Telegrafen er vinner av Cityprisen 2021

Den prestisjetunge Cityprisen ble utdelt ved Citykonferansen 2. september. Der ble det klart at seieren gikk til rehabiliteringsprosjektet Telegrafen i Kongens gate 21.

Telegrafen, også kjent som Telegrafbygningen, utgjør et helt kvartal i Kvadraturen i Oslo, mot gatene Kongens gate, Prinsens gate, Nedre Slottsgate og Tollbugata. Den eldste, og største delen av bygningen sto ferdig i 1924 og er tegnet av rådhusarkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson. Kvartalet ble fullført i 1966 med et karakteristisk hjørnebygg, tegnet av en av datidens toneangivende arkitekt i Norge, Nils Holter. Kvartalet er regulert til bevaring og av Byantikvaren i Oslo definert som fredningsverdig i kraft av å være en statlig monumentalbygning.

EPISO 4, et fond forvaltet av Londonbaserte Tristan Capital Partners, Malling og Vedal kjøpte kvartalet i 2016 av Telenor. Bygningen hadde lenge hatt svært begrenset bruk, helt siden Telenor etablerte sitt nye hovedkontor på Fornebu på begynnelsen av 2000-tallet. Kvartalet framstod lukket mot sine omgivelser, og har bidratt til å bremse utviklingen av økt byliv i Kvadraturen. Telegrafen var en stor og viktig arbeidsplass i Oslo Sentrum opp gjennom 1900-tallet og det har vært en viktig målsetting for eierne at Telegrafen på nytt skal fylles med mennesker og arbeidsplasser. Planen var å skape et moderne kontorprosjekt med et attraktivt bygulv, til glede for Oslos innbyggere. Kvartalet er nå fylt med mennesker og 900 kontorbrukere fra blant annet Norconsult, Bane Nor og Nordic- Office of Architecture har sin arbeidsplass i bygget. Bygulvet består nå av Oslos nyeste tilskudd av aktivitetsbasert uteliv og inspirerende samlingsrom på hele 3.200 kvm. Telegrafen Oslo består av seks moderne og fleksible arrangementslokaler og fem unike barer. Med arbeidsplassene og bygulvet bringer kvartalet lys og liv, både på dagtid og kveldstid, og er en vesentlig bidragsyter til en videre positiv utvikling av Kvadraturen.

Juryens begrunnelse:

Eierne bak årets vinnerprosjekt har virkelig våget å strekke seg lengre enn normalt, og har gjennom hele prosessen holdt fast ved et høyt ambisjonsnivå og evne til å finne gode løsninger på hindringer og utfordringer.

Prosjektet har vært drevet frem av viljen til kommersiell suksess for utvikler, sammen med et ønske om å gi et bidra til samfunnet gjennom fokus også på andre bunnlinjer enn de økonomiske. Vi har fått et prosjekt som gjenbruker og videreutvikler en eksisterende eiendom med en forhistorie preget av helt andre typer funksjoner enn de som fyller prosjektet i dag.

Med stor dynamikk og kreativitet har kompetente partnere, eiere og leverandører sammen utviklet et solid og overraskende prosjekt. Gjennom konstruktiv og åpen myndighetsdialog er det funnet løsninger på vernehensyn og krav som løfter prosjektet fremfor å senke kvaliteten.

Vinnerprosjektet demonstrerer vilje til å legge inn ekstra innsats og investeringer, at det å lete etter den riktige løsningen fremfor å velge den enkle, kjente, også er lønnsomt.

Gjennom sitt pågangsmot, høye sosiale ambisjoner og vilje til å lete til man finner de gode løsningene – er årets vinner et prosjekt med stor overføringsverdi også til prosjekter i mindre skal og med mindre eksponering.

Sitater:

«Den omfattende ombyggingen har hatt svært høy kompleksitet, hvor bevaring, riving, ombygging, nybygging og restaurering har foregått parallelt. Det var vesentlig å få til et konstruktivt samarbeid med både Plan og bygningsetaten og Byantikvaren. Med planen om å videreføre og foredle bygningens utforming og kulturhistoriske verdi, har man oppnådd en veldig god prosess med offentlige etater. Utformingen er gjort i tett og løpende dialog med Byantikvaren», sier Paal Andrè Slette, prosjektleder for Vedal Entreprenør.

«En monumentalbygning i sin tid tegnet av Norges fremste arkitekter har blitt respektfullt rustet for framtiden, på nytt gjort tilgjengelig for byen og vi er stolte over å ha rehabilitert et bygg som tilfører så mye til Kvadraturen. Brukerne av eiendommen vil nå kunne oppleve at et eldre bygg med kvaliteter som marmortrapper, fresker, granittfasade, enorme lysekroner og uvanlig generøse bygningsvolumer eksisterer i god harmoni med moderne teknikk og arkitektur. Ekspedisjonshallen, som før var et viktig offentlig rom, er gjenåpnet for byen og på gateplan finnes et variert tilbud av opplevelser, arrangementer og bevertning. Vi er takknemlige for samarbeidet med alle våre partnere, rådgivere og offentlige myndigheter og ser frem til å gjøre lignende prosjekter i fremtiden», sier Halvor Sand, på vegne av Tristan Capital Partners.

«Bygningen har en verdighet og soliditet som har vært bestemmende for de arkitektoniske grep som har blitt tilført. En viktig del av ombyggingen har vært å avdekke opprinnelige kvaliteter samtidig med at bygningen har fått en helhetlig utforming og materialbruk. Bygningens opprinnelige kvaliteter skal fortsatt spille hovedrollen. I størst mulig grad har man søkt å gjenbruke og restaurere bygningsdeler framfor å rive og bygge nytt», sier Kristoffer Moe Bøksle, representant for KIMA Arkitektur.

«Å vinne den prestisjetunge Cityprisen 2021 er en viktig annerkjennelse. Det gir oss bekreftelse på at vi har oppnådd vår målsetning om å skape en attraktiv og åpen møteplass for byens innbyggere. Samtidig som vi har revitalisert en viktig arbeidsplass for dagens moderne kontorbrukere. Vi benytter anledningen til å takke for et flott samarbeid mellom byggherre, entreprenør, leverandører, arkitekter, rådgivere, leietakere og ikke minst med offentlige myndigheter», sier Peter Malling.

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her

Fakta:

  • Telegrafen stod opprinnelig ferdig i 1924, da som nytt hovedkontor for Telegrafvesenet
  • Bygget er tegnet av Oslo rådhus-arkitektene Arnstein Arneberg og Magnus Poulsson, samt Nils Holter som tegnet tilbygget i det ene hjørnet i 1966. (Kalt Holter- hjørnet).
  • Bygningen opptar et helt kvartal med et totalt areal på 25.000 kvm.
  • Kvartalet er regulert til bevaring og er av Byantikvaren definert som fredningsverdig i kraft av å være en statlig monumentalbygning.
  • Eiendommen har gjennomgått en totalrehabilitering som ble ferdigstilt i 2020.
  • Byggherre for prosjektet var K21 Holding AS, eiet av Tristan, Malling og Vedal.
  • Rehabiliteringen ble gjennomført som en totalentreprise i samarbeid med Vedal Entreprenør med en entreprisekostnad over 650 mill.
  • KIMA arkitektur har vært ansvarlig arkitekt for ombyggingen.
  • Gateplan utgjør ca. 3.200 kvm og er åpent for publikum med eventlokaler, restauranter, barer og spill.
  • Øvrig deler av bygget er kontorlokaler for blant annet Bane Nor, Norconsult og Nordic- Office of Architecture.