Byutvikling på Grønland

Sommeren 2021 sto rehabiliterings- og utbyggingsprosjektet Fabrikken i Urtekvartalet på Grønland klart. Det var først planlagt som et vanlig kontorbygg, men da Høyskolen Kristiania meldte sin interesse, endret oppdraget seg. Høsten 2021 kunne hele avdelingen for kunstfag, design og media starte undervisning i et topp moderne kunstfaglig undervisningsbygg.

Aktuelt -

Rehabiliterings- og utbyggingsprosjekt

Etter at byggherre Eiendomsspar selv hadde stått for lettriving, ble Vedal Entreprenør koblet på som totalentreprenør i prosjektet. De eldste delene av bygget ble oppført i 1927, den gang som trykkeri. Siden da har bygget blitt rehabilitert og utvidet flere ganger. De siste 25 årene har bygget inneholdt kontorfunksjoner med blant annet spesialrom for alarmsentral og sentral for verdi- og pengetransport.

Vi står igjen med et prosjekt som på ingen måte er dårligere enn et nybygg, men med langt lavere klimaavtrykk.

Christopher SimonsenProsjektleder Vedal Entreprenør

– Rehabilitering av gamle bygninger er alltid spennende, og man møter alltid noen utforutsette utfordringer. Det tidligere trykkeriet var svært godt egnet for rehabilitering, og de utfordringene som dukket opp er løst underveis. Vi står derfor igjen med et prosjekt som på ingen måte er dårligere enn et nybygg, men med langt lavere klimaavtrykk, sier prosjektleder Christopher Simonsen i Vedal Entreprenør.

Det fremoverlente prosjektet, som hele tiden har hatt strenge miljø- og bærekraftmål, har mange viktige kvaliteter. Ikke bare er det lagt vekt på miljøriktig materialbruk, god avfallshåndtering og strenge energikrav. Rehabiliteringen, som utgjør et grønt valg i seg selv, har vært det viktigste bidraget til at bygget er sertifisert til BREEAM Excellent.

Aktuelt -

Spesialrom og spennende utfordringer

Undervisningsbygget, som huser et stort antall spesialrom i spennet fra kino, redigerings-suiter, sangrom, lydstudioer, dansesaler til black box-teater (for å nevne noe), har bydd på interessante og nye utfordringer. Prosjektet har blant annet stilt strenge krav til lydtetting og akustikk ut over det som er vanlig i kontor- og næringsbygg.

– Leietaker har god kompetanse og stilte tydelige krav til alle spesialrommene. I samarbeid med rådgivere og underentreprenører har det løsningsorienterte teamet i Urtekvartalet løst de tekniske utfordringene det er å kombinere så mange spesialrom i et eksisterende bygg, forteller Simonsen.

Det løsningsorienterte teamet i Urtekvartalet har løst de tekniske utfordringene det er å kombinere så mange spesialrom i et eksisterende bygg.

Christopher SimonsenProsjektleder Vedal Entreprenør

Urtekvartalet

Fabrikken er ett av Eiendomsspars tre prosjekter i Urtekvartalet. Prosjektene symboliserer byutvikling på sitt beste. Kvartalet har stort potensiale og målet er bygninger med høy kvalitet, innbydende uterom og sydende liv.

For Vedal er dette et typisk viktig prosjekt hvor vi ønsker å bidra med vår kompetanse. Vedal Prosjekt har, som byggherres representant, vært involvert helt fra konseptutvikling for kvartalet i 2017. Vedal Entreprenør har vært totalentreprenør for Fabrikken og har som del av en intensjonsavtale stått for forberedende arbeider på de to andre prosjektene i påvente av endelig oppstart.

– Det har vært veldig spennende å få være med Eiendomsspar fra utvikling til gjennomføring av prosjektet Fabrikken. Vi er opptatt av kvalitet i alle ledd av prosjektene, og i tett samarbeid med byggherre har vi her fått brukt vår kompetanse og utfordret oss selv. Dette bygget er et godt eksempel på ansvarlig byutvikling, med et langsiktig perspektiv og varige og bærekraftige kvaliteter, sier Geir Kåre Taklo i Vedal Prosjekt.

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her

Aktuelt -