KORT OPPSUMMERT

I prosjektet er Vedal  engasjert som byggherrens prosjekt- og byggeleder. Prosjektet er utviklet i forprosjekt, frem til en tilbudskonkurranse som ble avholdt høsten 2020. Prosjektet ble rammesøkt i Q2 2021 og godkjent Q1 2022. Finstad og Jørgensen er totalentreprenør.

  • Prosjektet består av padelhall med to padelbaner, klubblokale med tilhørende oppholdsareal, kjøkken og kontor, samt garderober og toaletter
  • Arealene i nybygget utgjør ca. 800 kvm BRA
  • Oppstart riving eksisterende bygg ble påbegynt Q2 2022