Planforslaget for nye Årvolltunet er klart

– Vi har vært gjennom en lengre prosess hvor målet har vært å lytte til lokalmiljøet og skape et boligprosjekt som vil videreføre Årvoll som et fantastisk nærmiljø med naturen som nærmeste nabo. Vi er overbevist om at dette vil bidra til positiv stedsutvikling på Årvoll, sier Kjersti R. Haagaas, Leder for bolig- og byutvikling i Vedal.

Oslo har behov for flere boliger

Den 30 mål store tomten i Østreheimsveien 28A har skapt mye engasjement og debatt gjennom årene, og store deler ligger i dag som et åpent sår i landskapet. Naboene har ergret seg over et farlig og lite innbydende steinbrudd med stengte byggegjerder over mange år.

Vi er overbevist om at dette vil bidra til positiv stedsutvikling på Årvoll.

Kjersti R. HaagaasLeder for bolig- og byutvikling i Vedal

– For oss er det viktig å ta nærmiljøet på alvor, og samtidig anerkjenne at Oslo har behov for flere boliger. Vi har lyttet og invitert lokalmiljøet inn for å bli kjent med og gi innspill til prosjektet allerede før innsendelsen ble gjort, sier Haagaas.

Tomten har noen unike kvaliteter som gjør den svært velegnet for boligutvikling. Arealet ligger høyt og fritt, med skianlegg og innfallsport til skogen helt inne på tunet. Noe vi merket oss var at nærmiljøet ønsket seg gode møteplasser, og var opptatt av at overgangen fra boligområde til skog skulle være gradvis og naturlig.

Hold deg oppdatert på hva som skjer på Årvolltunet her

For oss er det viktig å ta nærmiljøet på alvor, og samtidig anerkjenne at Oslo har behov for flere boliger.

Kjersti R. HaagaasLeder for bolig- og byutvikling i Vedal

– Et av grepene i det nye planforslaget er bla. å bevare de delene av tomten som fortsatt har naturverdier igjen for å sikre variasjon i landskapet. Disse områdene er i dag ikke tilgjengelig for ferdsel og prosjektet bedrer på dette med gjennomgang, naturlek og opphold, sier Haagaas,

Sentralt i prosjektet planlegges i tillegg en offentlig plass med et grendehus for sosiale samlinger og aktiviteter for både beboere og naboer. Plassen kan bli et naturlig stoppested ved stien inn i skogen og i foten av Grefsenkleiva skianlegg. Her legges det opp til aktivitetsbasert samvær som petanque-bane, sykkelbane for barn om sommeren, en liten skøytebane om vinteren og evt. treningsapparater etter endt løpetur i marka. I grendehuset blir det også plass til en liten delingssentral for gjenbruk og evt. utlån av utstyr.

Plass til mennesker og natur

– Vi har vært opptatt av å skape en variasjon i boligsammensetning som treffer et mangfold av beboergrupper. I kombinasjon med allmennyttige funksjoner og attraktive uteområder mener vi forutsetningene for et godt sosialt bomiljø er til stede og vil bidra til en den positive stedsutvikling som hele tiden har vært vårt mål, sier Haagaas.

Aktuelt -

Aktuelt -

Til sammen planlegges det for at Årvolltunet inneholder ca. 250 boenheter, og prosjektet vil i stor grad preges av større enheter og rause grøntarealer. En andel rekkehus vil i tillegg gi en god overgang fra småhusområdet og nabobebyggelsen.

– Vi har lagt opp til svært moderat utnyttelse av tomten, og mener dette vil være positivt av hensyn til både natur og nærmiljø. Nå ser vi frem til offentlig ettersyn og høring, der alle skal få muligheten til å komme med sine innspill, sier Haagaas.

Kort om prosjektet
  • Heleiet prosjekt av Vedal
  • Tomt på 28 000 kvm BRA
  • 250 boliger fordelt på leiligheter og rekkehus. Større 4-roms leiligheter og rekkehus utgjør 64 prosent av prosjektet.
  • 840 sykkelparkeringsplasser og parkeringsanlegg under bakken og i henhold til forslag for ny norm
  • Nyplanting av trær
  • Fossilfri byggeplass
  • Grendehus som er tilgjengelig for hele nærmiljøet
  • Utleiesentral for praktiske formål
  • Liten sykkelbane/skøytebane og tuftepark