Vannkunsten kåret til Årets Bygg 2021

Det unike boligprosjektet på bryggekanten i Bjørvika ble på Byggedagene 2022 kåret til Årets Bygg 2021. I juryens begrunnelse heter det seg blant annet; «Vannkunsten skilte seg ut som et unikt prosjekt på flere måter. Det har en særegen utforming og plassering og har gitt nærområdet noe helt nytt – selve prosjektet er blitt en attraksjon i seg selv.»

Foto: Oslo S Utvikling

Aktuelt -

Vedal sin rolle

På oppdrag og i samarbeid med byggherre Oslo S Utvikling (OSU) har Vedal Prosjekt vært ansvarlig for prosjektledelse og -utviklingen frem til rammesøknad. I regi av Vedal Prosjekt ble de kompliserte grunnarbeidene med utgraving, spunt og arbeidsplattform gjennomført i byggherrestyrte delentrepriser. Detaljprosjektering og utførelse fra og med pelearbeider til og med ferdigstillelse av punkthusene og havnepromenade ble så gjennomført som totalentreprise i samspill med AF-Byggfornyelse.

Et særegent prosjekt, som vi er veldig stolte av å ha bidratt til.

Øystein Farstad Valdø

– Dette var en fortjent seier, synes vi. Vannkunsten har vært et unikt og komplisert prosjekt hvor alle parter har blitt utfordret i alle faser av prosjektet. Vi har fått brukt alt vi har kunnet, og også lært utrolig mye nytt. Kompliserte grunnforhold, oppretting av tørr byggegrop og vanntett kjeller, bygging i og ved vannet, unik geometri og materialitet har vært noen av utfordringene som prosjektet har møtt underveis. Dette er nettopp faktorer som har gjort Vannkunsten til et særegent prosjekt, som vi er veldig stolte av å ha bidratt til, sier Øystein Farstad Valdø, prosjektleder fra Vedal Prosjekt.

Aktuelt -

– Bjørvika er et spennende og langsiktig byutviklingsområde hvor vi har samarbeidet med OSU i underkant av 20 år. I Vedal skal vi være med på de største og mest komplekse eiendoms- og byggeprosjektene innenfor vårt geografiske område. Vi må også få benytte anledningen til å takke OSU for det gode samarbeidet og tillitten gjennom mange år, sier Farstad Valdø i Vedal Prosjekt.

En høythengende utmerkelse

Juryleder Kari Sandberg har ledet arbeidet og har sittet i juryen for Årets Bygg og Årets Anlegg gjennom flere år, og hun ser flere positive trekk ved årets kåring.

– Prisen henger høyt. Det er en helhetspris hvor prosjektene skal ha dokumentert fremragende gjennomføring i henhold til en rekke sentrale punkter, blant annet fremdrift, HMS, miljø, kostnadskontroll og samarbeid i byggeprosessen. I tillegg skal prosjektene som kommer til finalen fremstå som et forbildeprosjekt som viser gode eksempler på både byggeskikk, arkitektur, HMS og miljø og selvsagt en god kvalitet på totalproduktet, sier jurylederen.

Vannkunsten skilte seg ut som et unikt prosjekt på flere måter. Det har en særegen utforming og plassering og har gitt nærområdet noe helt nytt – selve prosjektet er blitt en attraksjon i seg selv.

Juryens begrunnelse

– Det leveres stadig flere prosjekter som svarer ut helheten i kriteriene som ligger i Årets Bygg. Det er dermed en krevende oppgave å sitte i juryen for å finne frem til de aller beste prosjektene. Men det er mye god kompetanse i juryen, og vi er godt fornøyde med prosjektene som kom helt til finalen, og ikke minst Vannkunsten som ble stående igjen som årets vinner, sier Sandberg.

Unike Vannkunsten

Prosjektet er tegnet av danske Tegnestuen Vandkunsten, og består av 215 leiligheter fordelt på ni hus i tre forskjellige størrelser. De høyeste byggene har åtte etasjer og boligene nærmest vannet har fire til seks etasjer. De største leilighetene går over to plan, og har en takhøyde på opptil syv meter. Både saltakene og veggene er kledd i norsk skifer. I tillegg er det en rekke detaljer i eik, blant annet rundt vinduene.

Aktuelt -

Vannkunsten består av både av boligbebyggelse, parkeringskjeller og næring i første etasje, og er på til sammen 31 196 kvadratmeter. Prosjektet er bygget med strenge miljøkrav og er designet for Breeam-Nor Very good. Norconsult har bidratt med prosjekteringsledelse og bygningsfysikk, Grindaker har vært landskapsarkitekt, og Multiconsult har bidratt som rådgiver innen geoteknikk og akustikk. I tillegg har dr.techn. Olav Olsen og Fokus Rådgivning bidratt som rådgivere på bygg- og brannteknikk .

Det er Byggedagene og Byggeindustrien som står bak kåringen av Årets bygg 2021. De andre nominerte var Munch, Universitetsgata 2 og Pressens hus i Oslo samt Tønsbergprosjektet Somatikkbygget.

Interessert i flere av våre prosjekter? Les mer her.