Fiskebrygga

For Hav Eiendom AS er Vedal Prosjekt engasjert til prosjekt og prosjektledelse for forprosjektet av A4 Fiskebrygga. Prosjektet på Bjørvikas vestside skal romme opp mot 1500 arbeidsplasser samt tilby ulike former for servering og næring på gateplan.

Rett ved Oslo S, Norges største kollektivknutepunkt, ligger tomten A4; Fiskebrygga. Her har Hav Eiendom helt siden 2013 ønsket å forvandle et grått tomrom til et område fylt med aktivitet og arbeidsplasser.

Sammen skal vi finne de gode, bærekraftige og langsiktige løsningene i en bransje og verden i rask endring.

Knut JørgensenProsjektleder Vedal Prosjekt

– I Vedal er kunder og samarbeidspartnere våre viktigste premissgivere. Byggherre Hav Eiendom har store ambisjoner for området og prosjektet. Her skal vi tilrettelegge for et rikt kulturtilbud, spennende næringsvirksomhet og nye arbeidsplasser. Sammen skal vi finne de gode, bærekraftige og langsiktige løsningene i en bransje og verden i rask endring, sier prosjektleder Knut Jørgensen i Vedal Prosjekt.

Fiskebrygga blir ett av byens mest attraktive kontorlokaler med sentral beliggenhet på Bjørvikas vestside. Med servering i første etasje og opp mot 1500 arbeidsplasser vil bygget bidra til å knytte Bjørvika tettere på Vippetangen og kvadraturen. Flere sentrumsnære arbeidsplasser vil gi gode klimagevinster, fordi flere kan reise kollektivt til jobb. Et viktig mål med prosjektet er å knytte Kvadraturen og Oslos nye, moderne sentrum i Bjørvika tettere sammen. Plan- og bygningsetaten har godkjent reguleringsplanen og forprosjekt/rammesøknad er igangsatt.

Bygget er et 7. etg forretningsbygg med forretning og bevertning på gateplan. Bygget på ca. 27.000 m2 og skal ligge over nedkjøringsrampen vestover til Operatunnelen. Betongkulverten for rampen skal forlenges med ca. 40 m.

Hav Eiendom AS, som er Oslo Havns eget eiendomsselskap, ble opprettet i 2003, og har et viktig samfunnsoppdrag: å skape en bærekraftig fjordby – og verdier for hovedstaden, havna og samfunnet.