Dette er Vedal

Vedal AS ble etablert i 1986. I løpet av de siste 30 årene har vi vokst til å bli en av landets ledende bygg- og eiendomsbedrifter. Selskapet har i dag ca. 230 ansatte med betydelig kompetanse innen utvikling, planlegging og gjennomføring av eiendoms- og byggeprosjekter. Blant prosjektene våre finner du Barcode og Bispevika, i tillegg til en rekke større og mindre bygg på Østlandet.   

Vedals brede erfaring og spisskompetanse gjør oss til en av landets beste på utvikling, planlegging og gjennomføring av byggeprosjekter. Fornøyde kunder er vårt viktigste bevis på en god leveranse. Derfor baserer vi oss på tett samarbeid og legger stor vekt på å tilpasse oss hvert enkelt prosjekt.

Vedal er organisert i tre selskaper som fungerer sammen med tverrfaglig kompetanse, og som skaper gode synergier for prosjektene.

Vedal Utvikling har sin spisskompetanse i eiendomsprosjektets tidligfase. Vi er utviklere og rådgivere. Vi utarbeider konsepter, kalkyler og markedsvurderinger, og leder reguleringsfasen. I gjennomføring av prosjektene tar Vedal Utvikling eier-/byggherreansvar og realiserer prosjektene sammen med våre partnere. Vi arbeider kontinuerlig med å identifisere nye prosjekter med utviklingspotensial, parallelt med videreutvikling av prosjektporteføljen til Vedal.

Vedal Prosjekt har kjernekompetanse på prosjekt- og byggeledelse, prosjekteringsledelse og entreprisestyring. Vi er byggherrens samarbeidspartner i hele prosjektgjennomføringen, og sørger for at kunden til enhver tid har de de beste ressursene tilgjengelig.

Vedal Entreprenør er spesialister på samarbeidsentrepriser. Vi tilbyr våre kunder en komplett gjennomføring i totalentreprise med medarbeidere som har lang erfaring fra store og kompliserte byggeprosjekter. Vi legger stor vekt på å forvalte kundens ressurser på best mulig måte.

Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål eller ønsker rådgivning rundt hva vi kan hjelpe deg med.

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her

Varslingskanal

I Vedal skal vi holde en høy etisk standard i alt vi foretar oss. Vi oppfordrer derfor egne ansatte, innleide, underentreprenører og samarbeidspartnere til å varsle om kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold er brudd på lover, regler eller Vedal sine etiske retningslinjer.

Slik varsler du om kritikkverdige forhold

Vi anbefaler at du leser Vedals etiske retningslinjer og prosedyre for varsel om kritikkverdige forhold før du varsler.
Etiske retningslinjer Vedal

Den foretrukne varslingskanalen er linjen. Dersom du er sikker på at forholdet er kritikkverdig kan du enten varsle til din nærmeste overordnede eller anonymt via vår elektroniske varslingskanal. Her finner du også varslingsprosedyren.
Varslingskanal