KORT OPPSUMMERT

Sentrallageret og administrasjonen til Norsk Medisinaldepot ligger i Alf Bjerckes vei 28 på Alna, nord for Oslo.

  • Totalt 45 000 kvm. Ferdigstilt i 2011.
  • Store logistikk- og kontorlokaler med krav til moderne teknologi.
  • Prosjektutvikling og totalentreprise i samarbeid.

Interessert i å vite mer, ta kontakt med oss