Kompetanse

Menneskene er vår viktigste ressurs

Vedals viktigste produkt er våre dyktige medarbeidere som løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte.

Våre ansatte sitter på bransjens beste kompetanse og de forstår mer enn bare de praktiske sidene av et prosjekt – de forstår også mennesker. Dette legger grunnlaget for hvordan vi rekrutterer medarbeidere og ikke minst for hvordan vi videreutvikler dem. Menneskene i Vedal skaper trygge byggeprosesser der kundene føler seg ivaretatt, uavhengig av hvor kompliserte oppgavene er. Det er vi stolte av.

I Vedal videreutvikler vi de ansatte på tre ulike måter:
  1. Våre team er nøye sammensatte for å legge til rette for at erfarne og unge ansatte kan lære av hverandre. Den aller viktigste kompetanseutviklingen skjer gjennom det daglige arbeidet.
  2. Alle våre ansatte får utvikle seg faglig gjennom jevnlig kursing.
  3. I Vedal tilbyr vi skreddersydde lederkurs på alle nivåer der de ansatte får videreutvikle og forbedre sine lederegenskaper.
 -

Vil du vite mer om hvordan vi arbeider med kompetanseutvikling? Ta kontakt med ingrid.sogn.lien@vedal.no. 

HMS

I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den ledende aktøren i bransjen innenfor praktisk HMS-arbeid.  Les mer

Bærekraft

Vedal er, og skal være, en organisasjon med høy kompetanse på bærekraft.  Les mer