Ragde, Joh. Johannson og Vedal kjøper Volvat-eiendommene på Majorstua

Ragde Eiendom, Joh. Johannson Eiendom og Vedal har kjøpt Volvat sine eiendommer på Majorstua. Volvat Medisinske Senter har tegnet en langsiktig leiekontrakt med Ragde som blir ny eier av eksisterende helsebygg, mens Vedal og Joh. Johannson Eiendom har overtatt utviklingstomten på om lag 5 000 m2.

Samarbeidsprosjekt

Eiendommene skal videreutvikles i flere etapper, hvor rehabilitering av «Volvat-bygget» er første steg. Samtidig vil Vedal og Joh. Johannson Eiendom starte et arbeid for å utvikle parkeringstomten.

– Takket være pragmatiske og profesjonelle aktører på både selger- og kjøpersiden har man lykkes med et avtaleverk som både tilrettelegger for at Volvat kan videreutvikle og styrke sin posisjon på Majorstua, samtidig som det etableres nytt langsiktig eierskap til en av de siste ubebygde utviklingstomtene mellom Majorstua og Smestad. Vi er i den anledning spesielt fornøyde med å få med oss Joh Johannson Eiendom som medinvestor, sier Bjørn Vedal i Vedal Utvikling

– Ragde Eiendom AS er svært tilfredse med å ha kommet frem til avtale om kjøp av helsehuset. Vi har stor tro på Volvat sin virksomhet og ser frem til å skulle samarbeide med Volvat i mange år fremover. Vi er også svært glade for at det er Joh. Johannson Eiendom og Vedal som sammen skal stå for den fremtidige utviklingen parkeringstomten. Vi kjenner dem begge som solide og profesjonelle aktører. Rehabilitering av helsehuset og utvikling av parkeringstomten vil kreve godt samarbeid i årene fremover og for oss var det derfor av helt avgjørende betydning ved kjøp av helsehuset, hvem som skal sitte i førerseter for utvikling av parkeringstomten, sier Thomas Martinsen i Ragde Eiendom

Bolig- og stedsutvikling

Eiendommen er avsatt som utviklingsområde i gjeldende kommuneplan, og  inngår som byggeområde i reguleringsplan fra år 2000.

– Vi ønsker å engasjere oss i prosjekter som kan skape varige verdier for eiere, brukere og byens innbyggere. Vi ser den ubebygde tomten som en god mulighet for å bidra til en positiv stedsutvikling. Ambisjonen er å erstatte dagens parkeringsarealer med høykvalitets boliger i kombinasjon med funksjoner som er med på å komplettere nærområdet, og bygge opp under Volvat som institusjon, sier Egil-André Mortensen i Vedal Utvikling

Volvat

Volvat er en institusjon med historisk forankring og lange tradisjoner på Majorstua. Området fikk navnet «Volvat» i 1866 da apoteker Harald Conrad Thaulow kjøpte eiendommene. «Volvat» var navnet på hans danske hjemby, «Tavlov», stavet baklengs.

Eksisterende bygg er fra år 1937 og er påbygget og rehabilitert i flere omganger, men fremstår i dag utdatert med tanke på effektiv drift for helsetjenester. Med denne transaksjonen er nytt eierskap etablert, og det er klargjort for at aktørene i et samarbeid kan gå i gang med en rehabilitering og istandsetting av bygget.

Pareto Securities var tilrettelegger i transaksjonen. CLP og Haavind var kjøpernes juridiske rådgivere. Newsec var megler.

Fakta om kjøpet

Utviklingstomtene gnr. 37 bnr. 227, 119, 183 samt andel av 290 i Oslo kommune kjøpes av Volvat Boligutvikling AS som eies av Vedal Investor AS og Joh. Johannson Eiendom AS med henholdsvis 40 % og 60 %.

Volvat-bygget, Borgenveien 2A, kjøpes av Sykehus Holding AS som er 100% eid av Ragde Eiendom. Volvat Medisinske Senter har tegnet en langsiktig leieavtale i bygget.

Om Volvat Medisinske Senter AS

Volvat Medisinske Senter ble etablert i 1985 og er Norges første og største privateide sykehus. I dag er Volvatgruppen et av landets ledende private helseforetak for pasienter over hele landet.

Volvat har 22 sentre plassert i Oslo, Drammen, Fredrikstad, Moss, Hamar, Lillehammer, Bergen, Stavanger, Grenland, Trondheim og Tromsø. Sentrene har et bredt tilbud av medisinske tjenester som strekker seg fra helsefremmende og forebyggende arbeid til behandling og rehabilitering. Volvat har sykehusgodkjenning i Oslo, Fredrikstad, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Volvat eies av Ramsay Health, som også driver store sykehus og medisinske sentre i Sverige, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Italia, Malaysia, Singapore, Indonesia og Australia.

Ragde Eiendom AS
  • Ragde Eiendom AS ble opprettet i 1995 og arbeider primært med kjøp og salg av bolig- og næringseiendom, i tillegg til utleie.
  • I dag består konsernet Ragde Eiendom AS av 370 selskaper og datterselskaper. Selskapet har sin hovedvekt i Oslo og Bergen, men eier også bygg i Belgia, Nederland, Sverige, Danmark og Finland.
  • 52 medarbeidere
Joh. Johannson Eiendom AS
  • Joh. Johannson Eiendom AS er et privat eiet eiendomsselskap, med formål hovedsakelig å investere i eiendomsprosjekter, som forvaltes og utvikles av samarbeidspartnere.