KORT OPPSUMMERT

OAC Speslog er et bygg for spesiallogistikk på næringsområdet Oslo Airport City, lokalisert øst for Oslo Lufthavn Gardermoen. Gravearbeidene startet Q3 2022, og bygget skal overleveres byggherre Q4 2023.

Prosjektet skal direktefundamenteres på stedlige løsmasser med punktfundamentering, såle og fiberarmert gulv på grunn. Over bunnplate leveres et prefabrikkert bæresystem i stål og hulldekker. Fasaden på lagerdelen består av sandwichelementer, mens kontoret vil ha plassbygd klimavegg med trekledning.

  • Bygget skal huse aktører innen spesiallogistikk, kontor og verksted, og tilpasses i henhold til leietakernes behov og bruk
  • Prosjektet er i underkant av 15 000 kvm, fordelt på tre plan, og med teknisk rom på tak