KORT OPPSUMMERT

For Byggherre er Vedal prosjekt byggherrens prosjekt- og byggeleder. Prosjektet er utviklet i forprosjekt, frem til en tilbudskonkurranse som ble avholdt i fjor høst. Prosjektet ble rammesøkt i starten av mai 2021. Rammetillatelsen ble godkjent mars 2022. Finstad og Jørgensen er totalentreprenør.

  • Prosjektet består av padelhall med to padelbaner, klubblokale med tilhørende oppholdsareal, kjøkken og kontor, samt garderober og toaletter
  • Arealene i nybygget vil totalt utgjøre ca. 800 m2 BRA
  • Oppstart riving eksisterende bygg i mai, og oppstart prosjekt før sommeren 2022