Strategi

De rette menneskene og de mest spennende og kompliserte prosjektene

I vår strategi fram mot 2025 ligger et tydelig mål om vekst. Ikke fordi veksten i seg selv er viktig, men fordi vi skal fortsette å være den foretrukne totalleverandøren for de store og kompliserte prosjektene. Dette er en viktig drivkraft for våre medarbeidere.

En strategi blir først et nyttig arbeidsverktøy når hele organisasjonen tar eierskap til å leve den ut. I Vedal har vi kompetente og engasjerte medarbeidere. I tett samarbeid har ledelse og medarbeidere diskutert hvordan vi skal beholde og befeste vår posisjon og samtidig bevare og utvikle vår viktigste ressurs, nemlig medarbeiderne. Sammen har vi definert seks satsningsområder fram mot 2025.

Vår bedriftskultur gir tydelige føringer

Å skape varig verdi for kunde, samarbeidspartnere og brukere er alltid et mål for oss og derfor kompromisser vi aldri på kvalitet. I praksis innebærer det en bedriftskultur som setter integritet, kompetanseutvikling og tverrfaglig samarbeid høyt. Å bevare og videreutvikle bedriftskulturen blir noe av det viktigste vi gjør i årene som kommer. Vår kultur og våre verdier gir tydelige retninger for hvordan vi jobber og hvordan vi møter kunder, samarbeidspartnere og kollegaer. Dette ligger som et fundament for videre utvikling.

For oss handler strategien først og fremst om hvordan vi jobber med satsningsområdene i alle prosjekter vi er involvert i, på tvers av selskapene, fra utvikling til ferdigstillelse.

Les mer om de seks satsningsområdene som er definert for å hjelpe oss på veien mot 2025.

Posisjon

Vedal skal være den foretrukne totalleverandøren for store og kompliserte prosjekter Vedal har en robust organisasjon som innehar kompetanse til å konkurrere om de største og mest komplekse prosjektene innenfor vårt geografiske område. I tiden fremover ...  Les mer

Medarbeider

Vedals viktigste produkt er våre dyktige medarbeidere som løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte.  Les mer

Kunde og samarbeidspartnere

Vedal skal være den foretrukne samarbeidspartneren Kunder og samarbeidspartnere er våre viktigste premissgivere. Fornøyde kunder er vårt viktigste bevis på en god leveranse. Derfor baserer vi oss på tett samarbeid og legger stor vekt på ...  Les mer

Sikkerhet

Vedal skal være den fremste aktøren på sikkerhet.  Les mer

Miljø og bærekraft

Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse.  Les mer

Kvalitet og forbedring

Vedal skal være bransjeledende innen kvalitetsstyring Vi leverer prosjekter av høy kvalitet som lønner seg for alle. Dette gjenspeiles i hele virksomheten, hvilke prosjekter vi jobber med og hvordan vi ønsker å fremstå. Kvalitet skal ...  Les mer