KORT OPPSUMMERT

For Byggherre Hav Eiendom AS er Vedal Prosjekt engasjert til prosjekt og prosjektledelse for forprosjektet av A4 Fiskebrygga. Prosjektet på Bjørvikas vestside skal romme opp mot 1500 arbeidsplasser samt tilby ulike former for servering og næring på gateplan. Området rett ved Oslo S er i dag en grå parkering- og oppstillingsplass for busser. Hav Eiendom har siden 2013 ønsket å forvandle dette til et område fylt med aktivitet og arbeidsplasser.

  • Bygget er et 7. etg forretningsbygg med forretning og bevertning på gateplan
  • Prosjektet vil gi opp mot 1500 nye arbeidsplasser på Bjørvikas vestside
  • Plan- og bygningsetaten har godkjent reguleringsplanen og forprosjekt/rammesøknad er igangsatt