Foto: DARK Arkitekter AS

KORT OPPSUMMERT

Mellom Slottet og Stortinget finner du ett av Norges første funkisbygg. A/S Stortingsgaten 28 (eid av Odd Fellow Ordenen) og Vedal Entreprenør har inngått avtale om detaljprosjektering og gjennomføring av et prosjekt i Stortingsgata 28. Prosjektet blir gjennomført som en totalentreprise i samarbeid.

Vedal skal rehabilitere ca 20 000 kvm eksisterende bygningsmasse. Det ferdige bygget vil på sikt huse en kombinasjon av kontor, handel og kino.

  • Prosjektet skal ha et klart miljøfokus og det er en målsetting om BREEAM-sertifisering som minimum «Very Good».
  • Hovedmålet med tiltaket er en nødvendig oppgradering og modernisering for hensiktsmessig bruk og økt brukskvalitet.
  • Byggestart var i Q3 2023, med planlagt ferdigstillelse Q2 2025.