HMS-leder for Vedal-konsernet

Første møte med Vedal var på BM-dagen på NTNU i Trondheim høsten 2014. Det som særlig fanget Christian sin interesse ved Vedal, var størrelsen, organiseringen og de store og spennende prosjektene vi gjennomfører. Syv år etter første møte er Christian HMS-leder for hele Vedal-konsernet.

Første møte med Vedal

Vi må ta dette fra starten. Hvordan var din inngang til Vedal?

– Jeg ble kjent med Vedal gjennom BM-dagen på NTNU. Jeg søkte sommerjobb og startet karrieren med sommerjobb de to siste somrene av studieperioden. Her ble jeg kjent med både Vedal Entreprenør på prosjektet Spikerverket i Nydalen og Vedal Prosjekt gjennom prosjektene i Bjørvika. Da jeg var ferdig i Trondheim sommeren 2017 ble jeg fast ansatt og fikk jobbe videre med prosjektene i Bjørvika. Her fikk jeg mulighet til å bidra inn på tre ulike boligprosjekter, hvor fikk jeg ansvar for mange ulike entrepriser (fag) i løpet av de 2,5 år jeg jobbet der. Som entreprisansvarlig er man ansvarlig for blant annet økonomi, fremdrift og HMS til hver enkelt entreprise.

Også rettet arbeidet seg mer konkret inn mot HMS-arbeidet?

– Ja, jeg fikk mulighet til å jobbe med HMS sentralt i Vedal Entreprenør inn mot alle prosjektene til entreprenørselskapet. Jeg ble da etter hvert HMS-leder for Vedal Entreprenør, en mulighet jeg ikke kunne si nei til. Rollen innebar å sørge for at vi hadde gode systemer for å ivareta sikkerheten til alle ute på byggeplassene våre og bistå prosjektene ved behov. I dette arbeidet fikk jeg også god støtte av konsernets HMS-leder. I forbindelse med ny strategiperiode ble en del av jobben å bistå med å samkjøre alle Vedal-selskapene og bidra til å konkretisere en felles strategi for HMS-arbeidet. En del av denne prosessen inkluderte også noen organisatoriske endringer som gjorde at jeg fikk muligheten til å ta på meg ansvaret for HMS for hele Vedal-konsernet.

Aktuelt - I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den fremste aktøren i bransjen på sikkerhet. Vårt viktigste mål er null skader på mennesker, omgivelser og miljø. Vårt mål er null arbeidsulykker.

I Vedal har vi et overordnet mål om å bli den fremste aktøren i bransjen på sikkerhet. Vårt viktigste mål er null skader på mennesker, omgivelser og miljø. Vårt mål er null arbeidsulykker.

Les mer om Vedal sitt HMS-arbeid her

Arbeidshverdagen som HMS-leder i Vedal

HMS-leder for Vedal-konsernet, det høres veldig spennende og krevende ut. Hvordan ser en arbeidsdag ut for deg?

– En vanlig arbeidsdag består ofte av møter med ledelsen sentralt eller spesifikke prosjekter og i å bistå HMS-koordinatorene på de ulike prosjektene. I tillegg forsøker jeg å reise ut til prosjektene så ofte som mulig for å se om HMS-prosedyrene våre fungerer og å se på utviklingen. Jeg føler meg veldig heldig som har mulighet til å besøke alle prosjektene våre regelmessig. I tillegg har vi mye fokus på rapportering og å benytte statistikk fra prosjektene våre til å identifisere forbedringsområder. Vedal har mange store og spennende prosjekter. Dette innebærer at et stort antall mennesker skal arbeide sammen, og det er vår oppgave å sørge for at arbeidet koordineres og utføres på en sikker måte. Ved å benytte rapportering fra prosjektene aktivt i risikovurderinger og planlegging, er vi rustet til å oppnå god og sikker produksjon i prosjektene våre. En del av mitt ansvar er også å rapportere på HMS-parametere i prosjektene til ledelsen, foreslå tiltak og sørge for implementering av tiltakene ut i organisasjonen.

Aktuelt -

– Jeg må også få trekke frem håndteringen av koronapandemien, hvor jeg er imponert over alle mine kollegaer og samarbeidspartnerne våre ute i prosjektene. Her er jeg stolt over hva vi fikk til. Det var veldig viktig for oss å holde prosjektene i gang og da var vi helt avhengig av gode rutiner for smittevern og å håndtere smittetilfeller på en god måte. Samtidig var fokuset, som alltid, å opprettholde god sikkerhet på byggeplassene. Til tross for pandemien gikk fremdriften alle prosjekter som planlagt og ingen av våre byggeplasser måtte stenge.

Vedal har mange store og spennende prosjekter. (...) Det er vår oppgave å sørge for at arbeidet koordineres og utføres på en sikker måte.

Christian Knudsen

Ny i arbeidslivet

Du har utvilsomt hatt en spennende reise så langt i Vedal. Hvis du skal mimre litt. Hvordan var den første tiden? Hvordan var det å komme inn som helt nyutdannet?

– Da jeg var helt ny i Vedal fikk jeg jobbe sammen med en erfaren entrepriseansvarlig og ble tatt med i ulike møter og befaringer på byggeplassen. I starten er det viktig å være mye ute og stille spørsmål om alt man lurer på. Alle var veldig åpne og svarte på alle spørsmålene jeg hadde. Det tok ganske kort tid før jeg fikk mer ansvar og egne entrepriser å følge opp. Man blir kastet litt ut i det, men samtidig er dørene alltid åpne på prosjektkontoret og man føler man har støtte fra alle kollegaer.

Hvorfor fikk du jobb i Vedal tror du? Hvilke kvalifikasjoner er viktig for å lykkes?

Det er viktig å ha respekt for alle man jobber med både på prosjektkontoret og ute på byggeplassen.

Christian Knudsen

– Vedal bruker ofte sommerjobb som en del av søknadsprosessen for en fast stilling ved endt studie. Det er en veldig fin måte å bli kjent med Vedal på og man finner ut om man trives med å jobbe prosjektbasert og ute på byggeplass. De to somrene jeg tilbrakte hos Vedal ga meg en bekreftelse på at det var der jeg ønsket å jobbe og det var veldig spennende å få delta aktivt i de prosjektene jeg var en del av. Vedal er en verdidrevet bedrift og jeg tror man må vise at måten man tenker og jobber på sammenfaller med Vedals verdier. Det er viktig å ha respekt for alle man jobber med både på prosjektkontoret og ute på byggeplassen. Jeg tror man kommer veldig langt ved å være litt ydmyk og innrømme at man ikke er ekspert på alt. Vi skal ofte kunne litt om alt, mens underentreprenørene vi samarbeider med sitter med spisskompetanse på sitt fag. Derfor er det veldig viktig å kunne samarbeide og bruke kunnskapen i prosjektteamet og hos underentreprenører. Hvem du er som person og hvordan du behandler andre er nok minst like viktig som karakterer fra studiet.

Avslutningsvis, hva er ditt beste tips til unge, nyutdannede som nå skal ut i bransjen?

– Ikke vær redd for å stille spørsmål og ta de mulighetene som byr seg.

Vil du bli kollega med Christian? Les mer om karrieremuligheter i Vedal og ledige stillinger her