Dette er Vedal

Vedal AS ble etablert i 1986. I løpet av de siste 30 årene har vi vokst til å bli en av landets største bygg- og eiendomsbedrifter. Selskapet har i dag ca. 180 ansatte med betydelig kompetanse innen utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Blant prosjektene våre finner du Barcode og Bispevika, i tillegg til en rekke større og mindre bygg på Østlandet.   

Vedals brede erfaring og spisskompetanse gjør oss til en av landets beste på utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Fornøyde kunder er vårt viktigste bevis på en god leveranse. Derfor baserer vi oss på tett samarbeid og legger stor vekt på å tilpasse oss hvert enkelt prosjekt.

Vedal er organisert i tre selskaper som fungerer sammen med tverrfaglig kompetanse, og som skaper gode synergier for prosjektene.

Vedal Utvikling jobber med utvikling av eiendommer i nært samarbeid med våre kunder. Vi er rådgiver i tidlig fase og utarbeider kalkyler, markedsvurderinger og leder reguleringsfasen. Vedal Utvikling har egen bolig- og næringsavdeling med høy kompetanse innenfor konsept- og prosjektutvikling.

Vedal Prosjekt har kjernekompetanse på prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse og entreprisestyring. Vi er byggherrens samarbeidspartner i hele prosjektgjennomføringen, og sørger for at kunden til enhver tid har de de beste ressursene tilgjengelig.

Vedal Entreprenør er spesialister på samarbeidsentrepriser. Vi tilbyr våre kunder en komplett gjennomføring i totalentreprise med medarbeidere som har lang erfaring fra store og kompliserte byggeprosjekter. Vi legger stor vekt på å forvalte kundens ressurser på best mulig måte.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker rådgivning rundt hva vi kan hjelpe deg med.