Tett på fjorden

På et høydedrag rett over E18 med utsikt over Oslofjorden ligger Vedals hovedkontor. Her arbeider Vedals ansatte med å utvikle moderne og bærekraftige bygninger, rustet for fremtiden.

 -

En arbeidsplass å være stolt av

Vækerøveien 3 glir sømløst inn i landskapet med fjorden på den ene siden og skogen på den andre. Bygget går over fire plan, der lys og store panoramavinduer skaper nærhet til naturen og sjøen som ligger rett ved. Designet i glass, tre og betong gir et tidløst resultat som vil leve godt gjennom mange tiår.

Bedriftsrestauranten er selve hjertet i bygget. Her kan de ansatte nyte lunsjen i et akustisk tilpasset lokale med direkte utgang til terrassen, som flittig benyttes på varme dager. I tillegg har de tilgang til møterom, store takterrasser, garderober med dusj og sykkelparkering.

 - Bærekraft er et av Vedals viktigste satsingsområder, noe det nye hovedkontoret bærer preg av. Et eget energi- brønnanlegg og automatisk styring av solavskjerming, lys, varme og isolasjon gjør Vækerøveien 3 til en samvittighetsfull arbeidsplass som medarbeiderne kan være stolte av.

Bærekraft er et av Vedals viktigste satsingsområder, noe det nye hovedkontoret bærer preg av. Et eget energi- brønnanlegg og automatisk styring av solavskjerming, lys, varme og isolasjon gjør Vækerøveien 3 til en samvittighetsfull arbeidsplass som medarbeiderne kan være stolte av.

Vedals viktigste utstillingsvindu

I utviklingen av hovedkontoret har Vedal samarbeidet tett med arkitekter og leverandører. Bygget måtte leve opp til de kravene de stiller til sine egne samarbeidspartnere og fungere som et utstillingsvindu for det produktet de leverer. God kommunikasjon mellom de ulike aktørene har gjort det mulig for Vedal å levere på forventningen om en moderne og bærekraftig bygning, uten at det har gått på bekostning av budsjett eller fremdriftsplan.

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss

 -