Medarbeider

Menneskene er vår viktigste ressurs

I den kommende strategiperioden vil som før menneskene være vårt viktigste satsningsområde. Vedal selger kompetanse, og menneskene i Vedal løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte.

Våre ansatte sitter på bransjens beste kompetanse og de forstår mer enn bare de praktiske sidene av et prosjekt – de forstår også mennesker. Dette legger grunnlaget for hvordan vi rekrutterer nye kollegaer og ikke minst for hvordan vi videreutvikler dem. Vi utvikler oss som kompetansebedrift gjennom utvikling av våre medarbeidere. Menneskene i Vedal skaper trygge eiendoms- og byggeprosesser der kundene føler seg ivaretatt, uavhengig av hvor kompliserte oppgavene er. Det er vi stolte av.

Vil du bli en del av Vedal-teamet? Les mer om våre ledige stillinger her

I Vedal videreutvikler vi de ansatte på tre ulike måter:

  1. Våre team er nøye sammensatte for å legge til rette for at erfarne og unge ansatte kan lære av hverandre. Den aller viktigste kompetanseutviklingen skjer gjennom det daglige arbeidet.
  2. Alle våre ansatte får utvikle seg faglig gjennom jevnlig kursing.
  3. I Vedal tilbyr vi skreddersydde lederkurs på alle nivåer der de ansatte får videreutvikle og forbedre sine lederegenskaper.

Vedalprogrammet

 -

Konsernmål

Ambisjon: Vedal skal dyrke medarbeideren som konsernets viktigste ressurs
Hvordan: Vi utvikler oss som kompetansebedrift gjennom utvikling av våre medarbeidere
Konsernmål:

  • Vedal skal jobbe aktivt for å beholde medarbeidere og være en attraktiv arbeidsplass med fokus på utvikling
  • Vedal skal rekruttere mennesker med ulik fagkompetanse og bakgrunn i tråd med bedriftens forventede utvikling, samt aktivt fremme likestilling og mangfold
  • Vedal skal jobbe aktivt for å fremme erfaringsoverføring og dyrke vår kultur

Vi er alltid på utkikk etter flere dyktige medarbeidere. Se våre ledige stillinger her

Posisjon

Vedal skal være den foretrukne totalleverandøren for store og kompliserte prosjekter Vedal har en robust organisasjon som innehar kompetanse til å konkurrere om de største og mest komplekse prosjektene innenfor vårt geografiske område. I tiden fremover ...  Les mer

Kunde og samarbeidspartnere

Vedal skal være den foretrukne samarbeidspartneren Kunder og samarbeidspartnere er våre viktigste premissgivere. Fornøyde kunder er vårt viktigste bevis på en god leveranse. Derfor baserer vi oss på tett samarbeid og legger stor vekt på ...  Les mer

Sikkerhet

Vedal skal være den fremste aktøren på sikkerhet.  Les mer

Miljø og bærekraft

Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse.  Les mer

Kvalitet og forbedring

Vedal skal være bransjeledende innen kvalitetsstyring Vi leverer prosjekter av høy kvalitet som lønner seg for alle. Dette gjenspeiles i hele virksomheten, hvilke prosjekter vi jobber med og hvordan vi ønsker å fremstå. Kvalitet skal ...  Les mer