Ny milepæl på Trekanttomten

Nå er planene for hva som skal komme på Trekanttomten, mellom Nasjonalmuseet og Aker Brygge, klare. Målet med prosjektet er å skape et attraktivt arbeidssted med lyse forbindelser og hyggelige møteplasser rundt bygget.

Tomten med sin spesielle plassering, utvikles slik at bygget ikke har noen baksider, og med flere innganger og møteplasser som vil gjøre at området oppleves lysere og som et naturlig sted å oppholde seg.

Tidligere har tomten vært motorvei, togspor, brakkerigg, og nå planlegges et nybygg som tilpasser seg den historiske konteksten på Aker Brygge og følger nasjonale retningslinjer for utbygging ved knutepunkt og sentrale strøk. Siden 2022 har tomten blitt aktivisert midlertidig med konseptet 3KT, med fokus på byliv, kunst og sosial bærekraft.

Nå er planforslaget sendt inn til behandling hos Plan- og bygningsetaten før saken skal på offentlig høring og deretter politisk behandling på rådhuset. Planlagt byggestart for prestisjeprosjektet er satt til 2026.

Aktuelt - Illustrasjon: Oslo Works og Haugen/Zohar Arkitekter

Illustrasjon: Oslo Works og Haugen/Zohar Arkitekter