KORT OPPSUMMERT

Gyldendal Norsk Forlag har siden tidlig i forrige århundre holdt til sentralt i Oslo. I 1995 startet vi arbeidet med å utvikle eiendommen til et moderne og fremtidsrettet hus for forlagsvirksomheten.

  • Totalt ca. 9 000 kvm. Ferdigstilt i 2007.
  • Funksjonelle arbeidsområder med høy arkitektonisk kvalitet. Bygget har fem etasjer og i første etasje ligger fellesarealer som kantine, møterom og auditorium.
  • Prosjektutvikling, prosjektledelse og totalentreprise i samarbeid.

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss