KORT OPPSUMMERT

For Ferd Eiendom har Vedal Entreprenør rehabilitert det ærverdige og historiske bygget i Hieronymus Heyerdahls gate 1. Bygget har en unik beliggenhet ved siden av Oslo Rådhus med utsikt mot Akershus Festning, Rådhusplassen, Nasjonalmuseet og Oslofjorden. Hieronymus Heyerdahl var blant annet ordfører i Oslo, og fikk gaten oppkalt etter seg for sitt store engasjement for byen og dens innbyggere.

Bygget, som ble oppført i midten av 1930-årene, har et stramt og tidløst ytre. Samtidig er det rikt dekorert med art-deco elementer og relieff i teglstein. Rehabiliteringen ble gjennomført i tett dialog med Byantikvaren og øvrige planmyndigheter i Oslo kommune. Bygningens historie og unike materialkvaliteter ble ivaretatt og foredles gjennom rehabiliteringen.

Lokalene består av funksjonelle arealer og fleksible kontorlokaler med gjennomgående, gode lysforhold. I kjeller og i plan 1 er det gjort omfattende tiltak for å kunne tilby attraktive og oppgraderte fellesarealer for byggets brukere. I tillegg til full rehabilitering av ikke-utleide arealer, er også byggets fasader rehabilitert. All mørtel mellom teglsteinen er omhyggelig fjernet og erstattet med ny. Vinduer og beslag er utformet med hensikt om å tilbakestille byggets opprinnelige kvaliteter.

  • Det bygges for sertifisering iht. Breeam-in-use «Very good». Det ble gjennomført energitiltak som utskiftninger av vinduer og etterisolering av fasade
  • Eiendommen er på 13 700 kvm
  • Prosjektet overleveres byggherre Ferd Eiendom i 2023