KORT OPPSUMMERT

Eckbos have er en unik eiendom på Ris i Oslo. Øverst på tomten ligger sveitservillaen Høva, datert fra slutten av 1800-tallet, med utsikt over byen og fjorden. Villaen har vært gjenstand for flere påbygg og ombygginger opp gjennom historien. Prosjektet Eckbos Have innebærer tilbakeføring av sveitservillaen til sitt opprinnelige uttrykk, og etablering av 5 villaer med i alt 24 leiligheter. Ambisjonen er å skape et helhetlig hageanlegg som forsterker kvalitetene på stedet. Ny bebyggelse plasseres langs Jegerveien i øst og mot utsikten til byen i syd.

  • Etablering av 5 villaer med i alt 24 leiligheter.
  • Volumene faller naturlig med terrenget slik at det oppstår etasjevis avtrapping som danner ulike sekvenser av rom og frodige oppholdssoner.
  • Karnapper og integrerte balkonger markerer og individualiserer uteplassene for beboerne.
  • Ved å optimalisere og spille på det unike ved den enkelte leilighetens situasjon i konteksten, skapes et variert fasadeuttrykk med villapreg.

Kommer for salg!

Leser mer om prosjektet her.