KORT OPPSUMMERT

Bispevika B8b i Bjørvika ligger mellom Middelalderparken og sjøen, langs Kongsbakken. Bygget har kvartalsstruktur. Det åpner barnehage i bygget, og det vil i tillegg være både bevertning, forretning og ett større kulturtilbud i bygget. Beboerne får tilgang til mange servicefunksjoner i tillegg til alle byggets og bydelens fasiliteter.

  • Ca. 250 leiligheter, samt forretninger bevertning og kultur.
  • Prosjektet får et stort og frodig gårdsrom omringet av bygg med varierte fasader.
  • Arkeologiske utgravninger gjennomføres med byggherrestyrte delentrepriser. Vedal styrer opp utviklingen og gjennomføringen av prosjektet.
  • Prosjektstørrelsen er  på ca. 23 000m2 over bakken og ca. 11 000m2 under bakken
  • Oppstart arkeologisk utgravning Q1 2022, bygg planlagt ferdigstilt Q2 2026.

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss