KORT OPPSUMMERT

Den tysk-norske skolen i Oslo samlokaliserer hele skolen på Sagene med trinn 1 – 13, barnehage og SFO. Prosjektet ligger idyllisk til mellom Akerselva i øst og Myraløkka park i vest. Eksisterende kontorbygg er omregulert til undervisning. Det blir bygget nye inngangspartier samt et nybygg på ca 1.500 m2 BTA. Eksisterende parkeringsplass omgjøres til skolegård og gjøres tilgjengelig for publikum.

  • Første byggetrinn stod ferdig til høsten 2022
  • Andre og siste byggetrinn ferdigstilles til høsten 2024
  • Vedal Prosjekt har rollen som prosjektleder på vegne av Myren Eiendom