Stortorvet 7 vant Cityprisen 2024

Det var under den nasjonale Citykonferansen i Oslo torsdag 15. februar at bransjeforeningen Norsk Eiendom delte ut den årlige Cityprisen for 27. gang. Prisen skal gå til en eiendomsaktør som har strukket seg litt lengre for sitt nybygg eller rehabiliteringsprosjekt. Vinneren skal bidra til å utvikle bedre bygg, byer og tettsteder.

Aktuelt - Schage Eiendom, Dark Arkitekter og Vedal under prisutdelingen

Schage Eiendom, Dark Arkitekter og Vedal under prisutdelingen

Foto: Carine Bjørvik Andersen

Juryens beskrivelse av prosjektet

«Prosjektet består av en omfattende transformasjon av et helt kvartal med svært kompleks bygningsmasse, og kun 3.500 m2 nybygg. Likevel sikrer prosjektet en stor økning i antall arbeidsplasser i sentrum, noe som sikrer god grønn mobilitet til arbeidsplasser. Bilens plass i kjeller har også måttet vike for sykler og garderobefasiliteter.

Gjenbruk av fem historiske bygninger fra ulike tidsperioder og med varierende dekkehøyder har blitt koblet sammen med imponerende nøyaktighet og skreddersydde løsninger. Bygningsmassen er i seg selv labyrintisk, men gjennom et tydelig og stramt arkitektonisk grep sikrer man at byggene fremstår som en god helhet. Særlig atriet og trappen, som binder byggene sammen, bidrar til dette som et nytt og elegant arkitektonisk element. Samtidig bidrar en viss generalisering i utformingen av lokalene til å gjøre bygget mer robust og fleksibel. Det er en gjennomgående høy kvalitet i utførelse og materialbruk, og integrasjonen av historiske kvaliteter, som de historiske trapperommene, er spesielt vellykket.»

«Bygget oppleves som svært godt av brukerne, som demonstreres ved at det er svært liten bruk av hjemmekontor og et yrende liv i alle etasjer. Det er også lagt vekt på å tilgjengeliggjøre takarealene for publikum gjennom etablering av en takterrasse og restaurant. Prosjektet er et eksempel på «sort belte» i eiendomstransformasjon, utført av et relativt lite eiendomsselskap, som likevel har hatt utholdenhet, mot og muskler til å gjennomføre et komplisert prosjekt med høy kvalitet.»

Tekst: Dag Jørgen Saltnes

Vedal sin rolle

For byggherre Schage Eiendom AS har Vedal bistått gjennom prosjektets ulike faser med blant annet utvikling, byggesak, prosjektplanlegging og gjennomføring.

Vedal Prosjekt har vært involvert i prosjektet helt fra starten, og bidratt med prosjekt- og prosjekteringsledelse i tidligfase. I gjennomføringsfasen har Vedal Prosjekt fungert som byggherrens prosjektleder samt ivaretatt leietakerkoordinering. Vedal Prosjekt har også hatt rollen som byggherrens representant i henhold til Byggherreforskriften.

Teamet fra Vedal Prosjekt har hatt en nøkkelrolle når det gjelder å følge opp leietakerprosessene og sørge for at leietakerernes ønsker og behov planlegges og koordineres gjennom alle ledd frem til ferdig produkt.

Selve gjennomføringen av prosjektet er utført av Vedal Entreprenør som totalentreprise i samarbeid. Modellen gir byggherren stor fleksibilitet i planlegging og gjennomføring av prosjektet. Den er spesielt egnet for prosjekter med stor usikkerhet og kompleksitet ettersom den muliggjør tidlig involvering av totalentreprenør. Samtidig gir den større muligheter for påvirkning gjennom hele prosessen.