En historisk perle blir gjenreist

For bare få år siden lå Bispevika gjemt under en grå containerhavn. Havnevirksomheten og trafikkmaskinen Bispelokket var selve symbolet på en industrialisert storby der bilen var viktigste prioritet. Sjøen var utilgjengelig for byens innbyggere og vannet svært forurenset. Men da senketunellen fjernet trafikken begynte arbeidet med å gjenreise det som for 400 år siden var et av Oslos viktigste og vakreste handelsområder. 

 -

Bispevika vil bestå av ca. 1.300 boliger, kontorer og næringsbygg og er en forlengelse av det verdenskjente forretningsområdet Barcode i Dronning Eufemias gate. Grønne lunger, havnepromenader og sjøbadet på Sørgenga har igjen gitt befolkningen tilgang til sjøen og området har opplevd en ekstrem popularitet de siste årene.

I tillegg til flere tusen private beboere flytter flere internasjonale giganter som Microsoft og PWC inn i kontorlokalene i løpet av kort tid. Michelin-restauranten MAEMO vil også få plass på gateplan.

 - I tillegg til flere tusen private beboere flytter flere internasjonale giganter som Microsoft og PWC inn i kontorlokalene i løpet av kort tid. Michelin-restauranten MAEMO vil også få plass på gateplan.

Et steg på veien mot en bærekraftig storby

Bispevika og Barcode er det første du ser når du kommer fra østkanten og skal inn i byen. Området måtte med andre ord fungere som Oslos utstillingsvindu der innovasjon og bærekraft var i fokus. Vedal og de andre aktørene har alle hatt høye miljøambisjoner på vegne av prosjektet og arbeider ut fra et felles miljøprogram for hele Bjørvika.

Norsk Maritimt Museum og Vedal har samarbeidet tett om utgravningen av flere av de største og viktigste havnene i Bjørvika. Det har vært avgjørende for oss at Vedal har koordinert arbeidet i byggegropa på en trygg, kunnskapsrik og velorganisert måte. Gjennom gjensidig kunnskapsutveksling og god dialog har kulturminnene blitt ivaretatt på en god måte.

Hilde Vangstad, arkeolog og forskerNorsk Maritimt Museum

Oslos ukjente historie

I løpet av utgravningen ble det oppdaget en rekke forsvunne skatter som tiden hadde dekket med jord og leire. En hel brygge og 13 båter fra 400 år tilbake skulle fortelle en til nå helt ukjent historie om Oslos rolle som handelssentrum.

 - Arkeologene slo fast at Bispevika hadde vært et område med yrende folkeliv der fiskeri og næring skapte et knutepunkt for byens innbyggere. Funnene har siden ført til at historien om Oslo har blitt skrevet på nytt.

Arkeologene slo fast at Bispevika hadde vært et område med yrende folkeliv der fiskeri og næring skapte et knutepunkt for byens innbyggere. Funnene har siden ført til at historien om Oslo har blitt skrevet på nytt.

Byggherrens representant

Bispevika har vært et prosjekt i stadig endring, med et helt spesielt behov for løsningsorienterte entreprenører og samarbeidspartnere. Vedal har vært byggherrens representant hele veien og lagt grunnlaget for at de andre aktørene også har kunnet gjøre en god jobb, enten de har vært arkeologer eller utbyggere. Det gode samarbeidsklimaet bunner ut i et genuint ønske om å få være med på å utvikle dette unike og fremtidsrettede området.

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss

 -