KORT OPPSUMMERT

Landbrukskvartalet var lenge ett av to operative meierianlegg i sentrale Oslo. Sammen med Norges Bondelag og Aspelin Ramm ønsker Vedal å utvikle kvartalet i Schweigaards gate mellom Grønland og Gamlebyen med flere sentrale og gode boliger, fine byrom og attraktive tilbud til Oslos befolkning. Dette skal bli et attraktivt område for alle, med tilgjengelig bygulv og publikumsrettede funksjoner.

Tomten har en svært sentral beliggenhet, og man planla for et høyhus for høy utnyttelse og mulighet for mange boliger. Etter flere runder hvor antall etasjer og høyden på «høyhuset» har vært diskutert har man nå kommet i mål. Man har landet på 14 etasjer, 48,5 meter og 180 leiligheter totalt i prosjektet. I tillegg kan det bygges kontorer, hotell, handel og annen næring over totalt 50.000 kvm. Til tross for et nedskalert høyhus innehar planen for Landbrukskvartalet mange gode kvaliteter. Med høyt miljøfokus og stor grad av bevaring av eksisterende bebyggelse representerer prosjektet bærekraftig fortetting og en viktig byreparasjon i et område med uforløst potensiale.

  • Totalt ca. 50 000 kvm. Hele prosjektet er under regulering.
  • Landbrukskvartalet er en del av byutviklingen som skjer på og rundt Grønland. Her skal vi bygge et godt og variert tilbud som passer for de fleste.
  • Et prosjekt av Aspelin Ramm, Norges Bondelag og Vedal.

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss