KORT OPPSUMMERT

Landbrukskvartalet var lenge ett av to operative meierianlegg i sentrale Oslo. Sammen med Norges Bondelag og Aspelin Ramm skal Vedal utvikle kvartalet i Schweigaards gate mellom Grønland og Gamlebyen med flere sentrale og gode boliger, fine byrom og attraktive tilbud til Oslos befolkning. Landbrukskvartalet skal bli et attraktivt område for alle, med et tilgjengelig bygulv og publikumsrettede funksjoner.

Tomten har en svært sentral beliggenhet, og man planla for et høyhus for høy utnyttelse og mulighet for mange boliger. Etter flere runder hvor antall etasjer og høyden på «høyhuset» har vært diskutert har man kommet i mål med 14 etasjer (48,5 meter) og 180 leiligheter totalt i prosjektet. I tillegg kan det bygges kontorer, hotell, handel og annen næring over totalt 50.000 kvm. Til tross for et nedskalert høyhus har planen for Landbrukskvartalet mange gode kvaliteter. Med høyt miljøfokus og stor grad av bevaring av eksisterende bebyggelse representerer prosjektet bærekraftig fortetting og en viktig byreparasjon i et område med uforløst potensiale.

  • Reguleringsplanen, som gir ca. 50 000 kvm bebyggelse, ble vedtatt av Oslo bystyre i mars 2023.
  • Landbrukskvartalet er en del av byutviklingen som skjer på og rundt Grønland. Her skal vi bygge et godt og variert tilbud som passer for de fleste.
  • Et prosjekt av Aspelin Ramm, Norges Bondelag og Vedal.

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss