Kvalitet og forbedring

Vedal skal være bransjeledende innen kvalitetsstyring

Vi leverer prosjekter av høy kvalitet som lønner seg for alle. Dette gjenspeiles i hele virksomheten, hvilke prosjekter vi jobber med og hvordan vi ønsker å fremstå. Kvalitet skal gjennomsyre alt vi gjør, i alle ledd.

Å skape varig verdi for kunde, samarbeidspartnere og brukere er alltid et mål for oss. Vi skal levere kvalitet i alle prosesser og prosjekter. Ettermarked, et resultat av kvalitetsarbeidet er et viktig fokusområde i den kommende strategiperioden.

Konsernmål

Ambisjon: Vedal skal være bransjeledende innen kvalitetsstyring
Hvordan: Vi setter krav til kvalitet i alt vi gjør og i alle ledd av virksomheten
Konsernmål:

  • Vedal skal levere bygg og prosjekter våre kunder, samarbeidspartnere og sluttbrukere er stolte av
  • Vedal skal jobbe målrettet for å effektivisere ettermarkedsarbeidet
  • Vedal skal ha ledere og medarbeidere som har kunnskap om, og fokus på kvalitet i planlegging, gjennomføring og avslutning av prosjekter
  • Vedal skal ha et driftssikkert og tilgjengelig IT-system

Posisjon

Vedal skal være den foretrukne totalleverandøren for store og kompliserte prosjekter Vedal har en robust organisasjon som innehar kompetanse til å konkurrere om de største og mest komplekse prosjektene innenfor vårt geografiske område. I tiden fremover ...  Les mer

Medarbeider

Vedals viktigste produkt er våre dyktige medarbeidere som løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte.  Les mer

Kunde og samarbeidspartnere

Vedal skal være den foretrukne samarbeidspartneren Kunder og samarbeidspartnere er våre viktigste premissgivere. Fornøyde kunder er vårt viktigste bevis på en god leveranse. Derfor baserer vi oss på tett samarbeid og legger stor vekt på ...  Les mer

Sikkerhet

Vedal skal være den fremste aktøren på sikkerhet.  Les mer

Miljø og bærekraft

Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse.  Les mer