Fridtjof Nansens vei 12 – lokal byutvikling sentralt på Majorstuen

Like ved ikoniske Colosseum kino, sentralt på Majorstuen, ligger eiendommen Fridtjof Nansens vei 12. På tomten er Vedal godt i gang med et moderne næringsbygg. Bygget skal bestå av fleksible kontorarealer, utadrettet virksomhet på gateplan og en flott takterrasse med utsikt til Oslofjorden. Prosjektet er det tredje i rekken Vedal bygger i samme kvartal for byggherre Fridtjof Eiendom.

Hvorfor har dere valgt Vedal Entreprenør som samarbeidspartner til deres prosjekter i Colosseum-kvartalet?

Aktuelt -

– Vi har gjennomført to prosjekter med Vedal tidligere; totalrenovering av Fridtjof Nansens vei 14 og nybygg i Fridtjof Nansens vei 16. Våre positive erfaringer fra disse prosjektene og vår gode relasjon til Vedal Entreprenør (VE) gjorde at valg av entreprenør for FNV12 var enkelt. Samspillsmodellen vi har utviklet i felleskap har fungert meget bra og VE ble derfor foretrukket entreprenør tidlig i prosjektet, sier styreleder Martin Reimers i Fridtjof Eiendom AS, som er Byggherre og oppdragsgiver på prosjektet.  

Våre positive erfaringer fra disse prosjektene og vår gode relasjon til Vedal Entreprenør gjorde at valg av entreprenør for FNV12 var enkelt.

Martin ReimersStyreleder, Fridtjof Eiendom AS

Hva er viktige kriterier for dere når dere velger en samarbeidspartner?

– Nøkkelord i den forbindelse er kompetanse, samarbeidsevne, transparens, ryddighet og omdømme. Vi opplever at VE leverer på samtlige av disse punktene og at valgt kontraktsmodell balanserer risiko og økonomiske forhold på en god måte, fortsetter Reimers.

– Vi er veldig takknemlige for at Fridtjof Eiendom nok engang viser oss tilliten verdig og velger oss som sin samarbeidspartner. Vi i prosjektteamet har lært Fridtjof Eiendom å kjenne som en samarbeidsvillig, engasjert og grundig Byggherre med korte beslutningsveier. De ønsker å skape et godt prosjekt for alle parter, og er klare på at de også har til hensikt å tilføre verdi til lokalmiljøet i og rundt Colosseumskvartalet. Det er motiverende og gøy for oss å jobbe sammen med en Byggherre som deler mye av de samme grunnverdiene som oss, og som viser en så sterkt interesse i prosjektet, sier prosjektleder Håkon Ødegaard fra Vedal Entreprenør.

Aktuelt -

Byutvikling sentralt på Majorstuen

I tillegg til de nevnte eiendommene eier Fridtjof Eiendom AS også Colosseum kino. Til sammen utgjør disse eiendommene det nye «Colosseum-kvartalet». Fridtjof Nansens vei 12 er den siste brikken i puslespillet, og vil bidra til å knytte kulturopplevelser, arbeidsplasser og uteservering sammen i et åpent bymiljø med unik beliggenhet.

Bygget har blitt endret med ombygging og påbygg i perioden mellom 1919 til 1985. I vurderingen om man skulle gjøre en ny ombygging eller rive, ble det vurdert at den eksisterende konstruksjonen ikke var egnet til å dekke fremtidige behov i et langsiktig perspektiv. Bygget ble derfor besluttet revet i sin helhet for å gi en mer hensiktsmessig utnyttelse og bedre tilpasning til omgivelsene og bymiljøet for øvrig.

Vi ønsker at det skal fremstå som et levende område som det er spennende å besøke og der det er godt å bo og arbeide.

Martin ReimersStyreleder, Fridtjof Eiendom AS

Som eier og utvikler av et så sentralt område i Oslo sentrum, hva er deres fremtidsvisjon for Colosseum-kvartalet?

– Området er sentralt beliggende og har mye å by på, både for besøkende, beboere og de som arbeider der. Colosseum kino er et landemerke og en destinasjon i seg selv, men kvartalet har i dag begrenset med tilbud utover kinoen. Det ønsker vi å gjøre noe med. Vi ønsker at det skal fremstå som et levende område som det er spennende å besøke og der det er godt å bo og arbeide, sier Martin Reimers i Fridtjof Eiendom AS.

