KORT OPPSUMMERT

Eckbos have er en unik eiendom på Ris i Oslo.

Øverst på tomten ligger sveitservillaen Høva, med utsikt over byen og fjorden. Huset er oppført på slutten av 1800-tallet og har gjennom årene blitt gitt flere påbygg og vært gjenstand for ombygginger. Prosjektet Eckbos Have vil tilbakeføre sveitservillaen til sitt opprinnelige uttrykk. Det vil forbli selskapslokaler i bygget. I tillegg planlegges det for oppføring av fem villaer på eiendommen, med i alt 22 leiligheter.

Ambisjonen er å skape et helhetlig hageanlegg som forsterker kvalitetene på stedet. Den nye bebyggelsen planlegges langs Jegerveien i øst og med utsikt mot byen og fjorden i sør.

  • Tomten er på ca. 8 000 kvm
  • Det blir parkeringsanlegg under bakken for både boliger og selskapslokale
  • Stort hageanlegg med bevaring av eksisterende vegetasjon
  • Prosjektet eies av Forenede Industrier AS og Vedal Investor

Kommer for salg!

Les mer om planforslaget til Eckbos have her