Praksisstudenter fra Fagskolen Oslo

Før påske hadde vi fire kunnskapsrike og faglig dyktige studenter på praksis hos oss i Vedal. Studentene går på Teknisk Fagskole i Oslo, retning bygg, og har gjennom studiet to uker obligatorisk praksis som en del av utdanningen. Tilbud om praksisplass til studenter er en viktig del av Vedal sin rekrutteringspolicy. Det er en unik anledning for oss til å bli bedre kjent med studentene og ikke minst for dem til å bli bedre kjent med Vedal.

Lang tradisjon for praksisstudenter

I Vedal har vi lang tradisjon, og gjort oss gode erfaringer med sommer- og vinterstudenter fortrinnsvis fra NTNU og NMBU. Den senere tiden har vi også knyttet oss nærmere til blant andre Fagskolen Oslo gjennom bedriftspresentasjoner og tilstedeværelse under karrieredagene. De siste årene har også tilbud om praksisplass blitt en del av dette samarbeidet. Med bakgrunn i fag som eksempelvis tømrer, murer og blikkenslager har studentene en kompetanse og bakgrunn som er uunnværlig for en bedrift som Vedal.

Kombinasjonen av praktisk erfaring og det de lærer på Fagskolen er svært viktig for oss.

Ingrid Sogn LienHR-ansvarlig

– Studentene har en unik bakgrunn som er relevant for oss i Vedal. Kombinasjonen av praktisk erfaring og det de lærer på Fagskolen er svært viktig for oss, sier Ingrid Sogn Lien, HR-ansvarlig Vedal

Erfaringsutveksling og læring begge veier

Alle de fire studentene ble bedre kjent med Vedal gjennom en bedriftspresentasjon som ble avholdt for 2- klasse bygg, høsten 2022. Klassen ble invitert ut på et de operative prosjektene våre i Bispevika. Der fikk de en presentasjon av det største landbaserte prosjektet som har vært i Norge de siste årene, nemlig Økern Portal. Videre fikk de en presentasjon av prosjektet Clemenskvartalet, samt en befaring ute på byggeplassen.

Aktuelt -

 

Jeg var også veldig spent på om miljøet i teamet ville være like bra som jeg fikk inntrykk av under presentasjonen i Bispevika - til min overraskelse var det bedre.

TrymPraksisstudent

Magnus R., hvorfor ville du ha praksisplass i Vedal?

– Under bedriftspresentasjonen fikk vi et innblikk i hvordan det er å drive en stor byggeplass. Jeg ble imponert over kontrollen Vedal har i prosjektet og planleggingsarbeidet som var gjort. Da tenkte jeg at det kunne være lærerikt å ha praksis på et prosjekt av en størrelse som prosjektene til Vedal.

Hva med deg Trym?

– På bedriftspresentasjonen fikk jeg et lite innblikk i en verden jeg syntes virket veldig spennende. Jeg fikk også et veldig godt inntrykk av miljøet og kulturen hos Vedal. De ansatte jeg fikk muligheten til å prate med virket både dyktige i jobben sin og imøtekommende for spørsmål. Jeg fattet en umiddelbar interesse, så når jeg da fant ut av at det var mulighet for en utplassering, kastet jeg meg på og søkte med en gang.

– Jeg var også veldig spent på om miljøet i teamet ville være like bra som jeg fikk inntrykk av under presentasjonen i Bispevika – til min overraskelse var det bedre.

Erfaring satt ut i praksis

Trym, du er utdannet Blikkenslager med Svennebrev og har ca. syv års erfaring. Hvordan har du blitt tatt imot, og har prosjektet, Poppelhagen, dratt nytte av din bakgrunn og kompetanse? 

Aktuelt - Jeg har lært noe nytt hver dag, og for å toppe det hele har teamet vist stor interesse for min kompetanse og ønsket innspill i ulike deler av prosjektet som relaterer til min bakgrunn. Det er selvsagt veldig tilfredsstillende når du kan bidra med kunnskap, og spesielt når det ikke bare blir godt mottatt, men også oppmuntret.

Jeg har lært noe nytt hver dag, og for å toppe det hele har teamet vist stor interesse for min kompetanse og ønsket innspill i ulike deler av prosjektet som relaterer til min bakgrunn. Det er selvsagt veldig tilfredsstillende når du kan bidra med kunnskap, og spesielt når det ikke bare blir godt mottatt, men også oppmuntret.

Med 12 år i bransjen og med mye erfaring fra produksjonssiden, som blant annet tømrer, bas og anleggsleder. Hvordan har det vært å komme til Vedal og prosjektet «Veksthuset», i Urtekvartalet, Magnus R.?

Praksisen så langt har vært utrolig gøy! Det er veldig godt å se at det jeg lærer på skolen kommer til stor nytte ute på byggeplass. Jeg har blitt veldig godt tatt imot av alle, og føler at jeg har fått en plass som er noe mer enn et påheng som bare følger etter.

Aktuelt - Praksisen så langt har vært utrolig gøy! Det er veldig godt å se at det jeg lærer på skolen kommer til stor nytte ute på byggeplass. Jeg har blitt veldig godt tatt imot av alle, og føler at jeg har fått en plass som er noe mer enn et påheng som bare følger etter.

– Jeg får arbeidsoppgaver som er viktig for driften, både for de to ukene jeg skal være her, men som også kommer til å ha en effekt etter jeg er ferdig. Jeg har blant annet gjort mengdeuttak av antall kvadratmeter lecavegger i kjeller, hulltaking for kjerneborer, og nå jobber jeg med rekkverk og håndløpere i bygget. Det gjør at jeg får et eierskap i prosjektet som jeg syns er veldig motiverende!

– Jeg har lite erfaring med nybygg som er så stort og komplekst som dette fra før, og jeg må si fremdriftsplanleggingen og kontrollen de har på logistikken på plassen imponerer meg.

Intensiv periode med mye læring

To uker er jo ikke så lang tid. Du har vært på et stort logistikkbygg, World Seafood Center, på Gardermoen Magnus F. Hvordan har praksisen vært?

Praksisen så langt har vært veldig positiv. Jeg ble tatt godt imot og fikk raskt inntrykk av at de hadde en plan for meg. Jeg har fra starten av fått arbeidsoppgaver som har vært veldig lærerike og utfordrende.

Aktuelt - Praksisen så langt har vært veldig positiv. Jeg ble tatt godt imot og fikk raskt inntrykk av at de hadde en plan for meg. Jeg har fra starten av fått arbeidsoppgaver som har vært veldig lærerike og utfordrende.

– Jeg har deltatt på ulike møter, som oppstartsmøter med nye underentreprenører og fremdrifts- og koordineringsmøter. Jeg har også kjørt kvalitetssikring på snekker- og tømrerarbeider, kontrollert endringsmeldinger, fulgt opp underentreprenører, gått vernerunder og ferdigbefaringer.

Jeg ble tatt godt imot og fikk raskt inntrykk av at de hadde en plan for meg.

Magnus F. Praksisstudent

– Praksisen har gitt mersmak og jeg er enda mer sikker på at det er dette jeg vil jobbe med fremover. Er det noe som har vært negativt er det at praksisperioden bare er over 2 uker – jeg skulle gjerne vært her lengre.

Peder, du sier du har fått lov til å være med på alt du ønsker, samt fått oppgaver fra dag én. Du spesifiserte at du ønsket innblikk i arbeidsoppgavene til de forskjellige rollene i Vedal, og å få en bedre forståelse av hvordan en arbeidshverdag ser ut. Føler du at du har fått det?

Aktuelt - Jeg har virkelig blitt kastet ut i det, og har til og med fått være stedfortreder når en av entrepriselederne skulle på ferie den andre uken i praksisperioden. Jeg har fulgt opp riggen, malerentreprenøren og teppe- og gulventreprenøren, noe som krever mye koordinering og planlegging. Selv om jeg har fått oppfølgingsansvaret har jeg fått god støtte og veiledning hele veien.

Jeg har virkelig blitt kastet ut i det, og har til og med fått være stedfortreder når en av entrepriselederne skulle på ferie den andre uken i praksisperioden. Jeg har fulgt opp riggen, malerentreprenøren og teppe- og gulventreprenøren, noe som krever mye koordinering og planlegging. Selv om jeg har fått oppfølgingsansvaret har jeg fått god støtte og veiledning hele veien.

– Som tidligere tømrer har det vært uvant å ikke være på den utførende siden av en jobb, men det har vært veldig spennende og lærerikt å være den som skal følge opp. Samtidig har min tidligere erfaring gjort at jeg ikke begynte på «bar bakke», noe som har hjulpet meg å komme fort i gang.

Det har vært veldig spennende og lærerikt.

PederPraksisstudent