HMS

Vårt mål er null arbeidsulykker

I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den ledende aktøren i bransjen innenfor praktisk HMS-arbeid. Vårt viktigste mål er null skader på mennesker, omgivelser og miljø.

Alle som jobber sammen med oss skal ha gode og sikre arbeidsdager. Vi skal ivareta våre omgivelser og de som blir berørt av våre aktiviteter, og samtidig ha beredskap til å håndtere alle typer hendelser.

Hva er HMS?

HMS er en forkortelse for helse, miljø og sikkerhet. 

  • Sikkerhet. I Vedal sørger vi for at sikkerheten til både ansatte, samarbeidspartnere og andre vi kommer i kontakt med er ivaretatt på en god måte.
  • Helse og miljø. I Vedal har vi mennesket i fokus, og det er viktig for oss at vi har et godt psykososialt arbeidsmiljø som er helsefremmende.

Har du spørsmål om vårt HMS-arbeid? Ta kontakt med elisabeth.aaserud@vedal.no

Kompetanse

Vedals viktigste produkt er våre dyktige medarbeidere som løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte.  Les mer

Bærekraft

Vedal er, og skal være, en organisasjon med høy kompetanse på bærekraft.  Les mer