KORT OPPSUMMERT

Fridtjof Nansens vei 12 ligger som en del av Colosseum Kvartalet, sentralt på Majorstuen. Bygget skal blant annet inneholde næring- og restaurantlokaler, samt seks etasjer med fleksible kontorarealer. Prosjektet skal BREEAM Very Good-sertifiseres, noe som betyr at bygget utvikles etter de strengeste miljø- og bærekraftsprinsippene.

  • Nytt og moderne nærings- og kontorbygg på ca. 20.000 m2
  • I Fridtjof Nansens vei 12 bygger vi fremtidens arbeidsplasser
  • Ferdigstilt høsten 2023

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss