Satsingsområder

Vedals visjon er å være best i Norge på utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Derfor er de ansattes kompetanse, HMS og bærekraft våre aller viktigste satsingsområder.  

Kompetanse

Vedals viktigste produkt er våre dyktige medarbeidere som løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte.  Les mer

HMS

I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den ledende aktøren i bransjen innenfor praktisk HMS-arbeid.  Les mer

Bærekraft

Vedal er, og skal være, en organisasjon med høy kompetanse på bærekraft.  Les mer