Vedal og fond forvaltet av Clarksons Platou kjøper Magasinet i Drammen

Vedal har sammen med fondet «Oslo Opportunity II AS», forvaltet av Clarkson Platous Real Estate Investment Management, kjøpt Magasinet kjøpesenter. Sammen ønsker de nye eierne å bidra til en positiv fornyelse av sentrumsområdet i Drammen.

Foto: NyeBilder og Malling & Co

Spennende utviklingsprosjekt

– Vedal har et langsiktig perspektiv, og ser et spennende potensiale i en eiendomsmasse som er moden for respektfull fornyelse og utvikling. Magasinet er med sin kompleksitet, sammensetning og tekniske utfordringer et typisk Vedal-prosjekt. Vi vil fokusere på forutsigbarhet for eksisterende brukere og publikum, og ser frem til en utviklingsprosess som vil være med på å gjøre denne delen av Drammen sentrum enda mer attraktiv, sier Egil André Mortensen i Vedal.

Vedal har et langsiktig perspektiv, og ser et spennende potensiale i en eiendomsmasse som er moden for respektfull fornyelse og utvikling.

Egil André MortensenVedal

De to aktørene har et felles mål om å forsterke kvartalet som et urbant samlingspunkt for publikum, besøkende og beboere. Eiendommene består av en variert bygningsmasse, hvorav flere av disse har en historisk verdi. Sammen med arealene til Stiftelsen Børsen i Børsengården fungerer i dag byggene som et kjøpesenter. Ved at Nedre Storgate 2 (Lyche-gården) også overtas, har man en gylden mulighet til å se arealene på begge sider av «glassgården» i sammenheng og gjøre et helhetlig bymessig grep.

Aktuelt - Foto: NyeBilder og Malling & Co

Foto: NyeBilder og Malling & Co

– I en by med stor vekst blir dette et spennende og viktig prosjekt som vil bidra til å understøtte Drammen kommunes mål om å utvikle byen «innenfra og ut». Den sentrale beliggenheten i hjertet av Drammen er unik, og vi vil utvikle eiendommen i tråd med de strategiske målene for området. Vi vil blant annet bidra til nye møteplasser og inkluderende byrom, sier Joachim Bentserud Wingerei CEO i Clarksons Platou Real Estate Investment Management.

Samarbeid og fremdrift

– Vedal sin forretningsmodell er basert på samarbeid. Vi har hatt flere prosjekter sammen med Clarksons Platou. De er for oss en riktig samarbeidspartner som deler våre ambisjoner for eiendommen og samtidig utfyller vår kompetanse på en god måte, sier Bjørn Vedal i Vedal.

Fremover vil man ha fokus på å opprettholde aktivitet og drift av senteret. Parallelt med dette vil man igangsette en prosess hvor utviklingspotensial og rammebetingelser vil bli nøye vurdert i samråd med kommunens planmyndigheter. Det er på nåværende tidspunkt for tidlig å si noe mer konkret om når de nye planene for eiendommen vil foreligge. Det er inngått en langsiktig forvaltningsavtale med Alti- kjeden som vil sørge for profesjonell drift av senteret og håndtering leietagerne.

Clarksons Platou Project Finance har vært rådgiver for kjøperne.

Kontaktperson på vegne av kjøper

Vedal: Egil-André Mortensen, e-post: egil-andre.mortensen@vedal.no, tlf: 992 94 080

Oslo Opportunity II AS: Joachim Bentserud Wingerei, e-post: joachim.bentserud.wingerei@clarksons.com, tlf: 915 70 172

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her

Oslo Opportunity II og Clarksons Platou Real Estate Investment Management
  • Oslo Opportunity II AS er et value-add/opportunitisk eiendomsfond med fokus på eiendommer med potensiale for utvikling / rehabilitering e.l. i større norske byer
  • Fondet har en kommitert kapitalbase på 750 MNOK
  • Clarksons Platou Real Estate Investment Management er fondsforvaltningsdelen av Clarksons Platou Project Finance-gruppen som jobber med eiendomsinvesteringer på vegne av norske og internasjonale investorer. Clarksons Platou Project Finance-gruppen er en av de største aktørene innen fonds- og syndikeringsvirksomhet i Norge – p.t. forvalter man på vegne av investorer eiendom med årlige leieinntekter på ca. 800 MNOK.