus på å bli preferert som samarbeidspartner til nye og spennende prosjekter. Det gjør vi best gjennom alltid å levere kvalitet og trygge og forutsigbare prosesser i våre pågående prosjekter. De fleste av våre kunder og samarbeidspartnere er profesjonelle flergangsbyggherrer. De er vår viktigste premissgiver og viktigste referanse når vi engasjerer oss i fremtidige prosjekter.

High-visibility clothing, Hard hat, Road surface, Sky, Cloud, Workwear, Asphalt, Tradesman, Engineer

2023 ble et godt år for Vedal-konsernet. Dette på tross av et år preget av en rekke forhold som krig, høy inflasjon, økte kostnader og ustabile rentenivåer.

Konsernregnskapet

2023 ble et godt år for Vedal-konsernet. Dette på tross av et år preget av en rekke forhold som krig, høy inflasjon, økte kostnader og ustabile rentenivåer.

Konsernregnskapet