Ledig stilling: Miljø- og materialrådgiver

Har du spørsmål
om denne stillingen?
Kontakt:
Ingrid Sogn Lien
Tlf: +47 958 94 038

Vi styrker vår satsing på bærekraft og trenger nå flere faglig sterke og nytenkende miljørådgivere.

Vedal er en totalleverandør med solid og tverrfaglig kompetanse som i løpet av de siste 30 årene har vi vokst til å bli en av landets største bygg- og eiendomsbedrifter. I tett samarbeid med våre kunder legger vi stor vekt på å tilpasse oss hvert enkelt prosjekt.

Vår visjon er å være ledende på utvikling, planlegging og gjennomføring av eiendoms- og byggeprosjekter. Vedal er en organisasjon med høy kompetanse innen miljøledelse, og vi skal til enhver tid kunne tilby de mest fremtidsrettede miljøløsningene til våre kunder. Vi skal ha miljø og bærekraft som en integrert del av vår kjernevirksomhet, vår forretningsmodell og vårt verdigrunnlag. Vi skal ha kvalifiserte og erfarne medarbeidere som kan tilby innovative, fremtidsrettede og kvalitetssikrede løsninger.

I Vedal har vi en miljøavdeling med ansatte som har kompetanse innen miljørådgivning, sirkulærøkonomi og BREEAM. Vedal jobber med bærekraftig utvikling både internt i virksomheten og i eksterne prosjekter, og vi er ISO 14001-sertifisert for miljøledelse. Vi tar hensyn til hele kretsløpet og vi tenker sirkulært både når vi bygger og når vi river, slik at vi kan planlegge for ombruk. Målet er å redusere mengden avfall og legge til rette for at materialene får så lang levetid som mulig.

Som miljørådgiver hos oss er det viktig at du følger med på utviklingen i byggebransjen, og at du baserer beslutningene dine på faglig kunnskap. Du er nysgjerrig og har et ektefølt engasjement for miljø og bærekraft – og du motiveres av å formidle kompetansen din til de rundt deg.

Som miljørådgiver vil du ...
  • gjennomføre BREEAM NOR-sertifiseringer
  • utføre klimagassregnskap/LCA og gi råd om de beste miljøtiltakene
  • være en rådgiver innen bærekraftige løsninger for bygg og byggeplasser for våre kunder
  • utrede og planlegge bærekraftige løsninger for bygg og byggeplasser
  • være med på å definere Vedal sine satsingsområder for miljø

Hva gjør Vedal på bærekraft og miljø?

Vedal er til enhver tid involvert i flere BREEAM-prosjekter, og bidro blant annet til å utvikle pre-analyseverktøyet i BREEAM NOR 2016, i forbindelse med prosjektering og uttesting av en BREEAM NOR boligpilot. Denne piloten er Eufemias Hage, som er et av de første boligprosjektene med BREEAM-sertifisering. Vi har flere spennende prosjekter under utvikling med veldig høye ambisjoner for bærekraft og miljø. Våre kunder er ambisiøse og etterspør omfattende miljøtiltak i tillegg til BREEAM-sertifisering.

Vedal er medlem av Grønn Byggallianse og er engasjert i prosjekter både med konsept-utredningsstøtte fra ENOVA og deltakelse i FutureBuilt. Vi har også vært involvert i arbeidet med ny BREEAM-manual.

Vi skal satse videre på bærekraft i 2022, og dette inkluderer blant annet arbeid med sirkulær økonomi på område- og bygningsnivå, energiforsyning, energieffektivitet, BREEAM NOR og andre sertifiseringsordninger, miljøvennlig materialbruk, utslippsfri byggeplass og avfallshåndtering.

Vi tror du har ...
  • høyere utdannelse
  • kompetanse innenfor LCA/klimagassregnskap
  • erfaring som BREEAM-AP eller BREEAM-revisor
  • erfaring som miljørådgiver

I Vedal er vi opptatt av å finne de menneskene som passer inn hos oss. Dersom du mener du er perfekt for jobben, anbefaler vi derfor at du søker selv om du ikke kan krysse av i alle boksene.

Hva får du som ansatt hos oss

Vår viktigste ressurs er de ansatte. Det er de som er kjernen i virksomheten vår og som sørger for at vi leverer de beste resultatene. Derfor tilbyr vi egne kurs og opplæringsprogrammer som gir hver enkelt medarbeider mulighet til å utvikle seg faglig.

I tillegg får du i Vedal gode lønns- og ansettelsesbetingelser, arbeide på tverrfaglige prosjekter, en fleksibel arbeidshverdag, gode pensjons- og forsikringsordninger og et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Du vil få mulighet til å bli med på idrettsaktiviteter, delta på sosiale arrangementer og du vil få tilgang til våre fine bedriftsleiligheter.

Les mer om Vedal her!