Bratt læringskurve og spennende utfordringer fra dag en

En nyutdannet Josefine Bruvik Bjørck fikk en pangstart på karrieren som assisterende prosjekteringsleder i et av Vedals store rehabiliteringsprosjekter, Telegrafen i Kongens gate 21. NTNU-studenten har hatt en bratt læringskurve og spennende utfordringer fra dag en.

Du ble kjent med Vedal gjennom en bedriftspresentasjon på NTNU i Trondheim. Hvorfor ønsket du å begynne i Vedal?

Aktuelt -

– Det som tiltrakk meg var størrelsen på Vedal, stort nok til å ta alle typer prosjekter, men lite nok til at man kunne bli kjent med de fleste og bli lagt merke til selv. Vedal sin organisering med tre selskaper; Vedal Utvikling, Vedal Prosjekt og Vedal Entreprenør, gjør det også mulig å teste ut alle faser i et byggeprosjekt.

(...) jeg får fortsatt kriblinger i kroppen når jeg går forbi Telegrafen og tenker på og ser hva vi har gjennomført og fått til der.

Josefine Bruvik Bjørck

Rett fra skolebenken og ut i et stort prosjekt; et utfordrende rehabiliteringsprosjekt i et av praktbyggene i Oslo sentrum, nemlig Telegrafen i Kongens gate 21. Du startet som assisterende prosjekteringsleder hvor du blant annet fulgte opp leietagere og Byggherre. I tillegg var du entrepriseansvarlig for enkelte entrepriser i det samme prosjektet. Du fikk tidlig et stort ansvar og ble «kastet ut i det».

Hvordan har det vært og hvordan har opplæringen og oppfølgningen fra Vedal sin side vært?

– I Vedal er det stort fokus på å sette sammen team der man utfyller hverandre og vi nyutdannede har alltid dyktige og erfarne kollegaer vi kan støtte oss på. Jeg hadde en helt fantastisk læremester som lot meg få mye ansvar, men også ga trygghet slik at jeg turte å spørre om det jeg lurte på. Vi ble en veldig sammensveiset gjeng med et tydelig felles mål. Nå som prosjektet er ferdig får jeg fortsatt kriblinger i kroppen når jeg går forbi Telegrafen og tenker på og ser hva vi har gjennomført og fått til der.

Aktuelt -

Hvordan har veien videre fra det første prosjektet vært? Hva gjør du nå? 

– Nå er jeg i Urtekvartalet hvor Vedal holder på med tre ulike prosjekter på samme tomt. Her har jeg rollen som prosjekteringsleder for det minste prosjektet samtidig som jeg også bistår et av de andre prosjektene med innkjøp. Vedal har vært veldig lydhøre på hva jeg har lyst å holde på med, og som nyutdannet er det helt perfekt å få teste ut mange ulike roller.

Som nyutdannet er det helt perfekt å få teste ut mange ulike roller.

Josefine Bruvik Bjørck

Hvordan ser arbeidshverdagen din ut?

– Som entreprenør er virkelig ingen dag lik! Det er stor variasjon mellom de ulike rollene og hvilke fase byggeprosjektet er i. Som prosjekteringsleder jobber man med å koordinere de prosjekterende (arkitekt, RIV, RIE og RIB og alle andre fag). Vi har møter hvor man løser problemer eller koordinerer ved å f.eks. skissere opp sammen på en plantegning. Dette er veldig gøy og lærerikt, og man får jobbe med de beste innen hvert fag. Som entrepriseansvarlig har man ansvar for å følge opp underentreprenører, passe på at de leverer til rett tid og innenfor budsjett. Vi bistår også med å finne løsninger i produksjonsfasen.

Byggebransjen har rykte på seg for å være mannsdominert. Har du følt noe på det, og hva tenker du om det ryktet?

Aktuelt -

– I entreprenørbransjen er det veldig mannsdominert, de utførende på byggeplassen består nesten utelukkende av menn. Når man jobber i Vedal er man involvert i hele byggeprosessen, og blant rådgivere og arkitekter blir det flere og flere kvinner. Generelt opplever jeg at hele bransjen nå ser verdien av kjønnsbalanse, så man blir mer jobbet frem enn holdt tilbake. Min opplevelse er at de aller fleste bryr seg lite om at jeg er jente, og at jeg blir både respektert og lyttet til i både møterom og ute på byggeplassen.

Det bringer oss inn på en av Vedals viktige verdier; respektfull. Vedal er en verdi-drevet bedrift som er opptatt av at grunnverdiene i selskapet skal gjennomsyret alt vi driver med.

Hvordan merker du det i hverdagen?

– Det er nulltoleranse for å være bøllete og alle samarbeidspartnere skal bli lyttet til. Man skal lete etter beste løsning for alle parter. Dette gjelder alt fra Byggherre til leverandører videre til alle som jobber på prosjektet. Denne holdningen gjør at jeg opplever at mange aktører liker å jobbe med Vedal og jeg som ansatt er stolt av selskapet jeg jobber i.

(...) jeg som ansatt er stolt av selskapet jeg jobber i.

Josefine Bruvik Bjørck

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her

Josefine Bruvik Bjørck

Utdannelse: Master fra Bygg og miljøteknikk på NTNU i Trondheim, med spesialisering innen bygnings- og materialteknikk

Alder: 25

Stilling: Prosjekteringsleder/innkjøper i Vedal

Josefine Bruvik Bjørck begynte i Vedal høsten 2019.

Hva var det viktigste du tok med deg fra studiene inn i arbeidslivet?
– Evnen til å lære og evnen til å trekke ut det viktigste fra en mengde informasjon.

Hvilke ambisjoner har du for fremtiden?
– Bli en veldig god prosjekteringsleder som får lov å jobbe på de kuleste rehab-prosjektene i Oslo.