Bærekraft

Fremtidsrettede løsninger

Vedal er en organisasjon med høy kompetanse på bærekraft. Vi skal ha kvalifiserte og erfarne medarbeidere som kan tilby innovative, fremtidsrettede og kvalitetssikrede løsninger.

I Vedal har vi en miljøavdeling med ansatte som har kompetanse innen miljørådgivning, sirkulærøkonomi og BREEAM. Vedal jobber med bærekraftig utvikling både internt i virksomheten og i eksterne prosjekter, og vi er i gang med å få ISO 14001-sertifisering for miljøledelse. Vi tar hensyn til hele kretsløpet og vi tenker sirkulært både når vi bygger og når vi river, slik at vi kan planlegge for ombruk. Målet er å redusere mengden avfall og legge til rette for at materialene får så lang levetid som mulig.

Vedal har gjennomført prosjektering og bygging av Norges første BREEAM-sertifiserte boliger i Eufemias hage i Bispevika og er aktivt involvert i mange pågående BREEAM-prosjekter.

Vedals løfte
  • Være en synlig og kompetent organisasjon innen miljøledelse
  • Ha kvalifiserte og erfarne medarbeidere som kan gi råd om bærekraftig utvikling
  • Etablere økonomiske og miljømessig gode rutiner i prosjektering og produksjon
  • Planlegge for fremtiden
  • Bygge med bevissthet og kvalitet

Trenger du rådgivning rundt bærekraftige byggeprosesser? Ta kontakt med lisa.erlandsen@vedal.no.

Kompetanse

Vedals viktigste produkt er våre dyktige medarbeidere som løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte.  Les mer

HMS

I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den ledende aktøren i bransjen innenfor praktisk HMS-arbeid.  Les mer