Ledig stilling: HMS-rådgiver/koordinator for Vedal Entreprenør

Har du spørsmål
om denne stillingen?
Kontakt:
Ingrid Sogn Lien
Tlf: +47 958 94 038

Vedal Entreprenør søker ansvarsbevisst HMS-rådgiver/koordinator

Vedal er en totalleverandør med solid og tverrfaglig kompetanse som i løpet av de siste 30 årene har vi vokst til å bli en av landets største bygg- og eiendomsbedrifter. I tett samarbeid med våre kunder legger vi stor vekt på å tilpasse oss hvert enkelt prosjekt.

Vår visjon er å være best i Norge på utvikling, planlegging og gjennomføring av eiendoms- og byggeprosjekter. Derfor har Vedal en overordnet målsetting om å bli bransjeledende innenfor praktisk HMS-arbeid, og vi etterstreber null arbeidsulykker i våre byggeprosjekter.

Vi arbeider daglig for å oppnå våre målsettinger, og ønsker å øke fokuset på HMS ytterligere, samt å utvikle oss videre innenfor området HMS/SHA. I dette arbeidet ønsker vi flere HMS-rådgivere på våre byggeprosjekter. Våre HMS-rådgivere har en avgjørende rolle i satsningen på HMS.

Stillingens ansvarsområder

HMS-rådgiver skal bistå prosjektorganisasjonen med å implementere HMS-krav slik at prosjektene gjennomføres på en sikker måte, og slik at Vedal når sine målsetninger på HMS området. HMS-rådgiveren skal videre fungere som en faglig støtte og sparringpartner for prosjektleder og prosjektorganisasjonen. HMS-rådgiveren har derfor et ansvar for å sette seg godt inn i lover og regler, relevant informasjon i styringssystemet vårt, og å holde seg faglig oppdatert.

Som HMS-rådgiver/koordinator får du blant annet ansvaret for å...
 • følge opp hvordan HMS- og SHA-oppgavene utføres og blir ivaretatt i prosjektene
 • gi faglig veiledning for planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter, herunder direkte støtte til våre ansatte på byggeplass
 • Bistå med opplæring og kompetanseutvikling i prosjektene
 • Bistå prosjektadministrasjonen med ivaretakelse av samordningsansvaret med oppfølging av underentreprenører når det gjelder HMS.
 • følge opp uønskede hendelser og avvik i prosjektene og lede gransking ved behov.
 • bidra inn i risikoanalyser
 • følge med på endringer i lover og forskrifter og å kunne videreutvikle og følge opp rutiner og systemer innen HMS området
 • delta aktivt i Vedal sin HMS-organisasjon

Personlige egenskaper

En HMS-rådgiver i Vedal Entreprenør er ansvarsbevisst og ikke redd for å si fra. Det faller deg naturlig, fordi din første og viktigste prioritet alltid er de ansattes sikkerhet og trivsel. For å lykkes må du være interessert, engasjert, nøyaktig, detaljorientert, ha noe kunnskap om lov- og forskriftskrav samt god praksis innen fagområdet.

Dersom du i tillegg har gode kommunikasjonsevner og er en person det er lett å få tillit til, er du kanskje den vi ser etter.

Hva slags erfaring trenger du?
 • Operativ HMS-erfaring
 • Utdannelse innen byggebransjen og HMS-faget er ønskelig, men ikke et krav
 • Erfaring med oppfølging av underleverandører
 • Kompetanse innenfor områdene risikoanalyse og risikoreduserende tiltak
 • Beherske norsk og engelsk som arbeidsspråk

Hva får du som ansatt hos oss

Vår viktigste ressurs er de ansatte. Det er de som er kjernen i virksomheten vår og som sørger for at vi leverer de beste resultatene. Derfor tilbyr vi egne kurs og opplæringsprogrammer som gir hver enkelt medarbeider mulighet til å utvikle seg faglig.

Du kommer til et selskap med gode verdier, høy miljøbevissthet og et faglig sterkt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. For den rette personen vil det bli gode muligheter for å utvikle seg.

I Vedal får du i tillegg gode lønns- og ansettelsesbetingelser, kurs og opplæring, arbeide på tverrfaglige prosjekter, en fleksibel arbeidshverdag, og gode pensjons- og forsikringsordninger. Du vil også få mulighet til å bli med på idrettsaktiviteter og sosiale arrangementer, samt få tilgang til våre fine bedriftsleiligheter.

Les mer om Vedal her!