KORT OPPSUMMERT

Sammen med Ragde Eiendom og Joh. Johannson Eiendom har Vedal kjøpt Volvat sine eiendommer på Majorstua. Volvat Medisinske Senter har tegnet en langsiktig leiekontrakt med Ragde Eiendom som blir ny eier av det eksisterende Volvat-bygget, mens Vedal og Joh. Johannson Eiendom har overtatt utviklingstomten på om lag 4 700 m2, som i dag fungerer som parkering for pasienter og besøkende på Volvat.

Vedal har rollen som utvikler av utviklingstomten, og vil være ansvarlig for gjennomføring av rehabilitering av Volvat-bygget. Eiendommene inngår i et utviklingsområde i gjeldende kommuneplan, som innebærer en politisk ambisjon om høyere utnyttelse i området. Eiernes ambisjoner er å erstatte dagens parkeringsarealer med høykvalitets boliger i kombinasjon med funksjoner som er med på å komplettere nærområdet i tråd med politiske føringer. Disse ambisjonene må avstemmes med ny kommuneplan som er forventet å være vedtatt i 2025.

Eiendommen er sentralt plassert med kort vei til T-banen, og kan ta del i et allerede etablert og fint boligområde.

  • Utvikling av 7 000-10 000 m2, primært bolig
  • Rehabilitering av sykehus, 6 800 m2

Les mer om prosjektet her