KORT OPPSUMMERT

For Hav Eiendom AS er Vedal Prosjekt engasjert til prosjekt- og prosjektledelse for forprosjektet av A4 Fiskebrygga. Nybygget på Bjørvikas vestside skal romme opp mot 1 500 arbeidsplasser, samt tilby ulike former for servering og næring på gateplan. Området rett ved Oslo S er i dag en lite attraktiv parkerings- og oppstillingsplass for busser. Hav Eiendom har siden 2013 ønsket å forvandle dette til et område med arbeidsplasser og aktivitet.

  • Bygget blir etter planen på syv etasjer med forretninger og bevertning på gateplan
  • Prosjektet vil gi opp mot 1 500 nye arbeidsplasser på Bjørvikas vestside
  • Plan- og bygningsetaten har godkjent reguleringsplanen og arbeidet med forprosjekt- og rammesøknad er igangsatt