Driver byutvikling et steinkast unna Gardermoen

Thor Thoeneie mener de nye knutepunktene i og rundt hovedstaden vil bli viktige premissgivere for det grønne skiftet. – Vi har høye ambisjoner og et mål om å gjøre Oslo Airport City til en såkalt hub i Norge og Europa. Her skal minst 20 000 mennesker jobbe i fremtiden.

– Mange nye og klimavennlige næringer er i ferd med å bygges opp nå, og det er de som danner bakteppet for byggingen av flyplassbyen, Oslo Airport City, sier Thor Thoeneie, daglig leder i Oslo Airport City.

Målet er å bygge et kommunikasjonsknutepunkt som gjør det mulig for flere å reise inn til hovedstaden på en så bærekraftig måte som mulig. Når infrastrukturen rundt byen står klar, vil 40 prosent av Norges befolkning være kun to timer unna med tog eller buss.

Byggingen av Oslo Airport City begynte i 2020, og vil trolig ta opptil 30 år å ferdigstille. Vedal fungerer både som entreprenør og administrasjon for området i utviklingsårene.

– Vi har høye ambisjoner og et mål om å gjøre Oslo Airport City til en såkalt hub i Osloregionen, Norge og Europa. Her skal minst 20 000 mennesker jobbe i fremtiden.

Aktuelt -

Fremtiden er elektrisk

Thoeneie mener ikke at flyplassbyen vil motivere til mer flyvning.

– Realiteten er at mange allerede flyr i forbindelse med jobb, og da er det dumt med kontor på Fornebu. I stedet bør knutepunktet ligge så nærme flyplassen som mulig, så du kan kjøre kollektivt til destinasjonen din enkelt og raskt. Microsoft har sitt europeiske hovedkontor på Schiphol i Amsterdam. Slik sparer de ansatte tid, penger og klimaet, blant annet i form av færre bilturer.

I fremtiden tror han på en flynæring der elektriske lavutslippsløsninger har blitt normen.

– Widerøe har planer om å gjøre hele flyflåten sin elektrisk innen ti år. I tillegg bruker de tradisjonelle flyene stadig mindre drivstoff. Norwegian har kuttet drivstofforbruket med 30 prosent de siste årene. Utviklingen går med andre ord bare én vei.

Bygger for mennesker, ikke investorer

– God byutvikling handler ikke om penger, men om verdier som trivsel, miljø og tilgjengelighet. Det er ikke bare investorene som skal være fornøyde – alle skal være fornøyde, mener Thoeneie.

God byutvikling handler ikke om penger.

Thor Thoeneie

Derfor skal byen også få urbane kvaliteter som idrett, kultur, hoteller og kafeer. Etter hvert som flytrafikken går over til å bli elektrisk håper de også å inkludere boliger.

Aktuelt - – De som kun bygger enkelteiendommer glemmer ofte alt rundt. I Vedal investerer vi i omgivelsene våre og bygger infrastruktur for mennesker. Parker, møteplasser og veier er like viktige som selve byggene. Det koster mer tid og penger innledningsvis, men det lønner seg på lang sikt.

– De som kun bygger enkelteiendommer glemmer ofte alt rundt. I Vedal investerer vi i omgivelsene våre og bygger infrastruktur for mennesker. Parker, møteplasser og veier er like viktige som selve byggene. Det koster mer tid og penger innledningsvis, men det lønner seg på lang sikt.

Byutvikling er langsiktig arbeid

Thor Thoeneie har mer enn 20 års erfaring med byutvikling og var blant bidragsyterne i et av Oslos mest applauderte og kritiserte byggeprosjekter, Barcode. I dag regnes området som en arkitektonisk og byplanfaglig suksess der kollektivtrafikk, boliger, næringsvirksomhet, sjø og natur møtes på en måte som kommer hele befolkningen i hovedstaden til gode.

–  90 prosent av de 10 000 menneskene som før kjørte bil gjennom Bispevika, reiser kollektivt i dag. Vi har planlagt for alt helt fra starten av ved hjelp av en masterplan – fra fortau og havnepromenader til beplantning, butikker, arbeidsplasser og boliger. Det er bærekraftig byutvikling, sier Thoeneie.

Aktuelt - –  90 prosent av de 10 000 menneskene som før kjørte bil gjennom Bispevika, reiser kollektivt i dag. Vi har planlagt for alt helt fra starten av ved hjelp av en masterplan – fra fortau og havnepromenader til beplantning, butikker, arbeidsplasser og boliger. Det er bærekraftig byutvikling, sier Thoeneie.

Fordi byutvikling er langsiktig arbeid er det også helt nødvendig å tenke bærekraftig allerede på idéstadiet.

– Bærekraft og byutvikling går hånd i hånd. Alle, både investorer og brukere, er opptatte av klima og miljø, derfor er vi nødt til å ta hensyn til det når vi bygger. Vi må finne løsninger som folk kan, og vil, leve med, sier han.

– Vårt viktigste mandat er å skape verdier for de som ferdes i området vi utvikler. Rett og slett å skape byliv med langsiktige, bærekraftige løsninger og verdier.

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her

Aktuelt -