Planforslaget for Eckbos Have er klart

Jegerveien 4 er en unik eiendom på Ris i Oslo. I planforslaget som nå er sendt inn skal den ærverdige sveitservillaen på tomten tilbakeføres, og 22 store leiligheter fordelt på fem villabygg bygges. Dette blir et prosjekt i særklasse.

Øverst på tomten ligger den ærverdige sveitservillaen «Villa Høva», datert fra slutten av 1800-tallet. Villaen har vært gjenstand for flere påbygg og ombygginger opp gjennom historien. Prosjektet Eckbos Have innebærer tilbakeføring av sveitservillaen til sitt opprinnelige uttrykk, samt etablering av 22 nye, store leiligheter fordelt på fem villabygg.

Dette er et boligprosjekt i særklasse.

Kjersti HaagaasLeder for Bolig- og byutvikling, Vedal

– Det er egentlig litt merkelig at villaen ikke ligger på gul liste, men den har vært gjenstand for flere påbygg og mindre heldige tilbygg opp gjennom historien. Det skjemmende tilbygget fra 60 tallet er planlagt revet, slik at Villa Høva igjen kan blomstre og få den plassen bygget fortjener, sier Kjersti R. Haagaas, Leder for Bolig- og byutvikling i Vedal.

Unike villabygg tilpasset omgivelsene

Den nye bebyggelsen plasseres langs Jegerveien i øst og i randsonen av eiendommen mot syd. De nyetablerte leilighetene vil få en optimal plassering med tanke på sol- og utsiktsforhold. Volumene faller naturlig med terrenget slik at det oppstår etasjevis avtrapping som danner ulike sekvenser av rom og frodige oppholdssoner. Dette vil skape et variert fasadeuttrykk med villapreg.

Aktuelt -

– Dette er et boligprosjekt i særklasse. Det er ikke så ofte å se slike prosjekter i Oslo, og det er gøy å kunne tilby boligmarkedet noe helt spesielt. Allerede har mange kontaktet oss for å høre mer om prosjektet, sier Haagaas.

Hageanlegg med gode kvaliteter

Ambisjonen er å skape et helhetlig hageanlegg som forsterker naturkvalitetene på stedet. Ny bebyggelse skaper sammen med eksisterende bebyggelse en tydelig innramming av hagen. Dette blir et fellesanlegg til glede for både fremtidige beboere og selskapslokalets gjester. Forslaget baserer seg på bevaring av de flotteste trærne på eiendommen, slik at hageanlegget får en majestetisk karakter.

(...) det er gøy å kunne tilby boligmarkedet noe helt spesielt.

Kjersti HaagaasLeder for Bolig- og byutvikling, Vedal
Aktuelt -

Lyttet til naboer

Parkering fra selskapslokalets gjester har tidvis vært en belastning for smågatene og nærmiljøet. Nå flyttes parkeringen under bakken.

– Etter flere medvirkningsrunder fikk vi mange nyttige innspill fra naboene. Parkeringssituasjonen har vi tatt på alvor og legger til rette for parkeringsplasser i garasjeanlegget under bakken, også for sveitservillaen, sier Haagaas.

Planforslaget er overlevert og skal snart legges ut på offentlig høring.

Prosjektbeskrivelse
  • Prosjektet eies av Vedal Investor AS og Forenede Industrier AS
  • Tomt på 8 000 kvm BRA
  • Tilbakeføring av Villa Høva
  • 22 store leiligheter fordelt på fem villabygg
  • Parkeringsanlegg under bakken for både boliger og selskapslokale
  • Stort hageanlegg med bevaring av eksisterende trær

Les om flere av Vedal sine boligprosjekter her