Posisjon

Vedal skal være den foretrukne totalleverandøren for store og kompliserte prosjekter

Vedal har en robust organisasjon som innehar kompetanse til å konkurrere om de største og mest komplekse prosjektene innenfor vårt geografiske område. I tiden fremover skal vi skal styrke vår posisjon i Gardermoen- og Drammensområdet, samtidig skal vi vedlikeholde og befeste vår sterke posisjon i Oslo.

I vår strategi fram mot 2025 ligger et tydelig mål om vekst. Ikke fordi veksten i seg selv er viktig. Men vi alltid skal være store nok til å løse de største og mest komplekse oppgavene. De spennende oppgavene  er den viktigste drivkraften for menneskene i Vedal.

Konsernmål

Ambisjon: Vedal skal være den foretrukne totalleverandøren for store og kompliserte prosjekter
Hvordan: Vi styrker vår posisjon i markedet og bevarer omdømmet
Konsernmål:

  • Vedal skal være store nok til å konkurrere om de største og mest komplekse prosjektene innenfor vårt geografiske område
  • Vedal skal ha sterke referanser og jevnlig gjennomføre prosjekter innenfor vårt forretningsområde
  • Vedal skal øke sitt samfunnsengasjement og bidragene skal støtte opp under vårt verdigrunnlag

Medarbeider

Vedals viktigste produkt er våre dyktige medarbeidere som løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte.  Les mer

Kunde og samarbeidspartnere

Vedal skal være den foretrukne samarbeidspartneren Kunder og samarbeidspartnere er våre viktigste premissgivere. Fornøyde kunder er vårt viktigste bevis på en god leveranse. Derfor baserer vi oss på tett samarbeid og legger stor vekt på ...  Les mer

Sikkerhet

Vedal skal være den fremste aktøren på sikkerhet.  Les mer

Miljø og bærekraft

Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse.  Les mer

Kvalitet og forbedring

Vedal skal være bransjeledende innen kvalitetsstyring Vi leverer prosjekter av høy kvalitet som lønner seg for alle. Dette gjenspeiles i hele virksomheten, hvilke prosjekter vi jobber med og hvordan vi ønsker å fremstå. Kvalitet skal ...  Les mer