Vinner kåret i parallelloppdraget på Trekanttomten

Etter en prosess som startet med vurdering av over 20 arkitektkontorer, ble fire invitert med som deltagere i parallelloppdraget. Nå er forslagene grundig vurdert, og vinnerforslaget er kåret.

Illustrasjoner: Oslo Works og Haugen/Zohar Arkitekter

Trekanttomten

Høsten 2020 fikk Ferd Eiendom AS og Vedal Investor AS tilslaget og kjøpte Trekanttomten av Statsbygg og Oslo kommune. Eiendommen eies nå av Trekanttomten Utvikling AS. Tomten er det siste ubebygde hjørnet av Aker brygge-området, og omkranses av en sammensatt bystruktur bestående av både historisk og moderne bebyggelse.

Aktuelt -

Eiernes ambisjon er at prosjektet bl.a kjennetegnes gjennom stedstilpasset utvikling, høye arkitektoniske kvaliteter og en sterk miljø- og bærekraftprofil.

– Engasjementet i Trekanttomten er veldig spennende og i tråd med Vedals strategi om å være med på sentrale byutviklingsprosjekter i Oslo. Sammen med Ferd Eiendom har vi gode forutsetninger for å utvikle et attraktivt næringsbygg som skaper stolthet for byen og eierne, sier Egil-Andrè Mortensen i Vedal Utvikling.

Engasjementet i Trekanttomten er veldig spennende.

Egil-Andrè MortensenVedal Utvikling

«Underskog»

Vinnerforslaget «Underskog» fra Oslo Works og Haugen/Zohar Arkitekter, skilte seg fra de øvrige forslagene. Ved å holde bygulvet nærmest adskilt fra bygningen over, skal det bli mulig å ta heisen fra kontoret og ned i en «annen verden», godt integrert med omkringliggende gatestruktur og byrom.

Bylivsfunksjonene trappes oppover i henhold til eksisterende terreng og får sitt eget rom over tre etasjer. Kontorene vil nås via egen inngang til et felles ankomstområde på tredje plan. Dette gir store uavhengige utviklingsmuligheter for kontorene og bylivsfunksjonene. Prosjektet utgjør ca. 24.000m2 og har en fleksibel og skalerbar struktur hva angår planløsninger og høyder.

Aktuelt -

«Underskogen» får en buet fasade langs Støperigata og flotte betongkonstruksjoner med parasollsøyler og balkonger som myker opp uttrykket. Bygningen vil skille seg ut fra andre bygg i området med en grønn og menneskelig profil.

Evalueringskomiteen oppsummerer videre med at: «Forslaget er overbevisende med tanke på miljø og bærekraft, med høy troverdighet innen sirkulær økonomi og konkrete forslag til løsninger, materialer og gjenbruk. Sosial bærekraft er også godt ivaretatt i prosjektet, med et aktivt og tilgjengelig bygulv med varierte tilbud og plasser rundt som innbyr til opphold og trivsel».

Aktuelt -

– Vi er veldig fornøyde med parallelloppdraget som nå er gjennomført, og vil takke Ferd og resten av evalueringskomiteen for en grundig prosess. Vi vil også takke Reiulf Ramstad, Helen & Hard og Atelier Oslo for deres bidrag.

Vi føler oss trygge på at Oslo Works og Haugen Zohar er en samarbeidspartner som deler Vedals ambisjon om å drive ansvarlig byutvikling. Videre tror vi OW+HZA kan bidra til å løfte prosjektet ytterligere bl.a gjennom høykvalitets arkitektur, en visjonær tilnærming til bygulvsprogrammering og en konkret miljø,- og bærekraftstrategi, sier Mortensen.

(...) vi har gode forutsetninger for å utvikle et attraktivt næringsbygg som skaper stolthet for byen og eierne.

Egil-Andrè MortensenVedal Utvikling

Byggestart

Det legges til rette for midlertidig aktivitet på tomten mens reguleringsprosessen pågår. Det er gjennomført en medvirkningsprosess for å få innspill til den midlertidige bruken. Her har man som ambisjon å skape et positivt engasjement og tilby aktivitet, tilbud og opplevelser som kanskje ikke finnes i området i dag.

– Det er litt for tidlig å tidfeste byggestart, men vi tror det gjennom god dialog og samarbeid med Oslo kommune, øvrige myndigheter og interessenter kan ligge til rette for en god og effektiv utviklings-, og reguleringsprosess, avslutter Mortensen.

Interessert i å jobbe i Vedal? Se våre ledige stillinger her

Aktuelt -