KORT OPPSUMMERT

En ny bydel på Odderøya i Kristiansand vokser frem. Her bygges det boliger til alle livsfaser med stor variasjon i størrelser og kvaliteter.

  • Totalt ca. 700 boenheter under gjennomføring.
  • Variert arkitektur, leiligheter med god standard og planløsning, og fine uterom i umiddelbar nærhet til sjøen og Kristiansand sentrum.
  • Prosjektet utvikles i felleskap av eierne: Kristiansand havn, JB Ugland og Vedal.

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss