KORT OPPSUMMERT

Feltet Bispevika B8b i Bjørvika ligger mellom Middelalderparken og sjøen, langs Kongsbakken, og har fått navnet Mariakvartalet. Boligprosjektet omfatter et helt kvartal, som vil få bevertning, forretninger og et større kulturtilbud, i tillegg til barnehage. Beboerne gis tilgang til en lang rekke servicefunksjoner, samt alle byggets og bydelens fasiliteter.

Prosjektet får et stort og frodig gårdsrom omringet av bygg med varierte fasader. Det bygges ca. 250 leiligheter, samt forretninger bevertning og kultur. Vedal styrer prosjektutvikling og gjennomføringen.

  • Arkeologiske utgravninger gjennomføres som byggherrestyrte delentrepriser
  • Prosjektet utgjør ca. 23 000 kvm over bakken og ca. 11 000 kvm under
  • Oppstart arkeologisk utgravning Q1 2022, bygg planlagt ferdigstilt Q2 2026

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss