KORT OPPSUMMERT

For Ferd Eiendom rehabiliterer Vedal Entreprenør det ærverdige og historiske bygget i Hieronymus Heyerdahls gate 1. Bygget har en unik beliggenhet ved siden av Rådhuset med utsikt mot Akershus Festning, Rådhusplassen, Nasjonalmuseet og Oslofjorden. Hieronymus Heyerdahl var blant annet ordfører i Oslo, og fikk gaten oppkalt etter seg for sitt store engasjement for byen og dens innbyggere.

Bygget oppført i midten av 30-årene har et stramt og tidløst ytre, samtidig er det rikt dekorert med art-deco elementer og relieff i teglstein. Rehabiliteringen gjennomføres i tett dialog med Byantikvaren og øvrige planmyndigheter i Oslo kommune. Bygningens historie og unike materialkvaliteter ivaretas og foredles gjennom rehabiliteringen.

Lokalene består av funksjonelle arealer og fleksible kontorlokaler med gjennomgående, gode lysforhold. I kjeller og plan 1 gjøres omfattende tiltak for å kunne tilby attraktive og oppgraderte fellesarealer for byggets brukere. I tillegg til full rehabilitering av ikke-utleide arealer rehabiliteres også byggets fasader. All mørtel mellom teglsteinen er omhyggelig fjernet og erstattet med ny. Vinduer og beslag er utformet med hensikt om å tilbakestille byggets opprinnelige kvaliteter.

Det bygges for sertifisering iht. Breeam-in-use Very good og det gjennomføres energitiltak som eksempelvis utskiftninger av vinduer og etterisolering av fasade.

  • Eiendommen er på 13 700 m2
  • Prosjektet overleveres byggherre Ferd Eiendom andre kvartal 2023