Vedal Utvikling – en ledende utvikler av bolig- og næringsprosjekter i Oslo-området

Vedal er organisert med tre operative selskap; Utvikling, Prosjekt og Entreprenør. Vedal Utvikling jobber med utvikling av eiendommer i egenregi og i nært samarbeid med kunder og eksterne partnere. Selskapet arbeider aktivt med akkvisisjon, kjøp, konsept- og markedsvurderinger, leder utviklingsfasen frem til byggestart samt håndterer byggherrefunksjonen i gjennomføringsfasen.

Tverrfaglig kompetanse

Organiseringen i Vedal er ganske unik i bransjen, hvordan opplever du det i ditt daglige arbeid?

– En av fordelene med Vedal sin modell er det tverrfaglige samarbeidet internt mellom selskapene og menneskene i Vedal. Som utvikler er det en stor fordel å kunne sette sammen prosjekttilpassede team, hvor teknisk kompetanse og erfaring tilføres fra Vedal entreprenør og Vedal prosjekt til organisasjonen vår, sier Egil-André Mortensen i Vedal Utvikling.

En av fordelene med Vedal sin modell er det tverrfaglige samarbeidet internt mellom selskapene og menneskene i Vedal.

Egil-André MortensenVedal Utvikling

Vedal Utvikling identifiserer eiendommer med et utviklingspotensial og realiserer prosjektene sammen med partnere.

– Vi skreddersyr ulike finansierings- og transaksjonsstrukturer avhengig av behov og kompetanse hos våre samarbeidspartnere og prosjektets kompleksitet, fortsetter Mortensen.

Trekanttomten, Eckbos Have og Fyrstikkalléen

Trekanttomten ble ervervet høsten 2020 i partnerskap med Ferd Eiendom AS. Da budprosessen begynte var det allerede etablert et tverrfaglig team for å utrede tomtens krevende beskaffenhet knyttet til grunn og fundamentering. Disse forarbeidene, sammen med grundige markedsvurderinger og en klar plan for hvordan vi ville utvikle eiendommen i et felles eierskap, var utslagsgivende for at Vedal sammen med Ferd til slutt vant budrunden.

Aktuelt -

Eckbos Legat/Forente Industrier Eiendom AS søkte en samarbeidspartner for å utvikle eiendommen i Jegerveien på Oslo vest. Eierne hadde strenge krav, hvor samfunnsansvaret med å forvalte eiendommen på en respektfull måte var et viktig kriterium. Vedal Utvikling vant konkurransen som den fremtidige utviklingspartneren fordi vi også har et bevisst og aktivt forhold til våre grunnverdier, og kunne vise til referanser som underbygget dette.

Vedal Utvikling vant konkurransen som den fremtidige utviklingspartneren fordi vi også har et bevisst og aktivt forhold til våre grunnverdier, og kunne vise til referanser som underbygget dette.

Kjersti R. HaagaasVedal Utvikling

– Målet for utviklingen er å etablere fem leilighetsbygg med unike boforhold og høy kvalitet. Prosjektet skal fremstå med nennsom særegenhet som understøtter eksisterende kvaliteter og hensyntar de ærverdige selskapslokalene i bakkant, sier Kjersti R. Haagaas i Vedal Utvikling.

Aktuelt -

Fyrstikkalléen 1- 3, et omfattende utviklingsprosjekt på Helsfyr. Vedal kjøpte eiendommen i 2015, etter å ha vært rådgiver for selgeren, Oslo Areal, gjennom utviklings- og reguleringsfasen. Sammen med Ugland Eiendom og Otterlei Group ble prosjektet ervervet, utviklet, leiet ut og gjennomført i løpet av 4 år. Fyrstikkalléen 1 ble revet og erstattet med tre nye bygningskropper på til sammen 40 000 kvm. Fyrstikkalléen 3, på ca. 15 000kvm, ble rehabilitert og fylt med nye leietakere.

– Det er ingen tvil om at tilliten vi bygde med våre partnere i prosjektets innledende fase – og organiseringene vi valgte sammen – dannet grunnlag for et meget vellykket prosjekt. Ved å tilby og involvere riktige operative ressurser fra alle Vedal-selskapene og eksterne samarbeidspartnere, kunne vi sikre god prosjektstyring og gjennomføring, sier Jan-Ivar Thomas i Vedal Utvikling, som har fulgt prosjektet gjennom hele dets livssyklus hos Vedal.

Det er ingen tvil om at tilliten vi bygde med våre partnere i prosjektets innledende fase - og organiseringene vi valgte sammen - dannet grunnlag for et meget vellykket prosjekt.

Jan-Ivar ThomasVedal Utvikling

Fyrstikkalléens delprosjekter ble avhendet i 2018 og 2019, med et solid økonomisk resultat.

Profesjonelle samarbeid og konkurransekraft

I Vedal Utvikling samarbeider vi med profesjonelle og ansvarlige eiendomsaktører. Samtidig som vi deltar i meglerstyrte salgsprosesser, bruker vi også mye ressurser på å identifisere, analysere og erverve prosjekter før de kommer ut i markedet.

Ved å benytte kompetente ressurser fra hele Vedal- systemet vil samarbeidspartnerne våre få en trygg og forutsigbar prosess. Vedal Utvikling har høy kompetanse innenfor konsept- og prosjektutvikling samt by- og stedsutvikling.

Samspillet menneskene imellom skaper kreativitet i utviklingsarbeidet og spennende nye prosjekter til hele organisasjonen.

Bjørn VedalDaglig leder, Vedal Utvikling

– For å opprettholde konkurransekraft i markedet er vi avhengig av en organisasjon med tverrfaglig kompetanse og erfaring. I Vedal Utvikling har vi derfor medarbeidere med teknisk, – økonomisk, og samfunnsfaglig utdannelse, og med erfaring fra byggherresiden, rådgiverrollen og offentlig sektor. Samspillet menneskene imellom skaper kreativitet i utviklingsarbeidet og spennende nye prosjekter til hele organisasjonen, avslutter daglig leder i Vedal Utvikling, Bjørn Vedal.

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her

Aktuelt -