Satsingsområder

For å sikre oss de riktige medarbeiderne og de mest spennende prosjektene må veksten og posisjonen forsterkes. Vi skal vokse gjennom å dyrke vår egenart og bedriftskultur. Frem mot 2025 har vi definert seks sentrale satsingsområder som ruster oss for fremtidig utvikling.

Medarbeider

Vedals viktigste produkt er våre dyktige medarbeidere som løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte.  Les mer

Sikkerhet

Vedal skal være den fremste aktøren på sikkerhet.  Les mer

Miljø og bærekraft

Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse.  Les mer