Miljø og bærekraft

Fremtidsrettede løsninger

Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse. Vi skal ha miljø og bærekraft som en integrert del av vår kjernevirksomhet, vår forretningsmodell og vårt verdigrunnlag. Vi skal ha kvalifiserte og erfarne medarbeidere som kan tilby innovative, fremtidsrettede og kvalitetssikrede løsninger.

I Vedal har vi en miljøavdeling med ansatte som har bred kompetanse innen miljørådgivning, sirkulærøkonomi og BREEAM. Vedal jobber med bærekraftig utvikling både internt i virksomheten og i eksterne prosjekter, og vi er ISO 14001-sertifisert for miljøledelse. Vi tar hensyn til hele kretsløpet og vi tenker sirkulært både når vi bygger og når vi river, slik at vi kan planlegge for ombruk. Målet er å redusere mengden avfall og legge til rette for at materialene får så lang levetid som mulig.

Vedal har gjennomført prosjektering og bygging av Norges første BREEAM-sertifiserte boliger i Eufemias hage i Bispevika og er aktivt involvert i mange pågående BREEAM-prosjekter.

Konsernmål

Ambisjon: Vedal skal tilby bransjeledende miljøkompetanse
Hvordan: Vi skal ha miljø og bærekraft som en integrert del av vår kjernevirksomhet, vår forretningsmodell og vårt verdigrunnlag
Konsernmål:

  • Vedal skal veilede og utfordre kunde og samarbeidspartnere i utvikling, planlegging og gjennomføring av prosjektets miljøambisjon
  • Vedal skal tilrettelegge for miljøvennlige løsninger ved alle interne aktiviteter

Interessert i å jobbe med fremtidsrettede og bærekraftige løsninger i byggebransjen? Eller trenger du rådgivning rundt bærekraftige byggeprosesser? Ta kontakt med vår miljøsjef Lisa Marie Erlandsen

Posisjon

Vedal skal være den foretrukne totalleverandøren for store og kompliserte prosjekter Vedal har en robust organisasjon som innehar kompetanse til å konkurrere om de største og mest komplekse prosjektene innenfor vårt geografiske område. I tiden fremover ...  Les mer

Medarbeider

Vedals viktigste produkt er våre dyktige medarbeidere som løser kundenes utfordringer på en effektiv og respektfull måte.  Les mer

Kunde og samarbeidspartnere

Vedal skal være den foretrukne samarbeidspartneren Kunder og samarbeidspartnere er våre viktigste premissgivere. Fornøyde kunder er vårt viktigste bevis på en god leveranse. Derfor baserer vi oss på tett samarbeid og legger stor vekt på ...  Les mer

Sikkerhet

Vedal skal være den fremste aktøren på sikkerhet.  Les mer

Kvalitet og forbedring

Vedal skal være bransjeledende innen kvalitetsstyring Vi leverer prosjekter av høy kvalitet som lønner seg for alle. Dette gjenspeiles i hele virksomheten, hvilke prosjekter vi jobber med og hvordan vi ønsker å fremstå. Kvalitet skal ...  Les mer