KORT OPPSUMMERT

Sammen med Ragde Eiendom og Joh. Johannson Eiendom har Vedal kjøpt Volvat sine eiendommer på Majorstua. Volvat Medisinske Senter har tegnet en langsiktig leiekontrakt med Ragde Eiendom som blir ny eier av det eksisterende Volvat-bygget, mens Vedal og Joh. Johannson Eiendom har overtatt utviklingstomten på om lag 4 700 kvm, som i dag fungerer som parkeringsplass for pasienter og besøkende på Volvat.

Vedal har rollen som utvikler av utviklingstomten, og vil også være ansvarlig for gjennomføring av rehabiliteringen av Volvat-bygget. Eiendommene inngår som utviklingsområde i gjeldende kommuneplan, der det signaliseres en høyere arealutnyttelse i området enn dagens bruk tilsier. Eiernes ambisjoner er å erstatte dagens parkeringsarealer med høykvalitetsboliger i kombinasjon med funksjoner som bidrar til å komplettere nærområdet i tråd med politiske føringer. Disse ambisjonene må avstemmes med ny kommuneplan som er forventet å være vedtatt i 2025.

Eiendommen er sentralt plassert med kort vei til T-banen, og kan bli en integrert del av et allerede etablert boligområde.

  • Utvikling av 7 000-10 000kvm, primært bolig
  • Rehabilitering av sykehus, 6 800kvm

Les mer om prosjektet her