Visjon og verdier

Vedals visjon er å være best i Norge på utvikling, planlegging og gjennomføring av eiendoms- og byggeprosjekter. Våre prosjekter er av høy kvalitet som skal lønne seg for alle. Dette gjenspeiles i hele virksomheten, hvilke prosjekter vi jobber med og hvordan vi ønsker å fremstå.

Verdiene våre er det vi strekker oss etter hver dag. De skal kjennetegne hvem vi er og det vi gjør.

Langsiktig. Langsiktige relasjoner skal alltid lønne seg. Vi skal levere kvalitet i dag, og samtidig tenke flere prosjekter frem i tid. Gode leveranser sitter i detaljene og byggene våre skal stå i mange år. Derfor tar vi aldri snarveier og ansetter kun de skarpeste hodene for å levere de beste resultatene.

Ansvarsbevisst. Når vi overrekker nøklene til byggeier skal vi være sikre på at vi har gjort det vi kan for å skape en prosess og et bygg som lever opp til kundens forventninger. Våre råd skal alltid kunne etterprøves.

Kundefokusert. Kunden står alltid i sentrum, enten det er snakk om sluttbruker eller oppdragsgiver – vi gjør det vi kan for å nå målene vi har satt. Hos oss skal kunden føle seg trygg på at vi forvalter lommeboken som om den var vår egen. Dette påvirker hvordan vi utvikler, planlegger og gjennomfører prosjekter.

Samarbeidsorientert. Å være samarbeidsorientert i Vedal betyr å skreddersy team og løsninger som gir det beste resultatet. Ingen prosjekter er like og det er heller ikke menneskene vi jobber for eller med. Vi er pådrivere for å finne de gode løsningene og vet at det avhenger av måten vi jobber sammen på.

Respektfull. Når vi behandler kunder, samarbeidspartnere og kollegaer med respekt, skaper vi de beste forutsetningene for et vellykket prosjekt.

Varslingskanal

I Vedal skal vi holde en høy etisk standard i alt vi foretar oss. Vi oppfordrer derfor egne ansatte, innleide, underentreprenører og samarbeidspartnere til å varsle om kritikkverdige forhold. Kritikkverdige forhold er brudd på lover, regler eller Vedal sine etiske retningslinjer.

Slik varsler du om kritikkverdige forhold

Vi anbefaler at du leser Vedals etiske retningslinjer og prosedyre for varsel om kritikkverdige forhold før du varsler.
Etiske retningslinjer Vedal

Den foretrukne varslingskanalen er linjen. Dersom du er sikker på at forholdet er kritikkverdig kan du enten varsle til din nærmeste overordnede eller anonymt via vår elektroniske varslingskanal. Her finner du også varslingsprosedyren.
Varslingskanal – https://vedal.whistleblowernetwork.net