KORT OPPSUMMERT

Landbrukskvartalet var lenge ett av to operative meierianlegg i sentrale Oslo. Nå skal Landbrukskvartalet utvikles til å bli en viktig del av byen, der det går an å leve, bo, jobbe og leke. Dette skal bli et attraktivt område for alle, med tilgjengelig bygulv og publikumsrettede funksjoner.

  • Totalt ca. 55 000 kvm. Hele prosjektet er under regulering.
  • Landbrukskvartalet er en del av byutviklingen som skjer på og rundt Grønland. Her skal vi bygge et godt og variert tilbud som passer for de fleste.
  • Et prosjekt av Vedal, Aspelin Ramm og Norges Bondelag.

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss