Økern Portal nominert til Cityprisen 2022

Økern Portal er et unikt prosjekt og ambisjonen har vært å skape en destinasjon med landsbyens fellesskap og storbyens mangfold. Vedal har bidratt i hele prosessen fra utvikling og planlegging til gjennomføring av prosjektet. Nå er prosjektet nominert til den gjeve Cityprisen 2022. En pris Vedal med partnere vant med prosjektet Telegrafen i 2021.

Vedal var med fra start

I 2011 startet samarbeidet mellom Oslo Pensjonsforsikring (OPF) og Vedal Utvikling (VU). I konseptfasen ble visjonen og de ambisiøse målene for prosjektet satt og nå, drøyt 10 år etter, står det fremtidsrettede bygget ferdig.

– VU verdsetter den store tilliten OPF viste gjennom samarbeidsformen i hele utviklingsperioden med høye krav til både prosess og sluttresultat. Det var en meget lærerik og spennende fase som inneholdt alle elementer et prosjekt kan møte på, sier Roger Steen i Vedal Utvikling.

VU verdsetter den store tilliten OPF viste gjennom samarbeidsformen i hele utviklingsperioden.

Roger SteenVedal Utvikling

Vedal er en ansvarlig byutvikler som har erfaring fra noen av de de mest utfordrende og spennende prosjektene i Oslo-området. Der Vedal kan være med å utvikle og påvirke prosessene i tidlig fase, stiller Vedal med en unik og tverrfaglig kompetanse som bidrar til sluttresultatet.

Aktuelt - Fra første dag stilte Byggherre høye krav til prosjektet med tanke på at de skulle eie det til «evig tid». Et bærekraftig felleskap mellom næring og nærmiljø», ble tidlig satt som visjon. Denne sammenfattet høye krave om BREEAM-sertifisering, energisystemer, grønne tak, rause takhøyder, store uteområder, sirkulær økonomi, Norges til nå smarteste bygg og ikke minst tilrettelegging og sosial bærekraft for nærmiljøet, fortsetter Steen.

Fra første dag stilte Byggherre høye krav til prosjektet med tanke på at de skulle eie det til «evig tid». Et bærekraftig felleskap mellom næring og nærmiljø», ble tidlig satt som visjon. Denne sammenfattet høye krave om BREEAM-sertifisering, energisystemer, grønne tak, rause takhøyder, store uteområder, sirkulær økonomi, Norges til nå smarteste bygg og ikke minst tilrettelegging og sosial bærekraft for nærmiljøet, fortsetter Steen.

Norges største prosjekt

Vedal Entreprenør signerte entrepriseavtalen med OPF høsten 2018. Det var kun 22 måneder fra byggestart i januar 2019 til første leietaker, Telia, skulle flytte inn. Til tross for utfordringer knyttet til pandemien ble fremdriftsplanen opprettholdt, og lokalene sto klare som avtalt.

Prosjektet på drøyt 80 000 kvadratmeter har hatt 1 828 unike innregistrerte personer på plassen, og var ved signeringstidspunktet det største landbaserte prosjektet i Norge under en kontrakt.

Unik arkitektur med tydelig miljøprofil

Økern Portal er et komplekst bygg. Spesielt det skrå taket med den unike takhagen har fått mye og velfortjent oppmerksomhet. Selve portalen er 10,5 meter høy og har et spenn på hele 30 meter. Denne ønsker både ansatte og Lørens 15 000 innbyggere velkommen inn til bygget. Den unike arkitekturen er det arkitektene i DARK som står bak. Bygget er inspirert av skogen. Fasaden har søyler og plater som minner om trestammer og blader.

Aktuelt -

Bygget har hatt en tydelig miljøprofil helt fra konseptfasen, og oppnår sertifiseringen BREEAM Excellent. Prosjektet får 84,7 poeng, kun 0,3 poeng unna toppkarakter Outstanding. Man har blant annet hatt stort fokus på reduksjon av klimagassutslipp, og klimagassregnskapet viser at prosjektet leverer en reduksjon mot referansebygg på over 34 prosent. Det økologiske mangfoldet øker også vesentlig på grunn av utomhusanlegget og taket.

Aktuelt - Bygget har hatt en tydelig miljøprofil helt fra konseptfasen, og oppnår sertifiseringen BREEAM Excellent. Prosjektet får 84,7 poeng, kun 0,3 poeng unna toppkarakter Outstanding. Man har blant annet hatt stort fokus på reduksjon av klimagassutslipp, og klimagassregnskapet viser at prosjektet leverer en reduksjon mot referansebygg på over 34 prosent. Det økologiske mangfoldet øker også vesentlig på grunn av utomhusanlegget og taket.

Tett samarbeid mellom alle involverte

De kompetente medarbeiderne i Vedal har sammen med gode samarbeidspartnere en unik gjennomføringsevne. Et komplisert prosjekt som Øker Portal krever kvalitet i alle ledd, noe som er et hovedfokus i Vedal.

Jeg må spesielt trekke frem det gode samarbeidet med prosjektorganisasjonen til byggherre.

Kristin FjellvangVedal Entreprenør

– Det tette og nære samarbeidet i alle ledd, fra prosjekterende, leverandører, underentreprenører til byggherre har vært en viktig suksessfaktor for Økern Portal. Effektive kommunikasjonsveier, tillit til hverandre og forventningsavklaringer har vært avgjørende for prosjektet. Jeg må spesielt trekke frem det gode samarbeidet med prosjektorganisasjonen til byggherre som i hovedsak består av OPF, Stema Rådgivning og Newsec. I tillegg har Vedal-selskapene med Norske Bæresystemer spilt hverandre gode hvilket har vært avgjørende for å nå frem til prosjektets målsettinger, sier Kristin Fjellvang i Vedal Entreprenør.

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her

Det er Norsk Eiendom som deler ut Cityprisen. Målet med prisen er å premiere eiendoms­aktører som strekker seg lengre med sine nybygg og rehabiliteringsprosjekter, og bidrar til å utvikle bedre bygg, byer og tettsteder.

Økern Portal
  • 40 administrative ressurser fra Vedal Entreprenør, 25 fra Stema rådgivning og 100 øvrige rådgivere har vært involvert i prosjektet, i tillegg til alle unike innregistreringer fra underleverandører.
  • 107 000 kubikk faste masser er tatt ut fra tomten.
  • Det er 14 600m2 fasader.
  • 75% av fasadene er resirkulert aluminium.
  • Bæresystemet inkluderer 3 206 søyler.
  • Elektriker har lagt nærmere 1 000 km kabler.
  • Rørlegger har lagt ca. 120 km rør.

Dette sier juryen om Økern Portal:

Oslo Pensjonsforsikring ville skape både et kontorbygg av internasjonal klasse og et møtested for nabolaget Økern i Oslo. Økern Portal er et innholdsrikt og nytenkende prosjekt, som utforsker nye metoder og løsninger i hele spennet fra teknologi til medvirkning, drift og bruk. Taket er et særlig spennende tiltak – både med tanke på bærekraft, tilbud til lokalbefolkningen og muligheter for rekreasjon.

Kriterier for Cityprisen

Prosjektet skal levere på alle rammer og kriterier beskrevet under:

Rammer: 

Næringsbygg, enten enkeltbygg eller klynge av bygg med næring som hovedformål, kan være kandidater.

Boliger og funksjonsbygg kan inngå som underformål, men ikke fremstå som hoveddelen av prosjektet.

Bygget må være tatt i bruk før nominering for å kunne vurdere alle kriteriene godt nok

Prosjektet skal være et forbilde med overføringsverdi som kan inspirere andre til å strekke seg lenger for å bidra til positiv utvikling, høy kvalitet og læring til nytte for næringen og samfunnet.

Prosjektet skal levere på alle tre dimensjoner av bærekraft:

Sosialt/Samfunnsmessig

Prosjektet skal i sin utforming og gjennom sitt innhold vise at det tilfører området og nabolaget en verdi, inngår på en god måte i en større helhet, og i sin utforming viser at den menneskelige dimensjon for brukere av bygget og området rundt er godt ivaretatt. Tilfører positivt stedsidentitet.

Fysisk miljø/klima

Prosjektet skal være miljø- og klimaeffektivt. Det kan premieres for innovative og nyskapende tekniske og arkitektoniske løsninger som er miljø og klimamessig bærekraftige over tid. Det er det helhetlige klimagrepet som skal vurderes, og transformasjon og gjenbruk kan tillegges særlig vekt.

Økonomisk

Prosjektet skal kunne vise til en sunn økonomi i form av en forsvarlig avkastning på investert kapital for eier.

Teksten er hentet fra Norsk Eiendom.