Telegrafen er nominert til Cityprisen 2021

Rehabiliteringsprosjektet i Kongens gate 21 er nominert til Cityprisen 2021 som deles ut av Norsk Eiendom. Vedal har vært ansvarlig for utvikling og gjennomføring av prosjektet i tett samarbeid med partnerne Malling og Tristan.

Aktuelt -

Den gangen Telegrafen sto ferdig i 1924 var det som nytt hovedkontor for Telegrafvesenet. Store deler av bygningen er fredet og bevart. I tett dialog med Byantikvaren og planmyndighetene i Oslo er bygget nå tilbakeført til fordums prakt. Bygget har topp moderne kontorlokaler og et attraktivt bygulv, i god harmoni med byggets opprinnelige kvaliteter. Det er brukt holdbare materialer som marmor og granitt. Historiske detaljer som fresker og takmalerier er bevart og er igjen gjort tilgjengelig for publikum.

Aktuelt -

Telegrafbygningen, som det i sin tid ble kalt, opptar et helt kvartal og består av ca. 25 000 kvm. På gateplan, som utgjør 3 200 kvm, åpner et variert tilbud av opplevelser, arrangementer og bevertning.  Målsetningen er å skape et urbant samfunnshus til glede for byens innbyggere.

Aktuelt -

Den prestisjetunge prisen deles ut ved Citykonferansen 22. juni 2021. Formålet med prisen er å premiere utbyggere som gjennom sitt arbeid strekker seg lengre med sine nybygg og rehabiliteringsprosjekter for å skape verdi for brukere og byens innbyggere. Årets pris er den 24 i rekken.

I Vedal er vi opptatt av ansvarlig og positiv byutvikling.  Rehabilitering, modernisering og bevaring av eksiterende bygninger som Telegrafen er nettopp det.. Med dyktige medarbeidere og gode samarbeidspartnere er vi i stand til å ta på oss de mest kompliserte byutviklingsprosjektene, og sammen utvikler vi Oslo by.

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her

Ved tildeling av prisen gis poeng for følgende kriterier
  • Prosjektet skal i sin utforming og gjennom sitt innhold vise at det har tilført området og allmenheten en verdi
  • Prosjektet skal i sin utforming vise at den menneskelige dimensjon er godt ivaretatt og at det på en positiv måte fremstår som del av et større hele både funksjonelt og estetisk
  • Prosjektet skal være miljø- og klimaeffektivt og det skal premieres der det kan sannsynliggjøres at reelt energiforbruk er i samsvar med beregnet energiforbruk. Til hjelp for vurderingen av prosjektets miljømessige yteevne, kan juryen også støtte seg til kriteriene i BREAM-NOR
  • Prosjektet skal kunne vise til en sunn økonomi for eier
  • Det kan premieres for arkitektoniske grep og detaljer som antas å fremstå bærekraftige over tid
  • Det kan premieres for dokumentert brukertilfredshet
  • Det kan premieres for universell utforming der funksjonelle og kreative løsninger er tatt i bruk.

Det er opp til juryen å vektlegge de ulike kriteriene og juryens dom er suveren og endelig.

Prosjektet skal ikke være et rent boligprosjekt, men kan godt omfatte boliger, og det er en forutsetning at prosjektet er tatt i bruk ved nominering.