Satsingsområder

Vedals visjon er å være best i Norge på utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Derfor er HMS, bærekraft og de ansattes kompetanse våre aller viktigste satsingsområder.  

HMS

I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den ledende aktøren i bransjen innenfor praktisk HMS-arbeid.  Les mer

Bærekraft

Vedal er, og skal være, en organisasjon med høy kompetanse på bærekraft.  Les mer

Kompetanse

Vedals viktigste produkt er våre dyktige medarbeidere som løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte.  Les mer