Utfordringer tilknyttet en unik beliggenhet

Aktuelt -

Beliggenheten er unik, men tomten er trang. Dette gjør prosjektet komplekst å bygge, men ikke minst utfordrende å rive. For å få plass til containere og maskiner for en god logistikk i den videre saneringen, rev man først trappetårnet nærmest veien. For å unngå skade på tilstøtende bygninger, blant annet verneverdige Colosseum kino, måtte arbeidene gjennomføres med svært stor grad av forsiktighet. Maskinene rev fra toppen og ned på en måte som lot de tunge betongkonstruksjonene kollapse innover i den eksisterende bygningsmassen.

Fridtjof Nansens vei 12 var i tillegg sammenkoblet Fridtjof Nansens vei 14 med et mellombygg. Det fantes ingen tegninger på mellombygget, men man fant dokumentasjon på at det ble støpt sammen tidlig på 70-tallet. Før rivningen måtte store deler av fasaden på Fridtjof Nansens vei 14 demonteres, og mellombygget måtte stå igjen til hovedbygget var revet. Det var en møysommelig jobb å skille mellombygget fra FNV14 med diamantsag uten å skade veggen. Med operative kontorarealer på andre siden av veggen krevde dette arbeidet god planlegging, kartlegging og dialog for å sikre en sikker utførelse.

Rivearbeidene er nå ferdigstilt. Hvordan har det gått?

– Det har gått fint takket være en svært kompetent riveentreprenør og god oppfølging fra prosjektteamet. Det er en trang og langstrakt tomt, med kun ett angrepspunkt. Innledningsvis var det derfor fokus på å frigjøre plass for en effektiv containerlogistikk og bortkjøring av avfall. Det tok litt tid med miljøsanering, men så snart de konstruktive rivearbeidene kom i gang med flere tunge maskiner hentet vi oss inn og ferdigstilte arbeidene i henhold til planen, sier Prosjektlederen fra Vedal.

Aktuelt -

Colosseum kino er som det eneste bygget i kvartalet ikke fundamentert til fjell. Det står direktefundamentert på grunnen hvor massene blant annet holdes på plass av motvekten Fridtjof Nansens vei 12 skaper. Alle rivemasser må derfor bli liggende igjen i tomten, slik at motvekten opprettholdes mens man seksjonsvis graver ut massene og etablerer støttekonstruksjoner rundt tomten. En komplisert og tidkrevende oppgave, som har blitt løst godt gjennom tett samarbeid med rådgivere og de utførende entreprenørene.

Dette høres veldig komplisert og krevende ut. Hva kan du si om tomten?

– Dette er uten tvil en veldig utfordrende tomt som vil kreve mye av oss og våre samarbeidspartnere, både i prosjektering og i utførelse. Før vi startet opp i tomten er det nedlagt et betydelig antall prosjekteringstimer. En faseplan med nærmere femti etapper er utarbeidet for å beskrive og illustrere arbeidsgangen i tomten. Denne planen har fungert som et godt grunnlag for vårt produksjonsapparat i sin detaljering av fremdrift, logistikk, rigg, sikkerhet osv. på plassen. Det er mange grensesnitt og rekkefølgeavhengigheter mellom de ulike aktørene som skal inn, så særlig tett dialog og samarbeid med utførende entreprenører for å koordinere arbeidsoperasjonene ute i gropa er helt avgjørende for en effektiv drift. Så langt fungerer driften godt og vi er trygge på at det er rette aktører vi har tatt med oss for å løse denne oppgaven, sier Ødegaard.

Dette er et komplekst og stort prosjekt. Hvordan er samarbeidet med Vedal?

– Vi har erfart at VE er en svært kompetent samarbeidspartner, med god forståelse for byggherrens situasjon og problemstillinger, herunder beslutninger og løsningsvalg. Prosjektene vi har gjennomført har vært vellykket, både hva gjelder tid, kostnad og kvalitet. Samarbeidet har fungert meget bra, og det ser ut til å fortsette i dette prosjektet, sier Reimers.

Vedal er en ansvarlig by- og eiendomsutvikler. Vi skal være med på de store, kompliserte og krevende prosjektene hvor det skapes verdi for alle involverte – også for byens innbyggere.

Håkon ØdegaardProsjektleder, Vedal Entreprenør

– Vedal er en ansvarlig by- og eiendomsutvikler. Vi skal være med på de store, kompliserte og krevende prosjektene hvor det skapes verdi for alle involverte – også for byens innbyggere. Etter min oppfatning er Fridtjof Nansens vei 12 er nettopp et sånt prosjekt, og da er det en god bekreftelse at vi igjen velges som Fridtjof Eiendoms foretrukne samarbeidspartner, avslutter Ødegaard.

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her

Aktuelt -